TEMELJI NEUROZNANOSTI

Plan i program nastave u akademskoj godini 2015./2016.

Prvi turnus: 28. rujna do 20. studenoga 2015. (grupe 16 – 30)

Ukupno 100 sati: 32 sata predavanja (P1-P25), 29 sati seminara (S1-S13) i 39 sati vježbi (VA1-VA10 anatomske i VR1-VR6 računalne) (ECTS = 9.0)

Grupe 16, 17 i 18                  = A (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)

Grupe 19, 20 i 21                  = B (seminarska dvorana I. kat, HIIM)

Grupe 22, 23 i 24                  = C (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)

Grupe 25, 26 i 27                  = D (seminarska dvorana I. kat, HIIM)

Grupe 28, 29 i 30                  = E (seminarska dvorana I. kat, HIIM)

Računalne vježbe (VR1-VR6) se održavaju u računalnoj učionici HIIM-a (II. kat)

Anatomska vježba VA1 se održava u Zavodu za patologiju (dvorana za mikroskopiranje, I. kat)

Anatomske vježbe VA2, VA7, VA8 i VA9 se održavaju u prosekturi HIIM-a (podrum)

Anatomske vježbe VA3-VA6 i VA10 se održavaju u seminarskim dvoranama (HIIM, prizemlje i I. kat)

Predavanja P1-P25 se za sve grupe održavaju prema rasporedu u zgradi dekanata

Seminari S1-S13 se održavaju u seminarskim dvoranama (HIIM, prizemlje i I. kat), prema rasporedu grupa A-E

Tjedni raspored i naslovi tema

I. TJEDAN (28. IX - 02. X):

Ponedjeljak:

P1           Neuron: temeljna strukturno-funkcijska jedinica živčanog sustava (1 sat)

P2           Struktura sinapse i mehanizam sinaptičkog prijenosa signala                          (1 sat)

P3           Morfogeneza i histogeneza živčanog sustava                                                   (2 sata)

P4           Evolucija ljudskog mozga: što nas čini ljudima?                                              (2 sata)

Utorak:   

P5           Signalne molekule i mehanizmi I: ionski kanali, crpke i transporteri              (1 sat)

P6           Signalne molekule i mehanizmi II: ligandi, receptori i drugi glasnici              (1 sat)

P7           Signalne molekule i mehanizmi III: membranski i akcijski potencijal             (1 sat)

P8           Fiziologija cerebrospinalne tekućine i intrakranijski tlak                  (2 sata)

P9           Fiziologija krvnog optoka u središnjem živčanom sustavu                             (1 sat)  

Srijeda:

VR1        Membrana i membranski potencijal                                                                  (3 sata)

VA1        Neuroni, glija i metode istraživanja građe živčanog sustava                            (3 sata)

Četvrtak:

VR2        Pasivna svojstva aksona i akcijski potencijal                                                     (3 sata)

VA2        Podjela i morfologija mozga, moždane ovojnice i krvne žile, komore           (3 sata)   

Petak:

VR3        Akcijski potencijal – metoda prikovanog napona (Voltage Clamp)               (2 sata)

VA3        Siva i bijela tvar kralježnične moždine; Talamokortikalni sustav                     (2 sata)

II. TJEDAN: (05. X – 9. X) četvrtak praznik

Ponedjeljak:

VR4        Prag podražljivosti i razdoblja refrakternosti i akcijski potencijali   (2 sata)

VA4        Građa mozga in vivo (strukturne «neuroimaging» metode)                              (2 sata)

Utorak:

VR5        Postsinaptički potencijali i postsinaptičke interakcije                                      (2 sata)

VA5        Funkcije mozga in vivo (fMRI, PET, MEG, TMS)                                           (2 sata)

Srijeda:

VR6        Nastanak živčanog impulsa (inicijalni segment); sinaptička integracija           (2 sata)

VA6        Fetalni i perinatalni razvoj mozga (histologija + MRI)                                   (2 sata)

Četvrtak:

PRAZNIK DAN NEOVISNOSTI

Petak:

VA7        Izgled i građa moždanog debla i malog mozga, IV. Komora                         (3 sata)

III. TJEDAN (12. X – 16. X):

Pondejeljak:            

VA8        Topografija i građa bazalnih ganglija i diencefalona, III. Komora (3 sata)

Utorak:

VA9        Morfologija moždanih hemisfera, lat. komora i limbičkog režnja   (3 sata)

Srijeda:

P10         Stanična, modularna, laminarna i arealna organizacija moždane kore             (1 sat)

P11         Retikularna formacija i ekstratalamički aferentni sustavi moždane kore          (1 sat)

P12         Opće moždane funkcije: EEG i evocirani potencijali                                      (1 sat)

Četvrtak:

VA10      Stupnjevi budnosti i stanja svijesti; spavanje i snovi; cirkadijani ritmovi       (2 sata)

Petak:

P13         Uvod u osjetne sustave: vrste osjeta, osjetni receptori i osjetni putovi           (1 sat)

P14         Transdukcija signala: mehanoreceptori, osmoreceptori, kemoreceptori         (1 sat)

P15         Fototransdukcija i fiziološka optika                                                                  (1 sat)

KOLOKVIJ ANATOMSKE VJEŽBE

IV. TJEDAN (19. X – 23. X):

Ponedjeljak:

S1            Somatosenzibilni sustavi: anterolateralni sustav i dorzalne kolumne             (3 sata)

Utorak:

S2            Slušni i vestibularni sustav                                                                                  (2 sata)

Srijeda:

S3            Vidni sustav                                                                                                        (3 sata)

Četvrtak:

P16         Opće ustrojstvo motoričkih sustava                                                                  (1 sat)

P17         Voljni pokreti: moždana kora, sustav za pokretanje očiju                               (1 sat)

Petak:

S4            Spinalni motorički mehanizmi i refleksi                                                            (2 sata)

V. TJEDAN (26. X – 30. X):

Ponedjeljak:

S5            Supraspinalni putovi: mišićni tonus, posturalni refleksi i spinalni šok           (2 sata)

Utorak:

S6            Građa i funkcije malog mozga                                                                           (2 sata)

Srijeda:

S7            Ustrojstvo i funkcije bazalnih ganglija                                                              (2 sata)

Četvrtak:

P18         Hipotalamus upravlja endokrinim i autonomnim sustavom                           (1 sat)

P19         Centralni mehanizmi homeostaze                                                                    (2 sata)

P20         Ustrojstvo i funkcije struktura limbičkog sustava                                             (2 sata)

P21         Uloga fronto-limbičkog sustava u regulaciji emocija i socijalnih interakcija (1 sat)

S8            Neurobiološka podloga emocija                                                                        (3 sata)

Petak:

S8            Neurobiološka podloga emocija                                                                        (3 sata)

P22         Neurobiološka podloga promijenjenih stanja svijesti                                     (1 sat)

P23         Neurobiološka podloga ovisnosti                                                                     (2 sata)

VI. TJEDAN (02. XI – 06. XI):

Ponedjeljak:

S9            Psihologija i anatomija učenja i pamćenja                                                         (2 sata)

Utorak:

S10          Stanični mehanizmi učenja i pamćenja                                                              (2 sata)

Srijeda:

S11          Promjene ponašanja i kognitivnih funkcija tijekom starenja i degeneracije    (2 sata)

Četvrtak:

S12          Funkcije prefrontalne i parijetalne asocijacijske moždane kore                        (2 sata)

Petak:      SLOBODAN DAN ZA UČENJE I KOLOKVIJE

VII. TJEDAN (9. XI – 13. XI):

Ponedjeljak:

S13          Razvojna i odrasla plastičnost mozga i reorganizacija moždanih funkcija     (2 sata)

Utorak:

P24         Lokalizacija i lateralizacija kortikalnih funkcija                                                  (2 sata)

P25         Neurobiološka podloga jezičnih funkcija                                                         (1 sat)

POTPISIVANJE INDEKSA NAKON ZADNJEG PREDAVANJA

ISPIT u tjednu 16. – 20. studenoga 2015.

