REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2020./2021.

1. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2020. godine. Prima se najviše 12 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja ((biologija, biokemija, biofizika, fizika, psihologija, rehabilitacija, logopedija, kineziologija) koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

2. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2020. godine.
Prima se najviše 5 studenta. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika, kineziologija). koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika
 • koji će raditi na znanstvenoistraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta.

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskihkvalifikacija/).
Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Obrasci za prijavu i bodovanje (ISPUNJAVAJU SE ONLINE): https://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog fakulteta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora i komentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Upravna pristojba u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obvezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta)
 13. Potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Razgovori s kandidatima iz točke 1 ovog natječaja bit će održani na daljinu od 30. rujna 2020. Razgovori s kandidatima iz točke 2 ovog natječaja bit će održani na daljinu od 13. listopada 2020. Kandidati će naknadno biti obaviješteni o vremenu i tehničkim pojedinostima.
 3. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE:
za točku 1) 25. rujna 2020. godine,
a za točku 2) 7. listopada 2020. godine.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga
"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 12
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se obaviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.
Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr i http://www.hiim.unizg.hr

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“, „Popis laboratorija“, „Europske jezične razine“ i „Europass životopis“.
Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Popis propisanih obrazaca: