Poštovane kolegice i kolege,

Otvoren je natječaj za prijave za demonstratore na kolegiju Temelji neuroznanosti u akademskoj godini 2021./2022. Ako ste zainteresirani za demonstraturu, molimo Vas da pošaljete svoju molbu na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Vaša molba treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu na koju Vas možemo kontaktirati, broj mobitela, JMBAG, akademsku godinu u kojoj ste položili Temelje neuroznanosti, Vaš uspjeh na ispitu, te jeste li već prije bili demonstratori na ovom kolegiju.

Molimo Vas da prijave pošaljete najkasnije do srijede, 29.rujna.

Hvala Vam na interesu!