TEMELJI NEUROZNANOSTI 2015./2016. – I. TURNUS, tjedna satnica i raspored po grupama

PRVI TJEDAN (28. IX - 02. X 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
28.IX/Ponedjeljak 14.30-15.15 A – E P1 Šimić (Biološka dvorana)
  15.15-16.30 A – E P2 Šimić (Biološka dvorana)
  16.45-17.30 A – E P3 Šimić (Biološka dvorana)
  17.30-18.15 A – E P4 Šimić (Biološka dvorana)
29.IX/Utorak 08.00-10.15 A VR1 Crljen, Banfić, Radoš
  10.30-12.45 B VR1 Crljen, Banfić, Radoš
  14.15-15.00 A – E P5 Banfić (Biološka dvorana)
  15.00-15.45 A – E P6 Banfić (Biološka dvorana)
  16.45-17.30 A - E P7 Banfić (Biološka dvorana)
  17.45-18.30 A - E P8 Klarica (Biološka dvorana)
  18.30-19.15 A - E P9 Klarica (Biološka dvorana)
30.IX/Srijeda 08.00-10.15 A VA1 Vukšić, Babić Leko, Sedmak
  08.00-10.15 C VR1 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  10.30-12.45 C VA1 Vukšić, Babić Leko, Sedmak
  10.30-12.45 D VR1 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  13.00-15.15 D VA1 Krsnik, Vukšić, Babić Leko
  13.00-15.15 E VR1 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  15.30-17.45 E VA1 Krsnik, Babić Leko, Vukšić
  18.00-20.15 B VA1 Sedmak, Babić Leko, Vukšić
01.X/Četvrtak 08.00-10.15 A VR2 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  08.00-10.15 B VA2 Krsnik, Petanjek, Šimić
  10.30-12.45 B VR2 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  10.30-12.45 A VA2 Krsnik, Petanjek, Šimić
  13.00-15.15 C VR2 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  13.00-15.15 D VA2 Krsnik, Babić Leko, Vukšić 
  15.30-17.15 D VR2 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  15.30-17.15 C VA2 Sedmak, Babić Leko, Vukšić  
  17.30-19.45 E VR2 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
02.X/Petak 08.00-09.30 A VR3 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  08.00-09.30 B VA3 Kovačević, Judaš, Sedmak
  09.45-11.15 B VR3 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.45-11.15 A VA3 Vukšić, Babić Leko, Sedmak
  11.30-13.00 C VR3 Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen
  11.30-13.00 D VA3 Krsnik, Babić Leko, Sedmak 
  13.15-14.45 D VR3 Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen
  13.15-14.45 C + E VA3 Krsnik, Sedmak, Vukšić
  15.00-16.30 E VR3 Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen
  16.45-19.00 E VA2 Sedmak, Krsnik, Babić Leko

DRUGI TJEDAN (05.X - 09. X. 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
05.X/Ponedjeljak 09.00-10.30 A VR4 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.00-10.30 B VA4 Radoš, Judaš, Sedmak
  10.45-12.15 B VR4 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  10.45-12.15 A VA4 Radoš, Judaš, Sedmak
  12.30-14.00 C VR4 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  12.30-14.00 D VA4 Radoš, Judaš, Sedmak
  14.15-15.45 D VR4 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  14.15-15.45 C VA4 Sedmak, Judaš, Radoš
  16.00-17.30 E VR4 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  17.30-19.00 E VA4 Sedmak, Judaš, Radoš
06.X/Utorak 09.00-10.30 A VR5 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.00-10.30 B VA5 Radoš, Judaš, Sedmak
  10.45-12.15 B VR5 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  10.45-12.15 A VA5 Radoš, Judaš, Sedmak
  12.30-14.00 C VR5 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  12.30-14.00 D VA5 Radoš, Judaš, Sedmak
  14.15-15.45 D VR5 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  14.15-15.45 C VA5 Sedmak, Judaš, Radoš
  16.00-17.30 E VR5 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  17.45-19.15 E VA5 Sedmak, Judaš, Radoš
07.X / Srijeda 09.00-10.30 A VR6 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.00-10.30 B VA6 Krsnik, Judaš, Sedmak
  10.45-12.15 B VR6 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  10.45-12.15 A VA6 Krsnik, Judaš, Sedmak
  12.30-14.00 C VR6 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  12.30-14.00 D VA6 Krsnik, Judaš, Sedmak
  14.15-15.45 D VR6 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  14.15-15.45 C VA6 Sedmak, Krsnik, Judaš
  16.00-17.30 E VR6 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  17.30-19.00 E VA6 Sedmak, Krsnik, Judaš
08.X/ Petak PRAZNIK
09.X/Petak 08.00-10.15 A VA7 Džaja, Judaš, Kovačević
  10.30-12.45 B VA7 Džaja, Judaš, Kovačević
  13.00-15.15 C VA7 Krsnik, Judaš, Kovačević 
  15.30-17.45 D VA7 Vukšić, Sedmak, Kovačević 
  18.00-20.15 E VA7 Vukšić, Sedmak, Kovačević  

TREĆI TJEDAN (12.X - 16. X 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
12.X/Ponedjeljak 08.00-10.15 A VA8 Kovačević, Babić Leko, Sedmak,
  10.30-12.45 B VA8 Kovačević, Babić Leko, Sedmak,
  13.00-15.15 C VA8 Džaja, Babić Leko, Sedmak,
  15.30-17.45 D VA8 Sedmak, Kovačević, Vukšić,
  18.00-20.15 E VA8 Sedmak, Kovačević, Vukšić,
13.X/Utorak 08.00-10.15 A VA9 Kovačević, Sedmak, Šimić
  10.30-12.45 B VA9 Vukšić, Sedmak, Kovačević
  13.00-15.15 C VA9 Vukšić, Sedmak, Kovačević
  15.30-17.45 D VA9 Sedmak, Kovačević, Vukšić
  18.00-20.15 E VA9 Sedmak, Kovačević, Vukšić
14.X/Srijeda 11.00-11.45 A – E P10 Judaš (Čačković)
  12.00-12.45 A – E P11 Judaš (Čačković)
  13.00-13.45 A – E P12 Judaš (Čačković)
15.X/Četvrtak 09.00-10.30 A, B VA10 Ivkić, Judaš, Sedmak
  10.45-12.15 C, D VA10 Ivkić, Judaš, Sedmak
  12.30-14.00 E VA10 Ivkić, Judaš, Krsnik
16.X/Petak 10.30-11.15 A - E P13 Banfić (dvorana Čačković)
  11.30-12.15 A - E P14 Banfić (dvorana Čačković)
  12.30-13.15 A – E P15 Banfić (dvorana Čačković)

ČETVRTI TJEDAN (19. - 23. X 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
19.X/Ponedjeljak 09.00-11.15 A, B S1 Vukšić, Ivkić
  11.30-13.45 C, D S1 Vukšić, Ivkić
  14.00-16.15 E S1 Ivkić
20.X/Utorak 09.00-10.30 A, B S2 Vukšić, Šimić
  11.00-12.30 C, D S2 Vukšić, Šimić
  14.00-15.30 E S2 Crljen
21.X/Srijeda 09.00-11.15 A, B S3 Šimić, Vukšić
  11.30-13.45 C, D S3 Šimić, Vukšić
  14.00-16.15 E S3 Šimić
22.X/Četvrtak 10.15-11.00 A – E P16 Radoš (dvorana Čačković)
  11.00-11.45 A – E P17 Radoš (dvorana Čačković)
23.X/Petak 09.00-10.30 A. B S4 Ivkić, Crljen
  11.00-12.30 C, D S4 Ivkić, Crljen
  14.00-15.30 E S4 Ivkić

PETI TJEDAN (26. - 30. X 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
26.X/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S5 Banfić, Crljen
  11.00-12.30 C, D S5 Banfić, Crljen
  14.00-15.30 E S5 Crljen
27.X/Utorak 09.00-10.30 A, B S6 Krsnik, Šimić
  11.00-12.30 C, D S6 Vukšić, Šimić
  14.00-15.30 E S6 Crljen
28.X/Srijeda 09.00-10.30 A, B S7 Krsnik, Ivkić
  11.00-12.30 C, D S7 Vukšić, Ivkić
  14.00-15.30 E S7 Crljen
29.X/Četvrtak 09.30-10.15 A – E P18 Vukšić (dvorana Čačković)
  10.30-12.00 A – E P19 Vukšić (dvorana Čačković)
  12.15-13.45 A – E P20 Radoš (dvorana Čačković)
  14.00-14.45 A – E P21 Radoš (dvorana Čačković)
  15.00-17.15 A, B S8 Krsnik, Vukšić
30.X/Petak 09.00-09.45 A – E P22 Šimić (dvorana Čačković)
  10.00-11.30 A – E P23 Šimić (dvorana Čačković)
  12.00-14.15 C, D S8 Krsnik, Vukšić
  14.30-16.45 E S8 Krsnik

