POZIV NA PREDAVANJAM Esclapez small

u programu poslijediplomskog doktorskog studija Neuroznanost, koja će održati
Dr. sc. MONIQUE ESCLAPEZ (Marseille, Francuska)
u
utorak, 13. 09. 2016.
na HIIM‐u (seminarska dvorana, prizemlje), u 16.00 h.

Role of the Supramammillary-Hippocampal Pathway: An Optogenetic Approach (predavanje je obavezno za sve polaznike kolegija “Uvod u neurobiologiju“ i „Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore“ )

Predavanje će se održati u okviru suradnje na HRZZ projektu "Neuralna osnova viših kognitivnih funkcija" (voditelj: prof.dr.sc. Zdravko Petanjek)