Na temelju članka 23. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta (pročišćeni tekst od dana 23. svibnja 2017. godine) i članka 19. Pravilnika Hrvatskog instituta za istraživanje mozga od dana 26. veljače 2016., dekan Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet) dana 28. studenog 2019. god. donosi slijedeću:

ODLUKU O OBJAVI INTERNOG NATJEČAJA ZA IZBOR RAVNATELJA HRVATSKOG INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Cjeloviti dokument natječaja nađite na ovoj poveznici.