Sastavi tročlanih povjerenstava za doktorande PDS "Neuroznanost"

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije. Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

Nikolina Lučev, dr.med.

  1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš
  2. Prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, mentor
  3. Prof.dr.sc. Zdravko Lacković-komentor

Petra Grđan, dr.med

  1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić
  2. Prof.dr.sc. Nina Barišić, mentor
  3. Prof.dr.sc. Goran Šimić- komentor

Laura Belančić, dr.med

  1. Prof.dr.sc. Goran Šimić
  2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor
  3. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg