Dvojni doktorati (Cotutelle)

Dvojni doktorat poznat je pod francuskim nazivom „cotutelle“, budući da praksa dvojnog međunarodnog sumentorstva potječe s francuskih sveučilišta, otkuda su je preuzele i druge zemlje. O međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision) govorimo kada doktorand upiše doktorski studij na dva različita sveučilišta, iz dvije zemlje, te uz superviziju dva mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad.

  

http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/doktorski-studiji/dvojni-doktorati-cotutelle/