RASPORED I. GODINA
P S V Termin nastave/mjesto

Srećko Gajović: Neuroetika

MULC

9 3 Kontaktirat dr. sc. Juliju Erhardt radi dogovora o nastavi

Neven Henigsberg: Neurobiologija liječenja psihijatrijskih poremećaja

LANGER HORVAT

6 6 Osobni dogovor s voditeljem

Peter McGuffin i Neven Henigsberg: Psihijatrijska farmakogenomika

LANGER HORVAT

6 6 Osobni dogovor s voditeljem

Miloš Judaš: Povijest neuroznanosti

STANČIĆ-ROKOTOV

Osobni dogovor s voditeljem

Miloš Judaš: Evolucijska neurobiologija čovjeka

STANČIĆ-ROKOTOV

Osobni dogovor s voditeljem

Božo Krušlin: Uvod u razvojnu neuropatologiju

LANGER HORVAT

3 6 3 Osobni dogovor s voditeljem

Mirko Dikšić: Uvod u neurokemiju

LANGER HORVAT

6 6 Osobni dogovor s voditeljem e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nives Pećina-Šlaus: Genske osnove tumora mozga

SALAMON

4 4 2 Osobni dogovor s voditeljem

Jasminka Štefulj: Sinapsa: od gena do proteina

LANGER HORVAT, SALAMON

5 5 2 Osobni dogovor s voditeljem

Srećko Gajović: Kako postati živčana stanica?

BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

4 4 2

14.11. -25.11. 2016.

15.00 - 17.00 h

Zavod za histologiju i neuroembriologiju

Nives Pećina-Šlaus: Genske osnove tumora mozga

SALAMON

4 4 2

05.- 09.12. 2016.

Lab HIIM

Ivana Rosenzweig i Neven Heningsberg: San, neuroplastičnost i sindromi talamokortikalnih disritmija

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

3 7

Siječanj ili veljača,

strani predavač, dogovor termina je u tijeku

Mario Vukšić: Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija

MULC, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

4 2 6

11.-13.01. 2017.

16.00-18.00

HIIM lab + seminarska

Vida Demarin: Neurosonologija

STANČIĆ-ROKOTOV

09. 01. -25. 01. 2017.

15.00-17.00 h

KB Sestre Milosrdnice, Klinika za Neurologiju

Zdravko Petanjek i Monique Esclapez:

Uvod u neurobiologiju

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, SALAMON

6 8

17.-19.01. 2017.

15-30-18.30

HIIM, seminarska dvorana

Zdravko Petanjek/Goran Šimić: Metode rekonstrukcije neurona i stereologija

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, SALAMON

1 2 3

20.01. 2017.

15.30-18.30

HIIM lab + seminarska

Ivica Kostović i Miloš Judaš: Neuroanatomija

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMO, JOVANOVIĆ

8 2 8

06.02.-10.02. 2017.

16.00 – 18.00 h

HIIM, seminarska dvorana

Predrag Zarevski: Memorija, metakognicija, inteligencija

MULC, STANČIĆ-ROKOTOV

4 6

Preliminarni termin 11.02. 2017.

Dogovor oko nastave

Ivica Kostović i Miloš Judaš:

Razvojna neurobiologija

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

8 2 8

13.02. – 23. 02. 2016.

15. 00 - 17. 00 h

HIIM, seminarska dvorana

Goran Šimić: Neurobiologija starenja

LANGER HORVAT, SALAMON

3 6 3

13.03. -24. 03. 2017.

15.00-17.00 h

HIIM, Seminarska dvorana

Tomislav Domazet Lošo: Makroevolucija živčanog sustava i filostratigrafija

MULC, BOBIĆ

4 8 Čeka se termin

Melita ŠalkovićPetrišić: Načela unutarstanične signalizacije

hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

4 8

11.-15. 04. 2017.

16.00-18.00

Zavod za farmakologiju

Nataša Jovanov-Milošević: Temelji i primjena neurohistoloških istraživačkih metoda: prikaz neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

2 4 4

25. 04. 2017.

15.30-19.00

HIIM

Željka Krsnik: Ne-radioaktivna in situ hibridizacija ljudskog moždanog tkiva

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

2 6

26. 04. 2017.

