Nastavni tekstovi (udžbenici, poglavlja, praktikumi, atlasi):


 1. Pećina M, Kostović I (1971) Repetitorij praktične nastave iz anatomije. Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Kostović I (1971) Funkcionalna anatomija rhinencephalona – limbički sustav. U: Krmpotić-Nemanić J (ur.) Funkcionalna anatomija živčanog sustava i osjetila. Medicinska naklada, Zagreb, str. 100-111.
 3. Kostović I, Pećina M (1977) Priručnik za vježbe i seminare iz anatomije čovjeka. Medicinska naklada, Zagreb.
 4. Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Rudež V, Kelović Z (1979) Temelji morfologije mozga. Medicinar, Zagreb.
 5. Kostović I i sur. (1986) Anatomija čovjeka – Središnji živčani sustav. Zagreb: JUMENA – Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta sv. 4, str. 45-59.
 6. Kostović I, Judaš M, Bogdanović N (1986) Priručni atlas središnjeg živčanog sustava. Zagreb: Medicinski fakultet.
 7. Kostović I, Judaš M, Bogdanović N, Lukinović N (1988) Razvojno-neuroanatomska osnova ranog oštećenja mozga. U: Križ-Mikloušić-Gazdik (urednici) Rano oštećenje mozga – cerebralna paraliza. Rijeka-Zagreb: ITRO “August Cesarec”, str. 21-29.
 8. Kostović I, Judaš M (1990) Neurobiološki temelji funkcije mozga tijekom prenatalnog razvitka u čovjeka. U: Kurjak A, Šeparović Z (ur.) Etika i pravo u humanoj reprodukciji. Zagreb: Jugoart, str. 47-61.
 9. Kostović I, Judaš M (1991) Razvitak mozga embrija i fetusa čovjeka. U: Kurjak A (ur.) Fetus kao pacijent. Zagreb: Naprijed, str. 22-45.
 10. Kostović I, Judaš M (1994) Anatomija vidnog sustava. U: Čupak K (ur.) Oftalmologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, str. 49-57.
 11. Kostović I, Kostović-Knežević Lj, Judaš M (1994) Razvitak i malformacije središnjeg živčanog sustava. U: Zergollern-Čupak Lj (ur.) Pedijatrija (2. dio – XXI. poglavlje: Bolesti živčanog sustava i mišića). Zagreb: Naprijed, str. 1510-1524.
 12. Judaš M, Kostović I (1997) Temelji neuroznanosti, 1. izdanje. Zagreb: MD, 750 str.
 13. Judaš M, Kostović I (2001) Temelji neuroznanosti, 1. online izdanje. MF Zagreb – HIIM web stranica (http://www.hiim.hr)