Od 17. do 19. rujna 2015. godine u Splitu je održan V. hrvatski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem. U radu kongresa sudjelovalo je više od 130 registriranih sudionika i 17 predavača. Uz registrirane sudionike, u programu kongresa, brojnim predavanjima i prezentacijama postera sudjelovao je veliki broj stručnjaka, kolega i suradnika s hrvatskih i stranih sveučilišta.

Osnovni program kongresa uključivao je i prezentacije odobrenih projekata Hrvatske zaklade za znanost, a šarolikost uključenih tema najbolje je vidljiva iz popisa tema koje su bile predstavljene u obliku postera. Teme izložene u obliku postera uključivale su široki spektar aktualnih pitanja iz područja neuroznanosti u rasponu od bazičnih tema poput molekularne neuroznanosti i neurorazvojnih poremećaja do kliničke problematike pokrivene kroz područja neurofarmakologije, kliničke neuroznanosti, neurofiziologije spavanja, likvora i neurodegenerativnih bolesti. Među nagrađenim posterima našli su se radovi sa splitskog i zagrebačkog sveučilišta, uključujući i Fakultet elektrotehnike i računarstva, što dodatno ilustrira širinu tema obuhvaćenih kongresom.

Pored glavnog programa kongresa, održana su i dva satelitska događanja. Prije početka samog kongresa održan je "Split Sleep Symposium" u organizaciji Zavoda za neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavanja na ovom simpoziju održalo je 18 predavača s hrvatskih i stranih sveučilišta. Po završetku kongresa je Studentska sekcija za neuroznanost s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji sa studentima Sveučilišta u Splitu, organizirala satelitsko događanje na kojem je predstavljeno djelovanje Sekcije.   

Nagrada "Branimir Jernej" ove godine dodijeljena je dr. Ani Hladnik za postignuća u istraživanju kortikalnih kalretininskih neurona u primata, o čemu je dobitnica održala zapaženo predavanje u sklopu kongresa. 

U ime Organizacijskog odbora V. hrvatskog kongresa neuroznanosti, akademik Ivica Kostović, predsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost i domaćin, profesor Zoran Đogaš, predsjednik Organizacijskog odbora, srdačno zahvaljuju kolegama, sudionicima i predavačima koji su omogućili uspješan tijek kongresa. 

Veselimo se našem novom susretu na VI. hrvatskom kongresu neuroznanosti u rujnu 2017. godine u Osijeku.