15.30-19.00

HIIM

Nataša Jovanov-Milošević: Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

2 2 8

27. 04. 2017.

15.30-19.00

HIIM

Martina Rinčić: Genetska osnova neurorazvojnih poremećaja

BOBIĆ, LANGER HORVAT

12 2

08.05-19.05.

15.00-17.00

Seminarska HIIM

Vlatka Mejaški-Bošnjak:

Razvojna (pedijatrijska) neurologija

BOBIĆ, SALAMON

4 3 3

11.-12.05.2017.

15.30-18.00

Predavaonica u KDB Zagreb, Klaićeva (IV. kat)

Zdenko Sonicki: Statističke metode u neuroznanosti

BOBIĆ, SALAMON, JOVANOVIĆ, MULC, STANČIĆ-ROKOTOV

15. - 19. 05. 2017.

15.00 – 17.30

P1 dvorana na Školi narodnog zdravlja

Svjetlana Kalanj Bognar: Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji

LANGER HORVAT, SALAMON

3 7

24.- 26.05.2017.

16.00-18.00

Seminarska HIIM

Harry B. Ulyings: Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora

MULC, BOBIĆ, LANGER, HORVAT

4 4 2

Svibanj 2017.

Strani predavač, dogovor u tijeku

Roland Pochet:

Signalizacija kalcijem u živčanom sustavu

MULC, SALAMON

4 4 2 Strani predavač, dogovor u tijeku

Jean-Pierre Julien: Molekularna neuropatologija

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT SALAMON

4 6

06. 07. 07. 2017.

16.00 – 18.00 h

HIIM. Seminarska dvorana

Srećko Gajović: Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga

BOBIĆ

1 2 3

18.-20.07.2017.

15.00-17.00

Lab HIIM

Srećko Gajović: Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti

BOBIĆ

2 4 6

18.-20.07.2017

15.00-17.00

Lab HIIM

Nenad Šestan i Miloš Judaš:

Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

6 6 4

Rujan 2017.

RASPORED II. GODINE

Mary Sopta: Regulaciaj transkripcije u mozgu

OREŠKOVIĆ

4 3 3

Osobni dogovor s voditeljem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

David Neubauer: Rijetke neurometaboličke i neurodegenerativne bolesti

JOVANOVIĆ OREŠKOVIĆ,

6 4 2 E-mail dogovor – dva polaznika

David Neubauer i Metka Derganc: Neonatalna neurointenzivna dijagnostika i terapija

JOVANOVIĆ, OREŠKOVIĆ

6 4 2 E-mail dogovor – dva polaznika

Fajko Bajrovič i David Neubauer:

Poremećaji disanja, naročito smetnje disanja u spavanju i smetnje spavanja u ranoj dobi

JOVANOVIĆ, OREŠKOVIĆ

6 4 2 E-mail dogovor – dva polaznika

Z. Petanjek: Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore

ŠERBETAR, BALJKAS, SITAŠ

4 6 2

20.01. 2017.

Dogovor oko kolegija u 16.00 h

Seminarska HIIM

Maja Relja: Neurološki poremećaji pokreta

JOVANOVIĆ, SITAŠ

4 6 4

30.01.- 10.02. 2017.

17.00-19.00 h

KBC Zagreb, Klinika za neurologiju

Nina Barišić: Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi

ŠERBETAR, BALJKAS, SITAŠ

6 7 19

06.-24. 02. 2017.

15.00-17.00 h

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb

Dubravka Švob Štrac: Neurobiologija ovisnosti

ŽUNIĆ, JOVANOVIĆ

4 4 4

9. - 10. 02. i 13. -14. 02 2017.

od 16-18.15 h.

HIIM Seminarska dvorana II. kat

Sven Lončarić: Analiza i razumijevanje slika

ŽUNIĆ, ŠERBETAR, BALJKAS, OREŠKOVIĆ

4 6 Čeka se termin

Mario Vukšić:

Plastičnost hipokampusa nakon lezije

ŽUNIĆ, ŠERBETAR, BALJKAS, JOVANOVIĆ, OREŠKOVIĆ

3 6 5

8.-10.03.2017.

