Laboratorij za mikro-operacije kompletira jezgru GlowLab-a, a središnja jedinica u njemu je operacijska sala za sve vrste kirurških zahvata na miševima i štakorima, poput okluzije središnje cerebralne arterije (MCAO), izolacije i transplantacije matičnih stanica, stereotaksijskih injekcija i drugih. Operacijskoj jedinici pridružena je jedinica za privremeni smještaj laboratorijskih životinja, čija je svrha da minimizira razinu stresa u životinja koje su uključene u dugotrajne (longitudinalne) pokuse koji se provode u GlowLab-u. Ova jedinica ima nominalni kapacitet do 400 miševa i do 100 štakora, što je dovoljno da se omogući paralelno izvođenje više pokusa, kako dugotrajnih tako i jednokratnih. Životinje će biti smještene u individualno ventiliranim kavezima (IVC) koji zadovoljavaju najstrože sanitarne standarde i omogućuju paralelno provođenje pokusa na različitim sojevima životinja bez rizika prijenosa patogena između životinja.

Glowlab zahvati

Za više informacija o cijenama i uslugama, posjetite stranice GlowLaba ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .