O predmetu i početku nastave

Predmet «Temelji neuroznanosti» je obvezni jednosemestralni predmet na II. godini studija medicine (III. semestar), u kojem se na interdisciplinaran i integrativni način izlažu temeljne spoznaje suvremene neuroznanosti o građi i funkcijama središnjeg živčanog sustava čovjeka. Predmet je interkatedarski, a sjedište Vijeća predmeta je u Zavodu za neuroznanost HIIM-a. Pročelnik Vijeća predmeta «Temelji neuroznanosti» je Prof. dr. sc. Goran Šimić. Predmet ima ukupno 100 sati nastave (32 sata predavanja, 29 sati seminara i 39 sati vježbi), a nosi 9.0 ECTS bodova.


O ispitu i uvijetima pristupanja ispitu

Ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su ispunili sljedeće uvjete:

 • Uspješno apsolvirana cjelokupna nastava (pozitivni dokaz pohađanja svih nastavnih jedinica u prozivnici za studente) i temeljem toga dobiven prvi i drugi potpis u indeksu
 • Uspješno kolokvirani svi izostanci (u okviru izostanaka dopuštenih Pravilnikom o diplomskom studiju)
 • Pisano rješenje Prodekana za nastavu o stečenom pravu polaganja ispita, kad su u pitanju studenti s izostancima većim od dopuštenih Pravilnikom o diplomskom studiju, zatim ponavljači, parcijalno upisani studenti, prijelaznici s drugih Fakulteta i svi ostali koji nisu prvi puta redovito upisani u II. godinu studija i ne udovoljavaju uvjetima propisanim od strane Vijeća predmeta.


Studenti za oba turnusa za potpis u indeks upisuju sljedećeg nastavnika: Prof.dr.sc. Goran Šimić


Ispit iz predmeta "Temelji neuroznanosti" polaže se u obliku testa od 80 pitanja iza kojega slijedi usmeni ispit, u rokovima navedenim u tablici. Ispitna pitanja se odnose na gradivu udžbenika "Temelji neuroznanosti" i sažetke predavanja. Udžbenik "Temelji neuroznanosti" je slobodno dostupan (u PDF formatu) na web-stranici predmeta (www.hiim.hr - Temelji neuroznanosti).
U sastavljanju pitanja za bazu ispitnih pitanja sudjeluju svi nastavnici i suradnici, a u evaluaciji pitanja i sastavljanju pojedinačnih testova samo nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju (docenti i profesori). Za službenog voditelja testova na svim ispitnim rokovima u akademskoj godini 2014./2015. je određen prof.dr.sc. Hrvoje Banfić. Nadalje, za usmene ispite i slučajeve u kojima je propisan i potreban komisijski ispit, za ispitivače u akademskoj godini 2014./2015. su određeni sljedeći nastavnici:

 1. prof.dr.sc. Hrvoje Banfić
 2. prof.dr.sc. Miloš Judaš
 3. prof.dr.sc. Marijan Klarica
 4. prof.dr.sc. Srećko Gajović
 5. prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 6. prof.dr.sc. Goran Šimić
 7. prof.dr.sc. Mario Vukšić
 8. doc.dr.sc. Vladijana Crljen
 9. doc.dr.sc. Željka Krsnik
 10. doc.dr.sc. Milan Radoš

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2013/2014:


18. XI. 2014. – 09.00 (za studente I. turnusa i ponavljače)
22. I. 2014. – 09.00 (za studente II. turnusa i ponavljaće)

Ljetni ispitni rok:
02. VII. 2015 – četvrtak,  09.00h
16. VII. 2015 –  četvrtak, 09.00h

Jesenski ispitni rok:
02. IX. 2015. - utorak, 09.00h
15. IX. 2015. - utorak, 09.00h

 


Nastavnici i suradnici

Osim članova Zavoda za neuroznanost, u nastavi predmeta sudjeluju nastavnici i suradnici s drugih zavoda i nastavnih baza Medicinskog fakulteta.

Zavod za neuroznanost:

 • Prof. dr. sc. Miloš Judaš (pročelnik Odsjeka za razvojnu neuroznanost i prodekan za znanost)
 • Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek (HIIM + Zavod za anatomiju)
 • Prof. dr. sc. Goran Šimić (Pročelnik Vijeća predmeta Temelji neuroznanosti)
 • Prof. dr. sc. Mario Vukšić
 • Doc. dr.sc. Željka Krsnik
 • Doc. dr. sc. Milan Radoš (HIIM i Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb)
 • Dr.sc. Sanja Darmopil, znanstveni novak
 • Dr.sc. Goran Sedmak, znanstveni novak
 • Domagoj Džaja, dr.med znanstveni novak

Zavod za anatomiju:

 • Goran Ivkić, dr. med., specijalist neurolog

Zavod za fiziologiju:

 • Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić (predstojnik Zavoda za fiziologiju)
 • Prof. dr. sc. Aleksandra Sinđić
 • Doc. dr. sc. Vladijana Crljen
 • Doc. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar

Zavod za histologiju i embriologiju:

 • Prof. dr. sc. Srećko Gajović

Zavod za farmakologiju:

 • Prof. dr. sc. Marijan Klarica (prodekan za upravu i poslovanje)