16.00-18.30

HIIM

Maja Relja: Klinička neurofarmakologija

JOVANOVIĆ, SITAŠ

4 6 2

13. 03. -31. 03. 2017.

15.00-17.00 h

KBC Zagreb, Klinika za neurologiju

Nataša Jovanov-Milošević: Navođenje aksona pri razvitku kortikalnih putova telecephalona čovjeka

ŽUNIĆ, ŠERBETAR, BALJKAS, JOVANOVIĆ, SITAŠ, OREŠKOVIĆ

6 6 2 Travanj 2017 – čekam termin

Marijan Klarica: Lijekovi, droge i mozak

ŽUNIĆ, BALJKAS, JOVANOVIĆ

6 6

08.-10.05. 2017.

16.00-19.00

Zavod za farmakologiju

Marija Heffer/Schnaar:

Molekularna biologija mijelina

ŽUNIĆ, BALJKAS

4 6 SVIBANJ 2017 – dolazak stranog predavača, dogovor u tijeku
RASPORED III. GODINE

Lipa Čičin-Šain: Animalni modeli u biološkoj psihijatriji

JANDROKOVIĆ

Osobni dogovor jedan polaznik

Marijan Klarica: Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, HABEK, DOMINKO, NIKIĆ, VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ

4 6 4

14.11. – 25. 11. 2016.

16.00-18.00 h

Zavod za farmakologiju

Mitrečić: Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti središnjeg živčanog sustava

HABEK, DOMINKO, VUKOJEVIĆ,

4 6 3

Dogovor o nastavi 7.12

15.30 h

Zavod za histologiju i embriologiju

Mirjana Randić i Aleksandra Dugandžić:

Stanična neurofiziologija

ILIĆ, HABEK, DOMINKO, BALOG

4 8

20.12.2016.

10.00 – 17.30

biblioteka HIM i Laboratorij

Aleksandra Dugandžić: Proučavanje membranskih proteina u

ekspresijskim sistemima

ILIĆ, HABEK, DOMINKO, BALOG

2 6 4

21. 12.2016.

10.00 – 17.30

biblioteka HIM i Laboratorij

Sigismund Huck: Uvod u Patch-clamp metode

 ILIĆ, HABEK, DOMINKO, BALOG

4 6

22.- 23.12.2016.

10.00-13.00

Laboratorij HIIM

Zdravko Petanjek: Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in vivo

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, RAK, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

1 2 3

21. 01. 2017.

Dogovor oko kolegija 16.00 h

Seminarska HIIM

Vida Demarin: Neurosonologija

GRĐAN, RAK, BALOG

5 5 15

09. 01. -25. 01. 2017.

15.00-17.00 h

KB Sestre Milosrdnice, Klinika za Neurologiju

Dubravka Hranilović: Genski polimorfizmi

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, DOMINKO, BALOG

4 4

23.-25.01. 2016.

16. 00-18.30

Biološki odsjek, PMF

Martina Rinčić:

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

ILIĆ, GRĐAN, DOMINKO, BALOG

7 2 3

30.1.2017-3.02.2017.

16.00-18.30.

Seminarska HIIM

Dora Višnjić:

Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom

HABEK, GRĐAN, RAK, DOMINKO, BALOG, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

1 5

02.02. 2017.

15.30-19.00

Seminarska + Lab na HIIm-u

Miro Jakovljević: Klinička psihofarmakologija

VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ

4 2 4

06. 02. -22. 02. 2017.

17.00 – 19. 00

Klinika za psihijatriju KBC Zagreb

Maja Cepanec i Sanja Šimleša: Procjena kognitivnih funkcija, komunikacije i jezika u djece rane predškolske dobi

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ GRĐAN,RAK, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ

6 0 4

20.03.2017.

15:00-19:30 sati

Utorak, 21.03.2017.

13:00-16:00 sati

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kampus Borongaj.

Vida Demarin: Moždani krvotok-klinički pristup

HABEK, GRĐAN, RAK, BALOG

5 9 16

06. 03. – 24. 03. 2017.

