Mjesto održavanja nastave: HIIM, Šalata 12, Zagreb, Kompjutorska učionica (ponedjeljak) i Seminarska dvorana 1, prizemlje.

 

14.10.2014.

 

16.00 – 19.45

Razvitak i vulnerabilna razdoblja razvitka mozga čovjeka (NJM)

 

Mikroskopija fetalnog ljudskog mozga (NJM)

 

 

21.10.2013.

 

16.00 – 19.45

Strukturna plastičnost nakon lezije i eksperimentalni modeli (MV)

 

 

 

28.10.2013

 

16.00 – 19.45

Cijeloživotna plastičnost mozga (ZP)

 

Razvitak i plastičnost girusa, modula i kortikalnih area (SD)

 

 

4.11.2014.

 

16.00 – 19.45

Ekspresija gena tijekom razvitka (ŽK)

 

Anatomsko-funkcionalna korelacija: putova i ponašanje fetusa (VHS, DVD) (ŽK)

 

 

11.11.2014.

 

16.00 – 19.45

Razvitak i plastičnost transmitorskih sustava, kako sinaptička aktivnost podešava snagu sinapse (MR)

 

Praćenje maturacije mozga i strukturne plastičnosti slikovnim prikazom (MRI) (MR)

Ispit

 

 

Voditelji nastavnih jedinica:

 1. Prof.dr.sc. Nataša Jovanov Milošević (NJM) - voditelj kolegija
 2. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek (ZP)
 3. Prof.dr.sc. Mario Vukšić (MV)
 4. Doc.dr.sc. Milan Radoš (MR)
 5. Doc.dr.sc. Sanja Darmopil (SD)
 6. Doc.dr.sc. Željka Krsnik (ŽK)
 7. Dr.sc. Goran Sedmak (GS)

Studenti trebaju doći na HIIM,  Šalata 12  14.10.2014. u 16.00 sati

 

Utorak 14.10.2014

 

Hrvatski institut za istraživanje mozga, kompjutorska učionica II. kat

 

16.00 - 16.15

Uvod (CV)

 

16.15 – 17.00

Definicija i vrste stresa (ŽK)

 

17.00 - 17.45

Uloga simpatičkog živčanog sustava (ŽK)

 

17.50 – 19.20

Biokemijski putovi sinteze adrenalina i glukokortikoida (SKB)

Povoljni učinci izlučivanja adrenalina i kortizola u akutnom stresu (SKB)

 

19.25 – 20.10

Utjecaj stresa na hipokampalnu formaciju (ŽK)

 

 

Utorak 21.10.2014.

 

Hrvatski institut za istraživanje mozga, kompjutorska učionica II. kat

 

16.00 - 17.30

Adrenalektomirani glodavac kao model neurodegeneracije (CV)

 

17.30 – 18.15

Štetni učinci izlučivanja adrenalina i kortizola u kroničnom stresu: hipokalemija, retencija natrija, dislipidemija, ateroskleroza i povišeni krvni tlak (CV)

 

18.15 – 19.45

Odgovor imunološkog sustava na stres (VLŠ)

 

19.45 – 21.00

Promijenjen EEG zapis pod utjecajem stresa (GI)

 

 

Utorak  28.10.2014.

 

K.B. "Merkur" Zajčeva 19, Nefrologija IV kat

 

16.00 - 19.00

Mehanizam nastanka psihosomatskih bolesti II (MK)

 

Vježbe – prikaz bolesnika (MK)

 

 

Utorak  04.11.2014.

 

KBC Rebro Kišpatićeva, Edukacijski centar, dvorana "Čečuk"

 

16.00 - 19.00

Mehanizam nastanka psihosomatskih bolesti I (BA)

 

Vježbe – prikaz bolesnika (BA)

 

 

Utorak, 11.11.2014.

 

KB Vrapče

 

16.00 - 19.00

Psihičke bolesti i stres (NH)

 

Mehanizmi obrane (NH)

 

Liječenje i ocjenjivanje uspjeha liječenja stresa, upitnici – vježbe (NH)

 

 

Petak  14.11.2014.

 

Hrvatski institut za istraživanje mozga, kompjutorska učionica II. kat

 

16.00 - 18.00

Provjera znanja

 

 

Nastavnici:

 1. BA – Branimir Anić
 2. VC – Vladiana Crljen
 3. NH – Neven Henigsberg
 4. GI – Goran Ivkić
 5. SKB – Svjetlana Kalanj Bognar
 6. MK – Mladen Knotek
 7. VLŠ –Vesna Lukinović Škudar
 8. ŽK – Željka Krsnik