Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej

raspisuje

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Branimir Jernej“

za 2015. godinu

1. Godišnja nagrada Zaklade dodjeljuje se sa ciljem promicanja znanstveno-istraživačkog rada u području molekularne biologije, biomedicine i neuroznanosti.

2. Pravo natjecanja imaju zaposlenici Instituta Ruđer Bošković i članovi Hrvatskog društva za neuroznanost.

3. Nagrada se dodjeljuje za izuzetan znanstveni rad u području molekularne biologije, biomedicine ili neuroznanosti koji je objavljen u razdoblju od 1. listopada 2014. do prijave na ovaj natječaj. U radu koji se predlaže za nagradu prvi autor, dopisni (corresponding) autor i većina ostalih autora moraju imati hrvatske adrese.

4. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 8.000 kn. i dodjeljuje se glavnom autoru.

5. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2015.

6. Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade (zaklada-branimir-jernej.hr), te na oglasnim pločama Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga najkasnije 31. siječnja 2016.

Prijedlozi sa potpunom dokumentacijom koja obuhvaća: prijavu, obrazloženje s opisom znanstvene vrijednosti predloženog rada i njegov doprinos području istraživanja (najviše 300-400 riječi), kratki životopis glavnog autora (najviše pola stranice) i primjerak rada, podnose na adresu: Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Maja.Osmak@irb.hr. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2015.

                                                                                                                                      Upraviteljica Zaklade

                                                                                                                                      Dr. sc. Maja Osmak