ŠESTI TJEDAN (02. XI - 06.XI 2016.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
02.XI/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S9 Krsnik, Sedmak
  11.00-12.30 C, D S9 Sedmak, Krsnik
  14.00-15.30 E S9 Krsnik
03.XI/Utorak 09.00-10.30 A, B S10 Krsnik, Babić Leko
  11.00-12.30 C, D S10 Krsnik, Babić Leko
  14.00-15.30 E S10 Krsnik
04.XI/Srijeda 09.00-10.30 A, B S11 Sedmak, Babić Leko
  11.00-12.30 C, D S11 Sedmak, Babić Leko
  14.00-15.30 E S11 Babić Leko
05.XI/Četvrtak 09.00-10.30 A, B S12 Petanjek, Sedmak
  11.00-12.30 C, D S12 Petanjek, Sedmak
  14.00-15.30 E S12 Petanjek
06.XI/Petak       SLOBODAN DAN (KOLOKVIJI)

SEDMI TJEDAN (09.-13. XI 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
09.XI/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S13 Petanjek, Radoš
  11.00-12.30 C, D S13 Petanjek, Radoš
  14.00-15.30 E S13 Radoš
10.XI/Utorak 12.00-13.30 A - E P24 Šimić (dvorana Čačković)
  13.45-14.30 A - E P25 Šimić (dvorana Čačković)

Ispit u utorak, 17. XI 2015.  (I. turnus + ponavljači)

Plan i program nastave u akademskoj godini 2015./2016.

Drugi turnus: 16. studenoga 2015. do 22. siječnja  2016. (grupe 1 – 15)

Ukupno 100 sati: 32 sata predavanja (P1-P25), 29 sati seminara (S1-S13) i 39 sati vježbi (VA1-VA10 anatomske i VR1-VR6 računalne) (ECTS = 9.0)

Grupe 1, 2 i 3                        = A (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)

Grupe 4, 5 i 6                        = B (seminarska dvorana I. kat, HIIM)

Grupe 7, 8 i 9                        = C (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)

Grupe 10, 11 i 12                  = D (seminarska dvorana I. kat, HIIM)

Grupa 16 (naknadni upis)    = F (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)

Računalne vježbe (VR1-VR6) se održavaju u računalnoj učionici HIIM-a (II. kat)

Anatomska vježba VA1 se održava u Zavodu za patologiju (dvorana za mikroskopiranje)

Anatomske vježbe VA2, VA7, VA8 i VA9 se održavaju u prosekturi HIIM-a (podrum)

Anatomske vježbe VA3-VA6 i VA10 se održavaju u seminarskim dvoranama (HIIM, prizemlje i I. kat)

Predavanja P1-P25 se za sve grupe održavaju u zgradi dekanata, prema rasporedu

Seminari S1-S13 se održavaju u seminarskim dvoranama (HIIM, prizemlje i I. kat), prema rasporedu grupa A-E

Tjedni raspored i naslovi tema

I. TJEDAN (16. XI - 20. XI) :

Ponedjeljak:

P1           Neuron: temeljna strukturno-funkcijska jedinica živčanog sustava (1 sat)

P2           Struktura sinapse i mehanizam sinaptičkog prijenosa signala                          (1 sat)

P3           Morfogeneza i histogeneza živčanog sustava                                                   (2 sata)

P4           Evolucija ljudskog mozga: što nas čini ljudima?                                              (2 sata)

Utorak:   

P5           Signalne molekule i mehanizmi I: ionski kanali, crpke i transporteri              (1 sat)

P6           Signalne molekule i mehanizmi II: ligandi, receptori i drugi glasnici              (1 sat)

P7           Signalne molekule i mehanizmi III: membranski i akcijski potencijal             (1 sat)

P8           Fiziologija cerebrospinalne tekućine i intrakranijski tlak                  (2 sata)

P9           Fiziologija krvnog optoka u središnjem živčanom sustavu                             (1 sat)  

Srijeda:

VR1        Membrana i membranski potencijal                                                                  (3 sata)

VA1        Neuroni, glija i metode istraživanja građe živčanog sustava                            (3 sata)

Četvrtak:

VR2        Pasivna svojstva aksona i akcijski potencijal                                                     (3 sata)

VA2        Podjela i morfologija mozga, moždane ovojnice i krvne žile, komore           (3 sata)   

Petak:

VR3        Akcijski potencijal – metoda prikovanog napona (Voltage Clamp)               (2 sata)

VA3        Siva i bijela tvar kralježnične moždine; Talamokortikalni sustav                     (2 sata)

II. TJEDAN: (23. XI – 27. XI)

Ponedjeljak:

VR4        Prag podražljivosti i razdoblja refrakternosti i akcijski potencijali   (2 sata)

VA4        Građa mozga in vivo (strukturne «neuroimaging» metode)                              (2 sata)

Utorak:

VR5        Postsinaptički potencijali i postsinaptičke interakcije                                      (2 sata)

VA5        Funkcije mozga in vivo (fMRI, PET, MEG, TMS)                                           (2 sata)

Srijeda:

VR6        Nastanak živčanog impulsa (inicijalni segment); sinaptička integracija           (2 sata)

VA6        Fetalni i perinatalni razvoj mozga (histologija + MRI)                                   (2 sata)

Četvrtak:

VA7        Izgled i građa moždanog debla i malog mozga, IV. Komora                         (3 sata)

Petak:     

VA8        Topografija i građa bazalnih ganglija i diencefalona, III. Komora (3 sata)

III. TJEDAN (30. XI – 04. XII):

Ponedjeljak:

VA9        Morfologija moždanih hemisfera, lat. komora i limbičkog režnja   (3 sata)

Utorak:

P10         Stanična, modularna, laminarna i arealna organizacija moždane kore             (1 sat)

P11         Retikularna formacija i ekstratalamički aferentni sustavi moždane kore          (1 sat)

P12         Opće moždane funkcije: EEG i evocirani potencijali                                      (1 sat)

Srijeda:

VA10      Stupnjevi budnosti i stanja svijesti; spavanje i snovi; cirkadijani ritmovi       (2 sata)

Četvrtak:

P13         Uvod u osjetne sustave: vrste osjeta, osjetni receptori i osjetni putovi           (1 sat)

P14         Transdukcija signala: mehanoreceptori, osmoreceptori, kemoreceptori         (1 sat)

P15         Fototransdukcija i fiziološka optika                                                                  (1 sat)

Petak:

S1            Somatosenzibilni sustavi: anterolateralni sustav i dorzalne kolumne             (3 sata)

KOLOKVIJ ANATOMSKE VJEŽBE

IV. TJEDAN (07. XII – 11. XII):

Ponedjeljak:

S2            Slušni i vestibularni sustav                                                                                  (2 sata)

Utorak:

S3            Vidni sustav                                                                                                        (3 sata)

Srijeda:

P16         Opće ustrojstvo motoričkih sustava                                                                  (1 sat)

P17         Voljni pokreti: moždana kora, sustav za pokretanje očiju                               (1 sat)

Četvrtak:

S4            Spinalni motorički mehanizmi i refleksi                                                            (2 sata)

Petak:

S5            Supraspinalni putovi: mišićni tonus, posturalni refleksi i spinalni šok           (2 sata)

V. TJEDAN (14. XII – 18. XII):

Ponedjeljak:

S6            Građa i funkcije malog mozga                                                                           (2 sata)

Utorak:

S7            Ustrojstvo i funkcije bazalnih ganglija                                                              (2 sata)

Srijeda:

P18         Hipotalamus upravlja endokrinim i autonomnim sustavom                           (1 sat)

P19         Centralni mehanizmi homeostaze                                                                    (2 sata)

P20         Ustrojstvo i funkcije struktura limbičkog sustava                                             (2 sata)

P21         Uloga fronto-limbičkog sustava u regulaciji emocija i socijalnih interakcija (1 sat)

S8            Neurobiološka podloga emocija                                                                        (3 sata)

Četvrtak: DAN FAKULTETA

Petak:

S8            Neurobiološka podloga emocija                                                                        (3 sata)

P22         Neurobiološka podloga promijenjenih stanja svijesti                                     (1 sat)

P23         Neurobiološka podloga ovisnosti                                                                     (2 sata)

VI. TJEDAN (04. I – 08. I):

Ponedjeljak:            

S9            Psihologija i anatomija učenja i pamćenja                                                         (2 sata)

Utorak:

S10          Stanični mehanizmi učenja i pamćenja                                                              (2 sata)

Srijeda: BLAGDAN - TRI KRALJA

Četvrtak:

S11          Promjene ponašanja i kognitivnih funkcija tijekom starenja i degeneracije    (2 sata)

Petak:

S12          Funkcije prefrontalne i parijetalne asocijacijske moždane kore                        (2 sata)

VII. TJEDAN (11. I – 15. I):

Ponedjeljak:

S13          Razvojna i odrasla plastičnost mozga i reorganizacija moždanih funkcija     (2 sata)

Utorak:  SLOBODAN DAN (KOLOKVIJI)

Srijeda:

P24         Lokalizacija i lateralizacija kortikalnih funkcija                                                  (2 sata)

P25         Neurobiološka podloga jezičnih funkcija                                                         (1 sat)

POTPISIVANJE INDEKSA NAKON ZADNJEG PREDAVANJA

 

ISPIT u tjednu od 11. do 15. siječnja 2016.

