Poštovani članovi Hrvatskog društva za neuroznanost, dragi kolege,
zadovoljstvo nam je pozvati Vas da sudjelujete u radu VI. hrvatskog kongresa neuroznanosti koji će se održati

u Osijeku, od 16. do 18. rujna 2017. godine

Organizatori toga skupa su Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) i Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatsko vijeće za mozak.

Pozivamo sve članove HDN-a, ali i druge zainteresirane, da se svojim aktivnim sudjelovanjem kroz prezentaciju istraživanja i organizaciju poster sekcija, uključe u pripremu kongresa.
Upute za izradu sažetaka i postera, kao i informacije o smještaju bit će dostavljene u drugoj obavijesti (veljača 2017.).
Sve informacije od početka veljače su dostupne putem linka na agenciju Contres, gdje putem linkova trebate izvršiti registraciju i prijavu sažetka.

Važni datumi:
Rana kotizacija - 03. 07. 2017.
Predaja sažetaka - 03. 07. 2017.
Otkaz od sudjelovanja - 01. 09. 2017.

Napominjemo da će u radu kongresa besplatno (uz predočenje indeksa) moći sudjelovati i studenti diplomskih studija u područjima relevantnima za neuroznanost.

STUDENTI SE TREBAJU REGISTRIRATI PUTEM OBRASCA ZA REGISTRACIJU, KAO I SVI OSTALI SUDIONICI KONGRESA.