Sastavi tročlanih povjerenstava za doktorande PDS "Neuroznanost"

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije. Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

Marina Raguž, dr.med

 1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 2. Doc.dr.sc. Milan Radoš, mentor
 3. Akademik Ivica Kostović

Valentina Galkowski, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 2. Doc.dr.sc. Milan Radoš, mentor
 3. Akademik Ivica Kostović

Branka Bartolić Spajić, profesor psihologije

 1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 2. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor
 3. Akademik Ivica Kostović

Eva Berković, profesor psihologije

 1. Akademik Ivica Kostović
 2. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

Dora Polšek, dr.med

 1. Doc.dr.sc. Dinko Mitrečić
 2. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, menor
 3. Prof.dr.sc. Goran Šimić

Dinah Vodanović, magistar logopedije

 1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić
 2. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, mentor (su-mentor: Prof.dr.sc. Draženka Blaži)
 3. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

Ana Šečić, magistar edukacije i rehabilitacije

 1. Akademik Ivica Kostović
 2. Doc.dr.sc. Vanja Kes , mentor (su-mentor: Prof.dr.sc. Goran Šimić)
 3. Prof.dr.sc. Mario Vukšić

Tatjana Trošt Bobić, dr.sc. kineziologije

 1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić
 2. Doc.dr.sc. Iris Zavoreo, mentor (su-mentor: Prof.dr.sc. Goran Šimić)
 3. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

Jakov Raguž, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Goran Šimić
 2. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek, mentor
 3. Prof.dr.sc. Miloš Judaš