TEMELJI NEUROZNANOSTI 2015./2016. – II. TURNUS, tjedna satnica i raspored po grupama

PRVI TJEDAN (16. - 20. XI 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
16.XI/Ponedjeljak 13.30-14.15 A – E P1 Šimić (Biološka dvorana)
  14.15-15.30 A – E P2 Šimić (Biološka dvorana)
  15.45-16.30 A – E P3 Šimić (Biološka dvorana)
  16.30-17.15 A – E P4 Šimić (Biološka dvorana)
17.XI/Utorak 08.00-10.15 A VR1 Crljen, Banfić, Radoš
  10.30-12.45 B VR1 Crljen, Banfić, Radoš
  13.30-14.15 A – E P5 Banfić (Biološka dvorana)
  14.30-15.15 A – E P6 Banfić (Biološka dvorana)
  15.30-16.15 A – E P7 Banfić (Biološka dvorana)
  16.30-18.00 A – E P8 Klarica (Biološka dvorana)
  18.15-19.00 A – E P9 Klarica (Biološka dvorana)
18.XI/Srijeda 08.00-10.15 A VA1 Vukšić, Babić Leko, Sedmak
  08.00-10.15 C VR1 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  10.30-12.45 C VA1 Vukšić, Babić Leko, Sedmak
  10.30-12.45 D VR1 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  13.00-15.15 D VA1 Krsnik, Vukšić, Babić Leko
  13.00-15.15 E VR1 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  15.30-17.45 E VA1 Krsnik, Babić Leko, Vukšić
  18.00-20.15 B VA1 Sedmak, Babić Leko, Vukšić
19.XI/Četvrtak 08.00-10.15 A VR2 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  08.00-10.15 B VA2 Krsnik, Petanjek, Šimić
  10.30-12.45 B VR2 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  10.30-12.45 A VA2 Krsnik, Petanjek, Šimić
  13.00-15.15 C VR2 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  13.00-15.15 D VA2 Krsnik, Babić Leko, Vukšić 
  15.30-17.15 D VR2 Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić
  15.30-17.15 C VA2 Sedmak, Babić Leko, Vukšić  
  17.30-19.45 E VR2 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
20.XI/Petak 08.00-09.30 A VR3 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  08.00-09.30 B VA3 Kovačević, Judaš, Sedmak
  09.45-11.15 B VR3 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.45-11.15 A VA3 Vukšić, Babić Leko, Sedmak
  11.30-13.00 C VR3 Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen
  11.30-13.00 D VA3 Krsnik, Babić Leko, Sedmak 
  13.15-14.45 D VR3 Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen
  13.15-14.45 C + E VA3 Krsnik, Sedmak, Vukšić
  15.00-16.30 E VR3 Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen
  16.45-19.00 E VA2 Sedmak, Krsnik, Babić Leko

DRUGI TJEDAN (23. - 27. XI. 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
23.XI/Ponedjeljak 09.00-10.30 A VR4 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.00-10.30 B VA4 Radoš, Judaš, Sedmak
  10.45-12.15 B VR4 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  10.45-12.15 A VA4 Radoš, Judaš, Sedmak
  12.30-14.00 C VR4 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  12.30-14.00 D VA4 Radoš, Judaš, Sedmak
  14.15-15.45 D VR4 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  14.15-15.45 C VA4 Sedmak, Judaš, Radoš
  16.00-17.30 E VR4 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  17.30-19.00 E VA4 Sedmak, Judaš, Radoš
24.XI/Utorak 09.00-10.30 A VR5 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.00-10.30 B VA5 Radoš, Judaš, Sedmak
  10.45-12.15 B VR5 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  10.45-12.15 A VA5 Radoš, Judaš, Sedmak
  12.30-14.00 C VR5 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  12.30-14.00 D VA5 Radoš, Judaš, Sedmak
  14.15-15.45 D VR5 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  14.15-15.45 C VA5 Sedmak, Judaš, Radoš
  16.00-17.30 E VR5 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  17.45-19.15 E VA5 Sedmak, Judaš, Radoš
25.XI/Srijeda 09.00-10.30 A VR6 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  09.00-10.30 B VA6 Sedmak,  Krsnik, Judaš
  10.45-12.15 B VR6 Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar
  1.45-12.15 A VA6 Sedmak, Krsnik, Judaš
  12.30-14.00 C VR6 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  12.30-14.00 D VA6 Sedmak, Krsnik, Judaš
  14.15-15.45 D VR6 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  14.15-15.45 C VA6 Sedmak, Krsnik, Judaš
  16.00-17.30 E VR6 Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar
  17.30-19.00 E VA6 Sedmak, Krsnik, Judaš
26.XI/Četvrtak 08.00-10.15 A VA7 Sedmak, Judaš, Vukšić
  10.30-12.45 B VA7 Sedmak, Judaš, Vukšić
  13.00-15.15 C VA7 Kovačević, Judaš, Vukšić
  15.30-17.45 D VA7 Vukšić, Sedmak, Šimić
  18.00-20.15 E VA7 Vukšić, Sedmak, Šimić
27.XI/Petak 08.00-10.15 A VA8 Kovačević, Babić Leko, Sedmak
  10.30-12.45 B VA8 Kovačević, Babić Leko, Sedmak
  13.00-15.15 C VA8 Kovačević, Babić Leko, Sedmak
  15.30-17.45 D VA8 Krsnik, Babić Leko, Vukšić
  18.00-20.15 E VA8 Krsnik, Babić Leko, Vukšić

TREĆI TJEDAN (30.XI - 04. XII 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
30.XI/Ponedjeljak 08.00-10.15 A VA9 Vukšić, Sedmak, Šimić
  10.30-12.45 B VA9 Vukšić, Sedmak, Šimić
  13.00-15.15 C VA9 Vukšić, Sedmak, Šimić
  15.30-17.45 D VA9 Sedmak, Judaš, Vukšić
  18.00-20.15 E VA9 Sedmak, Judaš, Vukšić
01.XII/Utorak 10.15-11.00 A – E P10 Sedmak (dvorana Čačković)
  11.00-11.45 A – E P11 Sedmak (dvorana Čačković)
  12.00-12.45 A – E P12 Ivkić (dvorana Čačković)
02.XII/Srijeda 09.00-10.30 A, B VA10 Ivkić, Judaš, Džaja
  10.45-12.15 C, D VA10 Ivkić, Judaš, Džaja
  12.30-14.00 E VA10 Ivkić, Judaš, Džaja
03.XII/Četvrtak 09.30-10.15 A – E P13 Banfić (dvorana Čačković)
  10.30-11.15 A – E P14 Banfić (dvorana Čačković)
  11.30-12.15 A – E P15 Banfić (dvorana Čačković)
  12.30-14.00 A – E P8 Klarica (dvorana Nova vijećnica)- nadoknada
  14.15-15.00 A – E P9 Klarica (dvorana Nova vijećnica)- nadoknada
04.XII/Petak 09.00-11.15 A, B S1 Vukšić, Ivkić
  11.30-13.45 C, D S1 Vukšić, Ivkić
  14.00-16.15 E S1 Ivkić

