Sastavi tročlanih povjerenstava za doktorande PDS "Neuroznanost"

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije. Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

Dunja Gorup, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Branimir Jernej
 2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš
 3. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, mentor

Marina Dobrivojević, profesor biologije i kemije

 1. Doc.dr.sc. Aleksandra Sinđić
 2. Prof.dr.sc. Mario Vukšić
 3. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, mentor
  • Naslov doktorske disertacije: "Učinak natriuretskih peptida na signalni put bradikinina nakon ishemijskog oštećenja mišjeg mozga".
  • Disertacija uspješno obranjena 05.07.2013. godine.
  • Voditelj: prof.dr.sc. Srećko Gajović
  • Suvoditelj: prof.dr.sc. Aleksandra Sinđić

Domagoj Džaja, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor
 3. Prof.dr.sc. Ivica Kostović