• Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej

  raspisuje

  N A T J E Č A J

  za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Branimir Jernej“

  za 2022. godinu

 

 1. Godišnja nagrada Zaklade dodjeljuje se sa ciljem promicanja znanstveno-istraživačkog rada u području molekularne biologije, biomedicine i neuroznanosti.
 2. Pravo natjecanja imaju zaposlenici Instituta Ruđer Bošković i članovi Hrvatskog društva za neuroznanost.
 3. Nagrada se dodjeljuje za izuzetan znanstveni rad u području molekularne biologije, biomedicine ili neuroznanosti koji je objavljen u razdoblju od 1. listopada 2021. do prijave na ovaj natječaj. U radu koji se predlaže za nagradu prvi autor, dopisni (corresponding) autor i većina ostalih autora moraju imati hrvatske adrese. Predloženik može biti prvi ili dopisni autor(i). U slučaju kada je predloženik nije ujedno i dopisni autor, pismenu potvrdu takve kanditature treba priložiti i dopisni autor.
 4. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 5.500 kn/730 eura i dodjeljuje se prvom ili dopisnom autoru. U slučaju da je prvo i/ili dopisno autorstvo dijeli više autora, novčana nagrada ravnopravno se dijeli svim nagrađenim autorima. U tom slučaju dodjeljuje se jedna plaketa sa imenima svim nagrađenih autora, a uručuje se onom autoru koji će nagrađeni rad prikazati na javnoj prezentaciji.
 5. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2022.
 6. Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade (zaklada-branimir-jernej.hr), te na oglasnim pločama Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga najkasnije 31. siječnja 2023.

Prijedlozi s potpunom dokumentacijom koja obuhvaća: prijavu, obrazloženje s opisom znanstvene vrijednosti predloženog rada i njegov doprinos području istraživanja (najviše 300-400 riječi), kratki životopis prvog/dopisnog autora (najviše pola stranice) i primjerak rada, podnose na adresu: Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2022. Ukoliko za tri dana nakon elekronske prijave rada ne dobijete potvrdu da je prijava stigla, kontakrirajte preko e-maila Maju Osmak.

Upraviteljica Zaklade
Dr. sc. Maja Osmak, znan. savj.