Sastavi tročlanih povjerenstava za doktorande PDS "Neuroznanost"

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije. Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

Marko Čuljat, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Marijan Klarica
 2. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, mentor
 3. Doc.dr.sc. Marko Radoš
  • Naslov doktorske disertacije: "Razvojne promjene mediosagitalnog presjeka kalozuma kao pokazatelji perinatalnog rasta interhemisferičnih veza u mozgu čovjeka"
  • Disertacija uspješno obranjena 09.07.2012. godine.
  • Voditelj: Akademik Ivica Kostović

Petra Kalember, dr.med

 1. Prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc
 2. Doc.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor
 3. Prof.dr.sc. Ivica Kostović

Goran Krakar, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Ivica Kostović
 2. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, mentor
 3. Doc.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar