UPIS U I. GODINU DOKTORSKOG STUDIJA

Traje od 13.- 20. listopada 2017. godine

Studenti prve godine na upis donose:

1. DVIJE FOTOGRAFIJE novijeg datuma (širina 4 cm x visina 6 cm – NE MANJE!!)
2. DOKAZ O PLAĆENOJ ŠKOLARINI (opća uplatnica, potvrda o internet transakciji... )

UPIS U II. GODINU DOKTORSKOG STUDIJA - pravo upisa ostvaruju polaznici koji su prijavili temu doktorskog rada i odslušali nastavu I. godine studija (tj. prikupili sve potpise).

UPIS U III. GODINU DOKTORSKOG STUDIJA - prihvaćen prijedlog teme doktorskog rada; odslušana nastava III. godine studija (pribavljeni svi potpisi);

Upisi traju od 23. – 27. 10. 2017. godine

u uredu za PDS Neuroznanost
(soba 108, I. kat)
od 09.00 - 11.00 h i od 14.00- 16.00 h