17.00 – 19.00 h

KB Sestre Milosrdnice Klinika za Neurologiju

Zoran Tadić: Uvod u ponašanje životinja

HABEK, BALOG, VUKOJEVIĆ,

4 6 Ožujak 2017. – čekam termin

Daniela Prayer/Marko Radoš: Strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, GRĐAN, RAK, NIKIĆ

4 2 6

TJEDAN MOZGA 13.-19. 03. 2017.

Predavanje stranog predavača u Tjednu mozga

Ivica Kostović: Neurobiologija donošenja odluka

VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

6 8 4

20.-24.03. 2017.

16.00-18.00

HIIM seminarska

Miloš Judaš/Milan Radoš: In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvitka i u odrasloj dobi

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, RAK, JANDROKOVIĆ, VODANOVIĆ

1 2 3

29.-30. 03. 2017.

16.00-18.30

HIIM+Neuron

Milan Radoš: MRI prikaz kralježnične moždine

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, GRĐAN, RAK, NIKIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

03. - 06. 04. 2017.

16.00-18.30

HIIM+Neuron

Milan Radoš: Moderno kliničko oslikavanje mozga

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, GRĐAN, RAK,NIKIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

10.- 13. 04. 2017.

16.00-18.30

HIIM+Neuron

Meri Tadinac/Miloš Judaš:

Uvod u evolucijsku psihologiju

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, RAK, NIKIĆ, VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ

6 6 2

18.- 21. 04. 2017.

16.30 – 18.30

Seminarska HIIM

Goran Šimić: Određivanje ukupnih i fosforiliranih tau proteina iz likvora pomoću ELISA postupka

HABEK, RAK, DOMINKO, BALOG, JANDROVKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

4 2 6

24.04. 2017.

15.30 – 19.00

Laboratorij na HIIM-u

DAN DOKTORATA

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, HABEK, GRĐAN, RAK, BALOG, DOMINKO, VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ, VODANOVIĆ

26.05. 2017.

08.00 – 16.00 h

Mladen Roko Rašin: Mehanizmi progresivne diferencijacije živčanih matičnih stanica kore velikoga mozga (neokorteksa)

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, BALOG, NIKIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ

6 6 Strani predavač, dogovor u tijeku

Dana 11. prosinca 2015. godine Hrvatski institut za istraživanje mozga postao je sjedište novoproglašenog Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Voditelj ZCI-a je prof.dr.sc. Miloš Judaš redoviti profesor u trajnom zvanju anatomije i neuroznanosti. U radu ZCI-a sudjeluje preko 60 istraživača iz 12 partnerskih institucija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinička bolnica Dubrava, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživači uključeni u rad ZCI-a su vodeći Hrvatski stručnjaci iz područja neuroznanosti s jasnom međunarodnom prepoznatljivošću, a što je vidljivo iz činjenice da su objavili više od 1400 znanstvenih publikacija koje su citirane više od 18.500 puta, a h-indeks ZCI-a iznosi 60 (prema podacima dostupnim u bazi podataka Web of Science Core Collection). U posljednjih pet godina (od 2010.) istraživači uključeni u rad ZCI-a objavili su preko 250 publikacija u znanstvenim časopisima prve i druge kvartile koji su citirani više od 1.600 puta. ZCI surađuje s mnogim vodećim svjetskim sveučilištima i institutima kao što su: Yale University (S.A.D.), The Johns Hopkins University (S.A.D.), Univerity of Texas Southwestern Medical Centre (S.A.D.), Mount Sinai School of Medicine New York (S.A.D.), McGill University (Kanada), Montreal Neurological Institute (Kanada), Goethe Universität Frankfurt am Main (Njemačka), Max Plack Institute (Njemačka), Université de Genève (Švicarska), Univerität Wien (Austrija), INSERM Marseille (Francuska), King's College London (U.K.), Université Libre de Bruxelles (Belgija), itd.