ČETVRTI TJEDAN (07. - 11. XII 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
07.XII/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S2 Vukšić, Babić Leko
  11.00-12.30 C, D S2 Vukšić, Babić Leko
  14.00-15.30 E S2 Crljen
08.XII/Utorak 09.00-11.15 A, B S3 Babić Leko, Vukšić
  11.30-13.45 C, D S3 Šimić, Vukšić
  14.00-16.15 E S3 Babić Leko
09.XII/Srijeda 10.15-11.00 A – E P16 Radoš (dvorana Čačković)
  11.00-11.45 A – E P17 Radoš (dvorana Čačković)
10.XII/Četvrtak 09.00-10.30 A. B S4 Banfić, Crljen
  11.00-12.30 C, D S4 Banfić, Crljen
  14.00-15.30 E S4 Ivkić
11.XII/Petak 09.00-10.30 A, B S5 Banfić, Crljen
  11.00-12.30 C, D S5 Banfić, Crljen
  14.00-15.30 E S5 Crljen

PETI TJEDAN (14. - 18. XII 2015.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
14.XII/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S6 Vukšić, Šimić
  11.00-12.30 C, D S6 Vukšić, Babić Leko
  14.00-15.30 E S6 Crljen
15.XII/Utorak 09.00-10.30 A, B S7 Ivkić, Vukšić
  11.00-12.30 C, D S7 Vukšić, Babić Leko
  14.00-15.30 E S7 Banfić
16.XII/Srijeda 09.30-10.15 A – E P18 Vukšić (predavaonica Zavoda za farmakologiju)
  10.30-12.00 A – E P19 Vukšić (predavaonica Zavoda za farmakologiju)
  12.15-13.45 A – E P20 Radoš (predavaonica Zavoda za farmakologiju)
  14.00-14.45 A – E P21 Radoš (predavaonica Zavoda za farmakologiju)
  15.00-17.15 A, B S8 Kovačević, Vukšić
17.XII/Četvrtak DAN FAKULTETA
18.XII/Petak 09.00-09.45 A – E P22 Šimić (dvorana Čačković)
  10.00-11.30 A – E P23 Šimić (dvorana Čačković)
  12.00-14.15 C, D S8 Šimić, Vukšić
  14.30-16.45 E S8 Šimić

ŠESTI TJEDAN (04. - 08.I 2016.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
04.I/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S9 Vukšić, Babić Leko
  11.00-12.30 C, D S9 Vukšić, Šimić
  14.00-15.30 E S9 Babić Leko
05.I/Utorak 09.00-10.30 A, B S10 Vukšić, Babić Leko
  11.00-12.30 C, D S10 Vukšić, Šimić
  14.00-15.30 E S10 Babić Leko
06.I/Srijeda BLAGDAN - SVETA TRI KRALJA
07.I/Četvrtak 09.00-10.30 A, B S11 Sedmak, Babić Leko
  11.00-12.30 C, D S11 Sedmak, Babić Leko
  14.00-15.30 E S11 Sedmak
08.I/Petak 09.00-10.30 A, B S12 Petanjek, Sedmak
  11.00-12.30 C, D S12 Petanjek, Sedmak
  14.00-15.30 E S12 Petanjek

SEDMI TJEDAN (11. - 15. I 2016.):

Datum/Dan: Vrijeme: Grupe: Tema: Nastavnici:
11.I/Ponedjeljak 09.00-10.30 A, B S13 Radoš, Petanjek
  11.00-12.30 C, D S13 Radoš, Petanjek
  14.00-15.30 E S13 Radoš
12.I/Utorak SLOBODAN DAN (KOLOKVIJI)
13.I/Srijeda 11.30-13.00 A – E P24 Šimić (dvorana Čačković)
  13.15-14.30 A – E P25 Šimić (dvorana Čačković)

Ispit u utorak, 19. I 2016. u 09.00 sati. (II. turnus + ponavljači)

 

Kolegij "Temelji neuroznanosti" u svojem izvedbenom planu sadrži i anatomske vježbe za koje su potrebni studenti demonstratori.

Prijave za studente demonstratore mogu se predati do 23. rujna 2019. u Tajništvo HIIM-a.

Prednost pri izboru imaju studenti koji su bili demonstratori prijašnjih godina na ovom kolegiju.

Prijava mora sadržavati:

 1. Ime i prezime studenta
 2. Godinu studija
 3. Ocjenu na kolegiju "Temelji neuroznanosti"
 4. Kontakt broj i e-mail adresu
 5. Kratki opis motiviranosti za rad sa studentima i za područje neuroznanosti.

Autori: Miloš Judaš & Ivica Kostović


Na ovoj stranici možete vidjeti sadržaj svih poglavlja udžbenika "Temelji Neurozanosti", te preuzeti cijeli udžbenik (ovdje) ili pojedinačna poglavlja.

