DorimitorijUlaz apartmanUlaz dvokrevetna sobaApartman

Dvokrevetna sobaDvokrevetna sobaDvokrevetna sobaKupaonica i WC

ApartmanApartman pogled

Pogled iz dormitorija

 

 

 

 

 

 

 

Gost je dužan po dolasku prijaviti se na portu HIIM-a, gdje će se zabilježiti njegovi podaci, po potrebi zadržati dokumenti potrebni za izdavanje prijave o mjestu boravka za potrebe MUP-a (SAMO ZA DRŽAVLJANE ZEMALJA NE ČLANICA EU) te mu se predati ključ sobe.

Ključ sobe ne smije se iznositi iz zgrade HIIM-a, pri izlasku ostavlja se na porti, a po povratku ponovno uzima.

U HIIM mogu ulaziti isključivo gosti dormitorija te predstavnici organizatora ili druge ovlaštene osobe. S obzirom na to da je HIIM znanstvena ustanova te da dormitorij služi isključivo za noćenje i tihi rad, nisu dozvoljeni privatni posjeti,. Također nije dozvoljeno pušenje u zgradi HIIM-a (pa tako i u sobama), u protivnom aktivirat će se protupožarni alarm.

Gosti dormitorija smiju se kretati u prostoru dormitorija (3.kat), dok je neovlašteno ulaženje u bilo koji dio HIIM-a (pogotovo znanstveni) strogo zabranjeno.
Gosti se također obavezuju na ponašanje primjereno ustanovi u kojoj se nalaze  (što isključuje ometanje djelatnika HIIM-a u radu, stvaranje buke, galamu, glasnu muziku, izlaženje iz sobe u neprimjerenoj odjeći, kuhanje, sušenje rublja izvan sobe, itd.).
Gosti se obavezuju na čuvanje inventara sobe te da će sobu ostaviti kako su je i zatekli, u protivnom snose sve dodatne troškove. Za svaku pomoć ili obavijest gosti se mogu obratiti u tajništvo ili na portu HIIM-a. Pri odlasku gosti su dužni odjaviti se na porti, vratiti ključ, pričekati provjeru sobe i podmiriti sve troškove boravka (ukoliko to nisu učinili ranije).  

U slučaju da se gost ne pridržava Kućnog reda, HIIM pridržava pravo da gostu u najkraćem mogućem roku otkaže gostoprimstvo.

 

 

 

 

Za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, od 24.07.do 25.08.2017. godine dormitorij HIIM-a je zatvoren.

Dormitorij Instituta s klubom sagrađen je sredstvima Ministarstva znanosti i tehnologije s osnovnom namjenom da služi za povremeni boravak znanstvenika, suradnika, studenata i drugih osoba u okviru programa znanstvenog i stručnog rada Instituta, odnosno Fakulteta. 

Kapacitet dormitorija jest 12 dvokrevetnih soba i jedan apartman (s kupaonicom, internim telefonom, internetom i klima uređajem). Sobe se redovito čiste i održavaju.  Smještaj u Dormitoriju, kao i korištenje kluba, odobrava direktor Instituta, temeljem poslane zamolbe za smještaj. Prednost imaju korisnici vezani uz glavnu znanstveno – nastavnu djelatnost Fakulteta poštivajući vremenski slijed prijava. 

SMJEŠTAJ I KORIŠTENJE ODOBRAVA SE ISKLJUČIVO TEMELJEM PISANE MOLBE, A RASPORED ODREĐUJE DOMAĆICA INSTITUTA.

 

U dormitoriju mogu boraviti:

 • Znanstvenici koji surađuju na znanstvenim projektima
 • Polaznici poslijediplomske ili bilo koje vrste dodatne edukacije
 • Strani gosti – predavači (fakulteta ili suradnih ustanova)
 • Ostali suradnici na različitim projektima, tečajevima, kongresima itd.
 • Djelatnici fakulteta koji nemaju stalno mjesto boravka u zagrebu ili djelatnici drugih sveučilišta za koje je fakultet preuzeo obvezu edukacije npr. split, osijek, a za koje bi inače sam snosio troškove smještaja
 • Studenti prilikom studentske međunarodne i domaće znanstvene razmjene
 • Druge osobe u okviru programa znanstvenog i stručnog rada
 • Klubom se mogu koristiti gosti dormitorija, djelatnici fakulteta i njihovi gosti te druge osobe u okviru programa znanstvenog i stručnog usavršavanja instituta, odnosno fakulteta.
 1. Noćenje po osobi u dvokrevetnoj sobi - 150 kn
 2. Noćenje jedne osobe u dvokrevetnoj sobi (prema osobnom zahtjevu) - 200 kn 
 3. Noćenje u apartmanu - 400 kn 


Troškovi boravka snose se u skladu s cjenikom Medicinskog fakulteta, a plaćanje se obavlja preko tajništva HIIM-a isključivo:

 1. Gotovinom – isključivo u kunama
 2. Virmanom – putem računovodstva Medicinskog fakulteta

Gosti ili organizatori preuzimaju punu odgovornost da će platiti troškove boravka te nadoknaditi svaku materijalnu ili drugu štetu uzrokovanu za vrijeme boravka.

Nisu moguće inozemne uplate!

RADNO VRIJEME BLAGAJNE DORMITORIJA (radni tjedan): 7.30 – 11.00 h. u uredu 108 na prvom kat