U istraživačkom programu ZCI-a Hrvatski institut za istraživanje mozga služi kao središnja točka nacionalne mreže za integriranje, usmjeravanje i unapređenje inovativnog i translacijskog pristupa ranoj detekciji, liječenju, procjeni ishoda, te rehabilitaciji pacijenata koji su pretrpjeli raznolika oštećenja mozga. Rad centra temelji se na preporukama američkog nacionalnog instituta za zdravlje „NIH Brain 2025 Intiative“ kao što su:

 1. usporedno provoditi studije na ljudima i eksperimentalnim životinja u svrhu bolje interpretacije dobivenih rezultata
 2. premostiti granice kroz interdisciplinarnu suradnju
 3. integrirati pojave na vremenskoj i prostornoj ljestvici
 4. uspostaviti zajedničku platformu za korištenje dostupnih podataka
 5. validacija i diseminacija novih tehnologija i metoda

Znanstvena istraživanja koja se provode u sklopu ZCI-a imaju dva glavna cilja: razvoj novih eksperimentalnih modela za proučavanje razvoja i poremećaja rada središnjeg živčanog sustava i iskorištavanje inovativnih pristupa za ranu dijagnostiku, praćenje, liječenje i rehabilitaciju djece i odraslih s hipoksijsko-ishemijskih oštećenjima mozga. Ovaj program kombinira temeljna i klinička istraživanja, a hipoksijsko-ishemijska oštećenja mozga su glavna poveznica svih istraživačkih skupina. Istraživanja se odvijaju u šest glavnih smjerova, tj. istraživačkih skupina:

 1. Razvojno porijeklo neuropedijatrijskih poremećaja nakon perinatalne hipoksijsko-ishemijske lezije mozga
 2. Novi biomarkeri starenja, Alzheimerove bolesti, vaskularne demencije i moždanih stanja s rezistencijom na inzulin
 3. Klinička i eksperimentalna istraživanja cerebralnih hipoksijsko-ishemijskih i hemoragijskih lezija, te njihovog odnosa s promjenama kretanja tlaka i intrakranijskih tekućina
 4. Predkliničke studije hipoksijsko-ishemijskih lezija u eksperimentalnim modelima na glodavcima
 5. Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijske lezije mozga
 6. Inovativni biomarkeri terapijskog odgovora u bolesnika s mentalnim poremećajima.

Istraživački program ZCI-a je interdisciplinaran i multidisciplinaran jer kombinira različita polja temeljne neuroznanosti (neuroanatomija, neurohistologija, neuroembriologija, neuropatologija, molekularna neurobiologija, genetika i genomika, neurokemija, neurofarmakologija) te kliničke neuroznanosti (neurologija, pedijatrijska neurologija, neuroradiologija, psihijatrija, neurorehabilitacija, perinatologija), a dijelom je i transdisciplinaran jer povezuje s jedne strane neuroznanost s veterinarskom medicinom, a s druge strane s društvenim i humanističkim znanostima (psihologija, logopedija, rehabilitacija, lingvistika).

            Status Znanstvenog centra izvrsnosti dodijeljen je na vremensko razdoblje od 5 godina, s mogućnošću produljenja. Sredstva za rad ZCI-a ostvaruju se iz sredstava Državnog proračuna putem Ministarstva Znanosti, Obrazovanja i Sporta, sredstava Europske Unije posredstvom Ministarstva Znanosti, Obrazovanja i Sporta, te prijavom na druge domaće i međunarodne fondove i kompetitivne projekte. 

Dana 11. prosinca 2015. godine Hrvatski institut za istraživanje mozga postao je sjedište novoproglašenog Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Voditelj ZCI-a je prof.dr.sc. Miloš Judaš redoviti profesor u trajnom zvanju anatomije i neuroznanosti. U radu ZCI-a sudjeluje preko 60 istraživača iz 12 partnerskih institucija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinička bolnica Dubrava, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživači uključeni u rad ZCI-a su vodeći Hrvatski stručnjaci iz područja neuroznanosti s jasnom međunarodnom prepoznatljivošću, a što je vidljivo iz činjenice da su objavili više od 1400 znanstvenih publikacija koje su citirane više od 18.500 puta, a h-indeks ZCI-a iznosi 60 (prema podacima dostupnim u bazi podataka Web of Science Core Collection). U posljednjih pet godina (od 2010.) istraživači uključeni u rad ZCI-a objavili su preko 250 publikacija u znanstvenim časopisima prve i druge kvartile koji su citirani više od 1.600 puta. ZCI surađuje s mnogim vodećim svjetskim sveučilištima i institutima kao što su: Yale University (S.A.D.), The Johns Hopkins University (S.A.D.), Univerity of Texas Southwestern Medical Centre (S.A.D.), Mount Sinai School of Medicine New York (S.A.D.), McGill University (Kanada), Montreal Neurological Institute (Kanada), Goethe Universität Frankfurt am Main (Njemačka), Max Plack Institute (Njemačka), Université de Genève (Švicarska), Univerität Wien (Austrija), INSERM Marseille (Francuska), King's College London (U.K.), Université Libre de Bruxelles (Belgija), itd.