 1. Razvojno porijeklo i temeljna podjela središnjeg živčanog sustava
  • Živčani sustav ima središnji i periferni dio
  • Dva temeljna dijela središnjeg živčanog sustava su mozak (encephalon) i kralježnična moždina(medulla spinalis)
  • Tri temeljna dijela mozga su moždano deblo (truncus encephalicus), mali mozak (cerebellum) i veliki mozak (cerebrum)
  • Poznavanje embrionalnog razvoja omogućuje nam potpuniju razdiobu temeljnih dijelova središnjeg živčanog sustava
 2. Stanična gtađa središnjeg živčanog sustava: neuroni i glija
  • Dvije temeljne vrste stanica u središnjem živčanom sustavu su neuroni i glija
  • Četiri glavna morfološka dijela neurona su dendriti, soma, akson i presinaptički aksonski završetak
  • Tri temeljne neurohistološke metode uveli su krajem prošlog stoljeća Camillo Golgi, Franz Nissl i Carl Weigert
  • Neuronske putove može se istražiti metodama što se temelje na prirodnoj pojavi aksonskog prenošenja
  • Glija stanice dijelimo na makrogliju (astrociti i oligodendrociti) i mikrogliju
  • Kromatoliza, degeneracija neurona i regeneracija ozlijeđenog aksona
 3. Morfogeneza i histogeneza središnjeg živčanog sustava i procesi razvojnog preustrojstva
  • Cijeli središnji živčani sustav se razvija od ektoderma
  • Histogenetski procesi uzrokuju rast neuralne cijevi, promjene njezinog oblika i promjene građe njezine stijenke
  • Razvojni stadiji su vremenski, a embrionalne zone prostorni pokazatelji za praćenje histogenetskih procesa
  • Histogenetske procese dijelimo na "progresivne" i reorganizacijske
  • Histogeneza moždane kore obilježena je pojavom posebnih fetalnih zona, a pojava kortikalne ploče označava prijelaziz embrionalnog u rano fetalno razdoblje
  • Bazalni gangliji telencefalona razviju se od ganglijskog brežuljka, a to je područje ključnoza patogenezu periventrikularnogkrvarenja uprijevremeno rođene djece
 4. Izgled i raspodijela sive i bijele tvari kralježnične moždine, moždanog debla i malog mozga
  • Kralježnična moždina je spinalni dio središnjeg živčanog sustava
  • Moždano deblo spaja kralježničnu moždinu s velikim i malim mozgom
  • Mali mozak ima koru, bijelu tvar, 4 parne duboke jezgre i 3 režnja s 10 režnjića što oblikuju središnji vermis i dvije bočne hemisfere
 5. Izgled i raspodijela sive i bijele tvari velikog mozga: međumozak, krajnji mozak i sustav moždanih komora
  • Veliki mozak (cerebrum) sastoji se od međumozga (diencephalon) i krajnjeg mozga (telencephalon)
  • Telencefalon je pogodno podijeliti u lateralni telencefalon i mediobazalni telencefalon
  • Četiri temeljna dijela telencefalona su: moždana kora, bijela tvar, bazalni gangliji i lateralne moždane komore
  • U omeđenju moždanih komora sudjeluju brojnestrukture telencefalona i diencefalona
  • Lobus limbicus je medijalni, rubni dio telencefalona što u luku okružuje diencephalon i corpus callosum
 6. Stanična biologija neurona
  • Neuron je signalna jedinica živčanog sustava
  • Put biosinteze, sekrecije, endocitoze i egzocitoze
  • Citoskelet neurona je dinamička struktura s nizom bitnih funkcija
  • Aksonsko prenošenje je dvosmjerno (anterogradno ili retrogradno), odabirno i brzo ili sporo
 7. Odabirna propusnost stanične membrane i ionski kanali
  • Lipidni dvosloj i uklopljeni proteini određuju bioelektrična svojstva membrane
  • Stanična membrana je odabirno propusna pregrada između stanice i njezine okoline
  • Brojnost, vrste i raspored ionskih kanala određuju električnu vodljivost membrane neurona
 8. Biofizički temelji ekscitabilnosti: Membranski i akcijski potencijal
  • Kretanje iona kroz membranu mijenja membranski potencijal
  • Teorijom sržnog vodiča tumačimo pasivna električna svojstva membrane
  • Nastanak i vođenje akcijskog potencijala
 9. Signalne molekule i signalni mehanizmi
  • Međustanični signali prenose se izravnim dodirom stanica ili izlučenim signalnim molekulama
  • Membrana odraslih neurona sadrži dvije glavne vrste receptora: ionotropne i metabotropne
  • Procesi fosforilacije i defosforilacije ciljnih proteina imaju ključnu ulogu u signalnim funkcijama neurona
  • Posebna uloga i homeostaza Ca2+ u neuronima
  • Neki vanjski signali mijenjaju ekspresiju gena odraslih neurona
  • Sažetak poglavlja: kratkoročne, srednjoročne i dugoročne posljedice aktivacije receptora
 10. Građa i funkcija sinapsi
  • Temeljni dijelovi kemijske sinapse su presinaptički element, sinaptička pukotina i postsinaptički element
  • Strukturu sinapsi moguće je povezati s njihovom funkcijom
  • Različite vrste sinapsi razmještene su po različitim dijelovima postsinaptičkog neurona
  • Egzocitoza je precizno nadzirani proces oslobađanja "kvantnih" količina neurotransmitera iz sinaptičkih mjehurića
  • Aktivacija ionotropnih receptora dovodi do izravnih promjena ionske propusnosti postsinaptičke membrane i nastanka postsinaptičkih potencijala
  • Mehanizmi presinaptičke i postsinaptičke inhibicije i facilitacije su različiti
  • Sinaptička integracija je vremensko i prostorno zbrajanje EPSP i IPSP u zoni okidanja
  • Sinaptička plastičnost: ljudska osobnosttemelji se na promjenama "snage" i "učinkovitosti" sinapsi
  • Sinaptička signalizacija prekida se odstranjivanjem neurotransmitera iz sinaptičke pukotine na tri načina: difuzijom, hidrolitičkom razgradnjom i ponovnim unošenjem u presinaptički element
  • Bolesti sinapse: otrovi, droge, lijekovi i protutijela mogu odabirno djelovati na različite korake sinaptičke signalizacije
 11. Neurotransmiteri, neuropeptidi i njihovi receptori
  • Postsinaptički receptori određuju narav i trajanje sinaptičke signalizacije
  • U sinaptičkoj signalizaciji neuroni rabe dvije vrste signalnih molekula: klasične neurotransmitere i neuroaktivne peptide
  • Mnogo je različitih vrsta neuroaktivnih peptida
 12. Stanični temelj ponašanja: neuronski nizovi, putovi, krugovi, mreže i sustavi
  • Neuroni su međusobno povezani na niz različitih načina
  • Nadzorni sustavi su sustavi što reguliraju rad drugih sustava
 13. Podsjetnik na građu i funkciju perifernog i autonomnog živčanog sustava
  • Periferni živčani sustav se sastoji od živaca, njihovih korjenova i spletova, perifernih neurona što oblikuju osjetne i autonomne ganglije, osjetnih receptora i glija stanica
 14. Ustrojstvo sive i bijele tvari kralježnične moždine
  • Tri debela snopa bijele tvari okružuju tri stupa i središnji dio sive tvari kralježnične moždine
  • Tri glavne vrste neurona u sivoj tvari kralježnične moždine su: stanice korjenova, stanice snopova i interneuroni
  • Bijela tvar kralježnične moždine sastavljena je od uzlaznih osjetnih, silaznih motoričkih i dvosmjernih asocijacijskih putova
  • Kliničko-anatomski sindromi kralježnične moždine
 15. Ustrojstvo sive i bijele tvari moždanog debla i malog mozga
  • Na prijelazu iz kralježnične u produljenu moždinu dolazi do bitnih promjena unutarnjeg ustrojstva
  • Vanjski izgled moždanog debla izraz je njegove unutarnje građe – izbočine i polja na površini odgovaraju jezgrama ili snopovima aksona u dubini
  • Moždano deblo sadrži 6 funkcionalnih skupina sive tvari
  • Kroz moždano deblo prolaze (ili iznjega polaze) dugi osjetni i motorički putovi
  • Moždani živci
 16. Ustrojstvo sive i bijele tvari međumozga
  • Subthalamus je malo područje složene građe, kroz koje prolaze osjetni, motorički i uzlazni monoaminski putovi
  • Talamus je razdijeljen na područja i jezgre, a aksoni talamičkih neurona oblikuju moćni talamokortikalni sustav
 17. Ustrojstvo neurotransmiterskih sustava i retikularne formacije
  • Neurotransmiteri brze ekscitacije i inhibicije: glutamat i GABA
  • Sustavi acetilkolinskih neurona
  • Sustavi monoaminskih neurona
  • Retikularna formacija zauzima središnji dio tegmentuma moždanog debla i dijeli se u tri uzdužne funkcionalne zone
 18. Regionalno, arealno, laminarno i modularno ustrojstvo moždane kore
  1. Arhitektonika je temeljna metoda istraživanja građe moždane kore
  2. Moždanu koru dijelimo u isocortex i allocortex
  3. Neuroni moždane kore su piramidni i nepiramidni
  4. Aferentni sustavi vlakana moždane kore mogu biti ekscitacijski ili modulacijski, a dijelimo ih u tri velike skupine
  5. Radijalni stupići (kolumne) su temeljne strukturno-funkcionalne jedinice moždane kore
  6. Četiri temeljna citoarhitektonska tipa moždane kore mogu se povezati s pet funkcionalnih skupina kortikalnih polja
 19. Opće moždane funkcije: uzlazni aktivacijski sustavi, EEG, stupnjevi budnosti i stanja svijesti
  • Budnost i spavanje su stanja svijesti i stanja ponašanja
  • EEG valovi se temelje na skupnim električnim svojstvima neurona moždane kore
  • Postsinaptički potencijali piramidnih neurona moždane kore imaju ključnu ulogu u nastanku EEG valova
  • Različiti sustavi aferentnih aksona uzrokuju različite promjene električne aktivnosti moždane kore
  • Ritmične oscilacije aktivnosti talamokortikalnih neurona omogućuju pojavu vretena spavanja, a predvodnik tih oscilacija je retikularna jezgra talamusa
  • Acetilkolinski i monoaminski uzlazni aksoni i retikularna formacija moduliraju ekscitabilnost talamokortikalnog sustava
  • Neurobiološki mehanizmi što omogućuju prijelaze između različitih stanja svijesti još uvijek su slabo poznati
  • Spavanje ima stadije što se ciklički ponavljaju tijekom noći
 20. Moždane ovojnice i krvne žile, ependim i koroidni spletovi moždanih komora, cirkumventrikularni organi
  • Tri moždane ovojnice ovijaju, podupiru, zaštićuju i pregrađuju tkivo središnjeg živčanog sustava
  • Arteriae vertebrales i arteriae radiculares su dva glavna izvora arterijske krvi za kralježničnu moždinu, a raspored moždinskih vena je sličan rasporedu moždinskih arterija
  • Mozak arterijsku krv prima preko unutarnjih karotidnih i vertebralnih arterija, što se na bazi mozga spoje u Willisov prsten
  • Moždano deblo i mali mozak arterijsku krv primaju preko vertebralnog bazilarnog sustava
  • Moždane komore oblaže ependim, a u njima su smješteni koroidni spletovi što izlučuju cerebrospinalnu tekućinu
  • U određenim područjima stijenki moždanih komora su smješteni posebni cirkumventrikularni organi
 21. Fiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijski tlak
  • Cerebrospinalni likvor ispunjava sustav moždanih komora i subarahnoidni prostor
  • Intrakranijski tlak (tlak cerebrospinalnog likvora) ovisi o interakciji intrakranijskih volumena mozga, krvi i likvora
 22. Načela ustrojstva osjetnih sustava, vrste osjeta i osjetni receptori
  • Osjetne informacije omogućuju nastanak svjesnog osjeta, kontrolu pokreta i održavanje stanja budnosti i pozornosti
  • Svi osjetni sustavi su ustrojeni prema istom općem planu
  • Četiri obilježja fizičkog podražaja mogu se kvantitativno povezati s psihološkim svojstvima svjesnog osjeta
  • Osjetni receptori prevode svojstva podražaja u neuralne kodove
 23. Bol, toplina i hladnoća - anterolateralni osjetni sustav
  • Kožni termoreceptori bilježe i postojanu temperaturu kože i njezine promjene
  • Tri glavne vrste boli su brza površinska, spora površinska i duboka utrobna bol
  • Mehanički (Aδ-vlakna) i polimodalni (C-vlakna) nociceptori reagiraju na škodljive podražaje što oštećuju tkivo
  • Primarna aferentna nocicepcijskavlakna završavaju na sekundarnim osjetnim neuronima i interneuronima smještenim u nekoliko Rexedovih slojeva
  • Aksoni sekundarnih osjetnih neurona oblikuju anterolateralni sustav za prijenos osjeta boli i temperature, sastavljen od 4 uzlazna puta
  • Teorija nadziranog ulaza: prijenos osjeta boli može se modulirati na razini spinalnog segmenta promjenom ravnoteže između aktivnosti nocicepcijskih i ostalih aferentnih vlakana
