Pozivamo vas na besplatnu radionicu "Izolacija lipidnih splavi" koja će se održati 20. i 21. studenog 2018. u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinski fakultet u Zagrebu, Šalata 12.

Za sudjelovanje na radionici molimo da se prijavite e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Molimo da u e-mailu navedete ime i prezime, instituciju, te želite li prisustvovati teorijskom i/ili praktičnom dijelu radionice.

Više detalja kao i program radionice možete pronaći na ovoj poveznici.

Rok za prijavu je 12. studeni 2018.

U ime organizacijskog odbora,

Doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković

Pozivamo Vas na javnu tribinu pod nazivom „Postoji li gen mržnje“, koja će se održati 26. rujna 2018. u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb, s početkom u 19.30 sati.

Predavači:
akademik Ivica Kostović, professor emeritus
prof. dr. sc. Mario Vukšić
doc. dr. sc. Špiro Janović

Više informacija možete pronaći na ovoj poveznici.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NEUROZNANOST, MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U AK. GOD. 2018./2019. ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 24. srpnja 2018. prihvatilo je 16 kandidata za upis na prvu godinu doktorskog studija Neuroznanost koji su zadovoljili uvjete natječaja, zadovoljili na razgovoru i ostvarili najviše bodova temeljem prosjeka ocjena i znanstvene aktivnosti.

  Ime i prezime Prosjek ocjena Ukupni bodovi Potencijalni mentor(i)
1. MARIO STOJANOVIĆ 4,30 225,5 Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar
2. IVAN BANOVAC 5,00 225 Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
3. MARIN RADMILOVIĆ 4,73 223

Prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić

Prof. dr. sc. Zoran Vatavuk

4. PETAR MARČINKOVIĆ 4,84 174 Doc. dr. sc. Darko Chudy
5. SARA TRNSKI 4,34 165 Prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević
6. TEREZIJA MIŠKIĆ 4,29 162,5 Doc. dr. sc. Željka Krsnik
7. ANJA BARIĆ 4,64 155 Doc. dr. sc. Marina Radmilović
8. VALENTINA HRIBLJAN 4,44 154 Prof. dr. sc. Dinko Mitrečić
9. MARTINA RATKO 4,82 152 Prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić
10. PAULA JOSIĆ 4,46 147 Prof. dr. sc. Srećko Gajović
11. KLARA ZUBČIĆ 4,21 146

Dr.sc. Mirta Boban, znan. suradnica

Prof. dr. sc. Goran Šimić

12. DRAGAN JANKOVIĆ 4,15 126 Prof. dr. sc. Goran Šimić
13. BRIGITA VILČ 5,00 122

Prof. dr. sc. Neven Henigsberg

Prof. dr. sc. Tomislav Breitenfeld

14. HELENA JUSTIĆ 4,53 108 Doc dr. sc. Marina Radmilović
15. VANJA KOPILAŠ 5,00 104 Prof. dr. sc. Neven Henigsberg
16. DAMIR LISJAK 4,79 82,5 Prof. dr. sc. Dinko Mitrečić

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET 
raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ IZ NEUROZNANOSTI
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2018./2019.
Za najmanje 3, a najviše 12 studenata

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija iz Neuroznanosti s početkom nastave u studenom 2018. godine.

PRAVO PRIJAVE imaju pristupnici:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika, kineziologija)
 • koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt  u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na slijedećoj poveznici)

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 

 1. Ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 2. Ovjereni prosjek ocjena (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta

 

OSTALI UVJETI

 1. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija, http://www.hiim.unizg.hr/index.php/pds-neuroznanost
 2. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir
 3. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, a uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 4. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade disertacije.
 5. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora

Razgovori s kandidatima bit će održani početkom srpnja 2018. u uredovno vrijeme. Kandidati će biti obavIješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora putem e-maila.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE: 29. LIPNJA 2018.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga
"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 12, 10 000 Zagreb

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na web stranici www.hiim.hr

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji je dio natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće o čijoj će odluci kandidati biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Propisani formulari za kriterije bodovanja, te sve dodatne informacije o raspoloživim laboratorijima i njihovim voditeljima mogu se dobiti: 

 • Na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost, Zagreb, Šalata 12, tel. 01/4596-903
 • na internetskoj stranici HIIM-a (poveznica) gdje se mogu preuzeti svi propisani formulari iz dolje navedenog popisa

Informacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

PRIJAVA
Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisane obrasce za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Prijave koje se šalju poštom nasloviti na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga
"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 12, 10 000 Zagreb

Obrasci za prijavu i bodovanje (ISPUNJAVAJU SE ONLINE!!!): https://phd.mef.hr/studij/prijava
Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

Popis propisanih obrazaca:

 

Pozivamo vas na javno predstavljanje HRZZ projekta

“Molekularni biljezi vulnerabilnosti, plastičnosti i adaptacije neurona u akutnoj i kroničnoj ozljedi mozga” (NeuroReact)
koje će se održati u četvrtak, 19. travnja 2018., u 16.00 sati u seminarskoj dvorani na 1. katu Hrvatskog instituta za istraživanje mozga.

Projekt se provodi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu u razdoblju od 1.6.2017.-31.5.2021., a ukupni iznos potpore dobivene od HRZZ je 960.450,00 kuna.
Na predstavljanju će biti predstavljen istraživački tim, glavni ciljevi i očekivani rezultati projekta.

Kratka izlaganja održati će prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj Bognar, voditeljica projekta i doc.dr.sc. Kristina Mlinac Jerković, suradnica

Nakon javnog predstavljanja održat će se radni sastanak projektnog tima.
Veselimo se vašem dolasku!

More Articles...

 1. 7th Congress of the Mediterranean Neuroscience Society
 2. 1st Neuro-MIG Training Course
 3. Tjedan mozga 2018.
 4. Dobitnik nagrade "Branimir Jernej"

Page 1 of 13