HIIM je stimulativno akademsko okruženje u kojem se istraživanje i nastava spajaju kako bi unaprijedili znanje o živčanom sustavu i poboljšali dijagnostika i terapija bolesnika s bolestima i poremećajima živčanog sustava. Blizak istraživački odnos aktivno potiče suradnju između istraživača koji imaju različita područja ekspertize. Osoblje HIIM-a zaposleno je u Zavodima za neuroznanost, anatomiju, histologiju i embriologiju, patologiju, fiziologiju, farmakologiju, biologiju, kemiju i biokemiju, neurologiju, neurokirurgiju i psihijatriju. Dodatno, ekstramuralni suradnici HIIM-a zaposleni su u Sveučilišnim zavodima za fiziku i biofiziku, psihologiju, lingvistiku i fonetiku te edukaciju i rehabilitaciju, kao i na Institutu Ruđer Bošković. Klinička znanstvena aktivnost provodi se u koordinaciji s kliničkim bolničkim centrom Zagreb, najvećom sveučilišnom bolnicom u Hrvatskoj, kao i s drugim pridruženim sveučilišnim bolnicama. Zajedno sa studentima i postdoktorantima, istraživači HIIM-a slijede mnoge putove istraživanja koja uključuju normalni razvoj ljudske moždane kore, razvojne poremećaje mozga, signalne mehanizme i molekule u fetalnom i odraslom mozgu, patofiziologiju likvora i hidrocefalus, neurodegenerativne bolesti, shizofreniju, te ulogu matičnih stanica u plastičnosti mozga i oporavku. Među međunarodno prepoznatim prednostima HIIM-a su istraživanja razvitka ljudske moždane kore te ekstenzivna i raznolika Zagrebačka neuroembriološka zbirka. 

Relativno mala veličina HIIM-a (ukupna površina zgrade od 7.254 m2 – podrum, 3 kata plus potkrovlje) i njegovo izrazito koncentrirani klinički i istraživački resursi su osnovna snaga koja promiče vitalnu povezanost između ljudi koja često nedostaje u većim intitucijama. Međuljudski odnosi ne HIIM-u su neformalni i ne-hijerarhijski ustrojeni. Istodobno, okruženje je dovoljno veliko da bude stimulirajuće sa zadovoljavajućim opsegom da pretvori inicijative i ideje u praksu. 

HIIM je institucija koja se trajno razvija i napreduje. U slijeđenju svojih ciljeva, HIIM konsolidira svoje prednosti, uklapa nove metode i tehnike, i angažira istraživače koji mogu napraviti značajan doprinos njihovom području istraživanja.

Planiranje budućnosti: čvrsto vodstvo i jasne istraživačke smjernice. HIIM je postavio ambiciozan cilj: da bude na predvodnik događanja u neuroznanosti, i da se uspostavi kao Hrvatski centar znanstvene izvrsnosti u temeljnoj, kliničkoj i translacijskoj neuroznanosti. Mnoge naše prednosti pretvaraju ovo u realističan cilj. Naša prijašnja i sadašnja istraživačka aktivnost, sa stabilnom produkcijom visoko kvalitetnih publikacija osigurali su međunarodnu prepoznatljivost HIIM-a. Razvijamo nove pristupe i uklapamo nove tehnologije i metode koje će popločati put novim važnim napretcima. Također, mi profitiramo zbog povezanosti s najstarijim i najvećim Sveučilištem i Medicinskim fakultetom u Hrvatskoj. 

HIIM i Medicinski fakultet omogućuju sveobuhvatni program izobrazbe za doktorande, postdoktorande,te specijaliste iz neurologije, neurokirurgije i psihijatrije. HIIM posjeduje najsuvremenije tehničke resurse za unapređenje znanosti, uključujući elektronsku mikroskopiju, konfokalnu mikroskopiju, 3Tesla MRI jedinicu (za bolesnike), 7Tesla MRI jedinicu (za eksperimentalne životinje), prostorije za korištenje i uzdržavanje eksperimentalnih životinja, i modernu informacijsku infrastrukturu. Studenti su vitalni dio HIIM-a. Bezobzira na njihovu specijalnost, studenti iskuse svu širinu izlaganja bazičnoj i kliničkoj neuroznanosti. Istraživanja na HIIM-u uključuju molekularnu, staničnu i sistemsku neurobiologiju, istraživanja matičnih stanica, neurofiziologiju, neuroimaging, eksperimentalne neurokirurške metode, neuropsihologiju, neurolingvistiku, i sve oblike programa usmjerenih na bolesti. Doktorski studij Neuroznanosti je dio europske mreže (NENS) neuronanstvenih škola i programa. Iako laboratorijska istraživanja dominiraju, specijalizirani postdiplomski tečajevi i tečajevi kontinuirane medicinske izobrazbe su dostupni unutar HIIM-a i drugih centara Medicinskog fakulteta. Studente se potiče na sudjelovanje u istraživačkim seminarima i journal klubovima, te imaju mnogo prilika prezentirati svoj rad.

Vrlo važan cilj HIIM-a je informiranje svekolike javnosti i izvršne i zakonodavne vlasti o važnosti istraživanja mozga. Stoga je HIIM sjedište Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN), koje je član europske (FENS) i svjetske (IBRO) neuroznanstvene federacije. Ciljevi HDN-a su unaprijediti znanje o osobnim i javnim dobrobitima neuroznanosti te diseminacija informacija o mozgu, u zdravlju i bolesti, u dostupnom i relevantnom obliku. HIIM i HDN su duboko predani međunarodnoj posvećenosti povećavanju svijesti o mozgu i važnosti istraživanja mozga, kroz organiziranje Tjedna mozga u Hrvatskoj, te sudjelujući u drugim aktivnostima europske Dana Alliance for the Brain (EDAB), FENS-a i IBRO-a. HIIM i HDN su intezivno uključeni u stvarnje plodonosnih i efikasnih veza s različitim udrugama pacijenata i asocijacijama u Hrvatskoj. HIIM je također i sjedište nedavno (2012) osnovanog Hrvatskog vijeća za mozak.