  • Silazni putovi sustava endogene analgezije također mogu modulirati prijenos osjeta boli na razini spinalnog segmenta
 24. Dodir, pritisak i kinestezija - sustav dorzalnih kolumni
  • Mehaničko podraživanje kože uzrokuje različite oblike svjesnog osjeta, a mehanoreceptore razvrstavamo na temelju njihove sposobnosti da signaliziraju brzinu, jačinu i usmjerenost podražaja
  • Tri glavna snopa osjetnog puta za dodir i kinesteziju iz trupa i udova su: fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus i lemniscus medialis
  • Svaki dio kože je somatotopski predstavljen u primarnoj somatosenzibilnoj kori sukladno broju receptora u njemu
  • Nervus trigeminus prenosi osjet dodira i kinestezije iz područja lica
 25. Uho - organ sluha i ravnoteže
  • Organ ravnoteže i slušni organ su smješteni u unutarnjem uhu
  • Prvi neuron slušnog puta je smješten u spiralnom gangliju pužnice, a prvi neuron vestibularnog puta je smješten u vestibularnom gangliju u dnu unutarnjeg zvukovoda
  • Bubnjići slušne koščice prenose titranje zraka na tekućinu unutarnjeg uha
  • Cortijev slušni organ je smješten u pužnici
  • Organ ravnoteže se sastoji od tri polukružna kanalića, membranske vrećice (sacculus) i membranske mješinice (utriculus)
 26. Slušni i vestibularni sustav
  • Zvuk je tlačni val što se širi zrakom
  • Specifične neuronske veze povezuju neka područja moždanog debla, međumozga i moždane kore u središnji slušni sustav
  • Vrste i stupnjevi oštećenja sluha
  • Vestibularni sustav ima tri glavne funkcionalne zadaće
  • Vestibularne jezgre imaju vrlo složene neuronske veze
 27. Fiziologija oka i fototransdukcije
  • Stijenku očne jabučice oblikuju tri očne ovojnice, a njezinu nutrinu ispunjavaju staklasto tijelo, leća i očna vodica
  • Staklasto tijelo ispunjava najveći dio oka
  • Stvaranjem i otjecanjem očne vodice održava se očni tlak
  • Dioptrički aparat oka je složeni centrirani optički sustav, sastavljen od 4 refrakcijska medija sfernih površina, s tri para kardinalnih točaka
  • Četiri vrste oštrine vida su: detekcijska oštrina, lokalizacijska (Vernier) oštrina, oštrina razlučivanja i oštrina prepoznavanja
  • Spektar vidljivog svjetla je tek djelićširokog spektra elektromagnetskog zračenja
  • Čunjići i štapići mrežnice su fotoreceptori zaduženi za fototransdukciju
  • Fototransdukcija je slijed biokemijskih zbivanja u vanjskom odsječku fotoreceptora
  • Adaptacija na mrak je dvofazni proces brzog povećavanja osjetljivosti čunjića i sporijeg povećavanja osjetljivosti štapića
 28. Mrežnica i primarni vidni put
  • Mrežnica je izravni produljak međumozga, a vidni živac oblikuju aksoni trećeg neurona vidnog puta
  • Oftalmoskopom kroz zjenicu možemo promotriti očnu pozadinu (fundus) i mnogo doznati o nekim bolestima mozga i krvnih žila
  • Mrežnicu izgrađuje 5 vrsta neurona poredanih u 3 stanična sloja između kojih su 2 sinaptičke zone
  • Vidni sustav reagira na kontraste, tj. razlike stupnja osvijetljenosti različitih dijelova vidnog prizora
  • Fotoreceptori su prvi, bipolarne stanice drugi, a ganglijske stanice treći neuron vidnog puta
  • Corpus geniculatum laterale ima dorzalni i ventralni dio
  • Pulvinar je povezan s asocijacijskom vidnom moždanom korom
  • Radiatio optica se sastoji od genikulokortikalnih aksona što završavaju u primarnoj vidnoj moždanoj kori
  • Primarni vidni put je precizno retinotopno ustrojen
  • Primarna vidna moždana kora (area striata, polje 17) je heterotipni izokorteks
  • Neuroni primarne vidne moždane kore preoblikuju okrugla receptivna polja neurona mrežnice i CGLd u linearne odsječke i granice
  • Primarna vidna moždana kora ima stupićasto (kolumnarno) ustrojstvo
 29. Opažanje boja, oblika, dubine i kretanja i ustrojstvo asocijacijskih vidnih polja moždane kore
  • Vid je konsruktivni, stvaralački proces
  • Tri ključna svojstva atributa bojesu ton, jarkost i zasićenost, a opažanje boja se temelji na konstantnosti boja, oponentnosti boja i istodobnomkontrastu boja
  • Opažanje oblika se temelji na razlikovanju lika i pozadine
  • Pri opažanju kretanja u vidnom polju, vidni sustavrabi podatke o kretanju gledanog predmeta, kretanju pozadine te pokretima očiju i glave
  • Opažanje dubine se temelji na tri vrste osjetnih pokazatelja: statičkim i dinamičkim monokularnim te binokularnim
  • Pojava opažajnih konstantnosti pokazuje da se vidno opažanjeoslanja na postojana svojstva okolnih objekata, a ne na varljive i neprekidne promjene obrazaca vidnih podražaja
  • P-sustav i inferotemporalni vidni korteks imaju ključnu ulogu u opažanju boja i oblika, a M-sustav i parijetalni vidni korteks omogućuju opažanje kretanja
  • Postojanje M i P sustava je izravno dokazano i u ljudskom mozgu
 30. Mirisi i okusi - kemijski osjeti
  • Njušni sustav
  • Okusni sustav
 31. Opće ustrojstvo motoričkih sustava
  • Motorička jedinica se sastoji od alfa-motoneurona i mišićnih vlakana što ih taj motoneuron inervira
  • Tri hijerarhijske razine motoričkih sustava su kralježnična moždina, moždano deblo i moždana kora
  • Mali mozak i bazalni gangliji su dva motorička sustava što moduliraju aktivnost moždanog debla i moždane kore
  • Bolesti i ozljede pojedinih dijelova motoričkih sustava imaju prepoznatljive simptome i znakove
 32. Spinalni motorički mehanizmi i refleksi
  • Mišićna i tetivna vretena trajno bilježe različita svojstva mehaničkog stanja mišića
  • Refleks istezanja se temelji na osjetnim informacijama iz mišićnih vretena, a pridonosi regulaciji mišićnog tonusa
  • Neuronski krugovi i interneuroni kralježnične moždine imaju ključnu ulogu u procesima motoričke koordinacije
 33. Uloga silaznih putova iz moždanog debla u održavanju stava tijela i mišićnog tonusa
  • Spinalni šok i učinci presijecanja kralježnične moždine
  • Decerebracijska i dekortikacijska rigidnost imaju različite uzroke i različita obilježja
  • Decerebracijska rigidnostje posljedica pojačane toničke aktivnosti lateralnog vestibulospinalnog i medijalnog retikulospinalnog puta
  • Sažetak: za pojavu decerebracijske rigidnosti bitan je poremećaj regulacije toničke aktivnosti lateralnog vestibulospinalnog i medijalnog retikulospinalnog puta
 34. Uloga motoričke moždane kore u voljnim pokretima
  • Motorička područja moždane kore su smještena u čeonom režnju
  • Tractus corticospinalis polazi iz motoričkih i somatosenzibilnih polja moždane kore
  • Kortikospinalni aksoni na alfa-motoneurone djeluju i izravno i neizravno (preko interneurona)
  • Ozljede polja MI uzrokuju mišićnu slabost ili kljenut, a ozljede polja MII i SMA uzrokuju poremećaje izvođenja svrhovitih pokreta
 35. Mali mozak
  • Kora malog mozga sadrži tri zasebna funkcionalna područja
  • Aferentne veze malog mozga dijelimo u 5 glavnih skupina
  • Kora malog mozga ima 3 sloja s 5 vrsta neurona
  • Eferentne projekcije tri funkcionalna područja mali mozak napuštaju preko zasebnih dubokih jezgara
  • Funkcionalni sažetak: zasebna područja kore malog mozga imaju zasebne veze s mozgom i kralježničnom moždinom
  • Bolesti i ozljede malog mozga uzrokuju jasno prepoznatljive simptome i znakove
 36. Motoričke funkcije bazalnih ganglija telencefalona
  • Poput malog mozga, bazalni gangliji moduliraju aktivnost motoričke moždane kore i silaznih motoričkih putova
  • Pet tijesno povezanih jezgara oblikuje sustav motoričkih bazalnih ganglija
  • Unutarnje i vanjske veze bazalnih ganglija oblikuju jedan glavni i tri pomoćna neuronska kruga
  • Glavna aferentna vlakna za putamen i nucleus caudatus dolaze iz moždane kore, intralaminarnih jezgara talamusa i SNc
  • Neuroni strijatuma raspoređeni su u dva strukturno-funkcionalna odjeljka: matrix i striosome
  • Aksoni projekcijskih neurona strijatuma završavaju kao izravni put u GPi i SNr, a kao neizravni put u GPe
  • Bolesti bazalnih ganglija imaju karakteristična obilježja
 37. Sustav za pokretanje očiju i usmjeravanje pogleda
  • Tri para vanjskih očnih mišića pokreću očnu jabučicu oko tri osi rotacije
  • Tri moždana živca inerviraju vanjske očne mišiće
  • Pet neuralnih sustava omogućuje pet vrsta očnih pokreta
  • Očnim pokretima upravljaju brojne moždane strukture
  • Vestibulo-okularni i optokinetički refleksi održavaju oštru sliku na mrežnici tijekom okretanja glave
  • Glatki pokreti praćenja održavaju sliku pokretnog predmetana mjestu najoštrijeg vida, a njima združeno upravljaju moždana kora, mali mozak i moždano deblo
  • Pokreti vergencije omogućuju oštro gledanje predmeta što se očima primiču ili se od njih odmiču
  • Sakade usmjeravaju pogledna zanimljivi predmet
 38. Ustrojstvo i funkcija limbičkog sustava
  • Hippocampus retrocommissuralis je troslojni archicortex
  • Središnji limbički kontinuum je skup povezanih subkortikalnih struktura što se protežu od mediobazalnog telencefalona do moždanog debla
  • Corpus amygdaloideum je bazalni ganglij limbičkog sustava smješten u vrhu sljepoočnog režnja
  • Limbička i paralimbička kortikalna polja upravljaju održavanjem homeostaze i usklađuju unutarnja stanja organizma s realnostima vanjskog svijeta
  • Uzajamna povezanost neuronskih krugova i putova limbičkog sustava
  • Funkcije limbičkog sustava
 39. Hipotalamus upravlja endokrinim i autonomnim živčanim sustavom
  • Hipotalamus oblikuje stijenku i dno III.komore, a dijeli se na tri poprečne i tri uzdužne zone
  • Prednji režanj hipofize (adenohypophysis) je vezan uz parvocelularne, a stražnji režanj (neurohypophysis) uz magnocelularne neurosekrecijske neurone
  • Neuroni hipotalamusa uključeni su u 4 vrste refleksa
  • Hipotalamus upravlja aktivnošću autonomnog živčanog sustava
 40. Neurobiologija bioloških ritmova i motivacijskih stanja
  • Neurobiologija bioloških ritmova
  • Neurobiologija termoregulacije
  • Neurobiologija pijenja i žeđi
  • Neurobiologija hranjenja, gladi i sitosti
 41. Neurobiologija emocija i spolnosti
  • Amigdala imaju ključnu ulogu u osjećajima straha i tjeskobe
  • Zbog čega je stres loš za vaš mozak?
  • Spolnost i mozak: spolna diferencijacija ljudskog mozga
 42. Neurobiologija pozornosti i funkcije stražnje tjemene i dorzolateralne prefrontalne moždane kore
  • Pozornost je svjesni psihološki proces, a može biti odabirna ili podijeljena
  • Ozljede tjemenog režnja uzrokuju raznovrsne poremećaje što imaju sličnu podlogu
  • Sustav pozornosti je mreža razdvojenih, ali funkcionalno povezanih moždanih struktura
  • Posebna obilježja sustava radnog pamćenja
 43. Psihologija i anatomija učenja i pamćenja
  • Učenje i pamćenje su temelj ljudske osobnosti
  • Dvije glavne vrste učenja su neasocijacijsko i asocijacijsko učenje
  • Proces pamćenja ima tri stadija
  • Složeno asocijacijsko pamćenje u čovjeka može biti eksplicitno (deklarativno) ili implicitno (proceduralno)
  • Neuroanatomija pamćenja
  • Strukture medijalnog temporalnog režnja su bitne za uspostavu dugoročnog eksplicitnog pamćenja, ali nisu skladišta pamćenja
 44. Sinaptička plastičnost i stanični mehanizmi učenja i pamćenja
  • Učenje i pamćenje se temelje na pojavama sinaptičke plastičnosti
  • Tijekom habituacije i senzitizacije se mijenja presinaptička egzocitoza neurotransmitera
  • Snažna aktivacija ekscitacijskih sinapsi u hipokampusu uzrokuje pojavu dugoročne potencijacije (LTP)
  • Glutamatni NMDA-receptori imaju važnu ulogu u pojavi LTP
  • Dušični monoksid (NO) je nova vrsta signalne molekule, a u mozgu djeluje kao povratni glasnik u procesu volumne transmisije
  • Pojava LTP u CA1 polju hipokampusa vjerojatno je stanična podloga asocijacijskog učenja
 45. "Temelji Neuroznanosti"

