Poštovani članovi Hrvatskog društva za neuroznanost, pozivamo Vas na redovitu godišnju skupštinu Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN), u ponedjeljak 30. studenoga 2015. u 16.00 sati, na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb (seminarska dvorana u prizemlju). 

Predloženi dnevni red:

  1. Prihvadanje zapisnika s redovite godišnje skupštine Hrvatskog društva za neuroznanost održane 28. studenoga 2014.
  2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješde tajnice i predsjednika HDN-a za 2015. godinu i plan rada za 2016. godinu
  4. Izvješde rizničara
  5. Prihvadanje financijskog izvješda
  6. Izbor novih članova Hrvatskog društva za neuroznanost
  7. Aktivnosti Zaklade prof.dr.sc. Branimir Jernej
  8. Priprema aktivnosti u okviru Tjedna mozga 2015 (14.3.-20.3.2016.)
  9. Najava 6. Hrvatskog kongresa neuroznanosti 2017.
  10. Razno i dopisi