Poštovani članovi Hrvatskog društva za neuroznanost,
pozivamo Vas na izbornu godišnju skupštinu Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN),

u srijedu 27. studenoga 2019. u 16.00 sati,

na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb (seminarska dvorana u prizemlju).

Predloženi dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s redovite godišnje skupštine Hrvatskog društva za neuroznanost održane 12. prosinca 2018.
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće tajnice i predsjednika HDN-a za 2019. godinu i plan rada za 2020. godinu
4. Izvješće rizničara
5. Prihvaćanje financijskog izvješća
6. Izbor predsjednika HDN-a i članova Izvršnog odbora
7. Izbor novih članova Hrvatskog društva za neuroznanost
8. Mjesto održavanja 8. Hrvatskog kongresa neuroznanosti 2021.godine
9. Priprema aktivnosti u okviru Tjedna mozga 2020. (16-22.03.2020.)
10. Razno

Dodatni materijali za Skupštinu:

1. Poziv na Skupštinu
2. Izvješće predsjednika
3. Izvješće tajnice
4. mef.hr - članak o Tjednu mozga 2019.
5. Izvješće o aktivnostima rada članova HDN u međunarodnom odborima

 

S poštovanjem,
akademik Ivica Kostović
predsjednik HDN-a