 

O predmetu i početku nastave

Predmet «Temelji neuroznanosti» je obvezni jednosemestralni predmet na II. godini studija medicine (III. semestar), u kojem se na interdisciplinaran i integrativni način izlažu temeljne spoznaje suvremene neuroznanosti o građi i funkcijama središnjeg živčanog sustava čovjeka. Predmet je interkatedarski, a sjedište Vijeća predmeta je u Zavodu za neuroznanost HIIM-a. Pročelnik Vijeća predmeta «Temelji neuroznanosti» je Prof. dr. sc. Goran Šimić. Predmet ima ukupno 100 sati nastave (32 sata predavanja, 29 sati seminara i 39 sati vježbi), a nosi 9.0 ECTS bodova.


O ispitu i uvijetima pristupanja ispitu

Ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su ispunili sljedeće uvjete:

 • Uspješno apsolvirana cjelokupna nastava (pozitivni dokaz pohađanja svih nastavnih jedinica u prozivnici za studente) i temeljem toga dobiven prvi i drugi potpis u indeksu
 • Uspješno kolokvirani svi izostanci (u okviru izostanaka dopuštenih Pravilnikom o diplomskom studiju)
 • Pisano rješenje Prodekana za nastavu o stečenom pravu polaganja ispita, kad su u pitanju studenti s izostancima većim od dopuštenih Pravilnikom o diplomskom studiju, zatim ponavljači, parcijalno upisani studenti, prijelaznici s drugih Fakulteta i svi ostali koji nisu prvi puta redovito upisani u II. godinu studija i ne udovoljavaju uvjetima propisanim od strane Vijeća predmeta.


Studenti za oba turnusa za potpis u indeks upisuju sljedećeg nastavnika: Prof.dr.sc. Goran Šimić

Raspored nastave u akademskoj godini 2019/2020 nalazi se na ovoj poveznici.