U istraživačkom programu ZCI-a Hrvatski institut za istraživanje mozga služi kao središnja točka nacionalne mreže za integriranje, usmjeravanje i unapređenje inovativnog i translacijskog pristupa ranoj detekciji, liječenju, procjeni ishoda, te rehabilitaciji pacijenata koji su pretrpjeli raznolika oštećenja mozga. Rad centra temelji se na preporukama američkog nacionalnog instituta za zdravlje „NIH Brain 2025 Intiative“ kao što su:

 1. usporedno provoditi studije na ljudima i eksperimentalnim životinja u svrhu bolje interpretacije dobivenih rezultata
 2. premostiti granice kroz interdisciplinarnu suradnju
 3. integrirati pojave na vremenskoj i prostornoj ljestvici
 4. uspostaviti zajedničku platformu za korištenje dostupnih podataka
 5. validacija i diseminacija novih tehnologija i metoda

Znanstvena istraživanja koja se provode u sklopu ZCI-a imaju dva glavna cilja: razvoj novih eksperimentalnih modela za proučavanje razvoja i poremećaja rada središnjeg živčanog sustava i iskorištavanje inovativnih pristupa za ranu dijagnostiku, praćenje, liječenje i rehabilitaciju djece i odraslih s hipoksijsko-ishemijskih oštećenjima mozga. Ovaj program kombinira temeljna i klinička istraživanja, a hipoksijsko-ishemijska oštećenja mozga su glavna poveznica svih istraživačkih skupina. Istraživanja se odvijaju u šest glavnih smjerova, tj. istraživačkih skupina:

 1. Razvojno porijeklo neuropedijatrijskih poremećaja nakon perinatalne hipoksijsko-ishemijske lezije mozga
 2. Novi biomarkeri starenja, Alzheimerove bolesti, vaskularne demencije i moždanih stanja s rezistencijom na inzulin
 3. Klinička i eksperimentalna istraživanja cerebralnih hipoksijsko-ishemijskih i hemoragijskih lezija, te njihovog odnosa s promjenama kretanja tlaka i intrakranijskih tekućina
 4. Predkliničke studije hipoksijsko-ishemijskih lezija u eksperimentalnim modelima na glodavcima
 5. Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijske lezije mozga
 6. Inovativni biomarkeri terapijskog odgovora u bolesnika s mentalnim poremećajima.

Istraživački program ZCI-a je interdisciplinaran i multidisciplinaran jer kombinira različita polja temeljne neuroznanosti (neuroanatomija, neurohistologija, neuroembriologija, neuropatologija, molekularna neurobiologija, genetika i genomika, neurokemija, neurofarmakologija) te kliničke neuroznanosti (neurologija, pedijatrijska neurologija, neuroradiologija, psihijatrija, neurorehabilitacija, perinatologija), a dijelom je i transdisciplinaran jer povezuje s jedne strane neuroznanost s veterinarskom medicinom, a s druge strane s društvenim i humanističkim znanostima (psihologija, logopedija, rehabilitacija, lingvistika).

Status Znanstvenog centra izvrsnosti dodijeljen je na vremensko razdoblje od 5 godina, s mogućnošću produljenja. Sredstva za rad ZCI-a ostvaruju se iz sredstava Državnog proračuna putem Ministarstva Znanosti, Obrazovanja i Sporta, sredstava Europske Unije posredstvom Ministarstva Znanosti, Obrazovanja i Sporta, te prijavom na druge domaće i međunarodne fondove i kompetitivne projekte. 

Molimo slijedite poveznice u osnovnom meniju!

Please follow the links in the main menu!

Page 1 of 3