Ostali znanstveni i stručni radovi:


 1. Canki N, Kostović I, Rudan P, Rukavnia V (1966) Promjene alveolarnog nastavka donje čeljusti u odmakloj životnoj dobi. Medicinar 17:171-180.
 2. Pećina M, Kostović I (1968) Anatomical basis of the piriformis syndrome. Bull Scient Acad RSFY 13:76.
 3. Kostović I, Rukavina V, Solter D (1969) Proširenost PAS-pozitivnih tvari u stijenci krvnih žila ljudi različitih dobnih skupina. Rad Med Fak Zagreb 17:175-185.
 4. Krmpotić-Nemanić J, Rudan P, Kostović I (1970) Uzroci morfoloških promjena vanjskog nosa uvjetovanih starenjem. Symp ORL Iug 5:81-94.
 5. Keros P, Kostović I (1970) Visoko račvište zajedničke karotidne arterije. Acta Chir Iugosl 7:167-173.
 6. Ciglar S, Kostović I (1970) Cervikobrahijalni sindrom. Medicinar 21:27-36.
 7. Rukavina V, Kostović I, Čustović F, Peršić T (1970) Proces starenja krvnih žila – fiziološki proces ili početak aterosklerotske bolesti? Zbornik radova II. stručnog sastanka internista Hrvatske, str. 9-14.
 8. Rukavina V, Ivančić R, Kostović I, Čustović F, Peršić T (1971) Die Bedeutung histochemischer Befunde der Arterienwand im Laufe des Altern für die Pathogenese der Arteriosklerose. Verhandlungen der Deutsche Gesellschaft für Kreislaufforschung 37:276-279.
 9. Kostović I, Rukavina V, Solter D (1971) The changes of PAS activity in internal elastic membrane of cerebral arteries with increasing age. Period Biol 13:25-31. CC
 10. Krmpotić-Nemanić J, Nemanić Đ, Kostović I (1971) Alterserscheinungen im inneren Gehörgang und am Gehörnerven. Archiv klin exp Ohren & Kehlkopfheilkunde 199:468-473.
 11. Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Rudan P, Nemanić Đ (1972) Aging changes of the form and of the infrastructure of the external nose and its importance in rhinoplasty. Plast Rec Surg of Face and Neck Vol. 1: Aesthetic Surgery: G. Thieme, Stuttgart, str. 84-91.
 12. Kostović I (1974) Razvitak moždane kore u fetusa čovjeka. Perinatalni dani, ZLH, str. 295-300.
 13. Kostović I, Padjen A (1975) The extrathalamic afferent pathways of the “limbic” cortex from the mesencephalon in the rat. Proceedings of the 1st Yugoslav Symposium on “Limbic System”. Sarajevo, str. 77-87.
 14. Kostović I, Krmpotić-Nemanić J, Kelović Z (1975) The early development of glia in human neocortex. Rad JAZU, Razred za prirodne znanosti Knj. 371/17:155-159.
 15. Kostović I, Vujić J, Krmpotić-Nemanić J, Ciglar S, Kelović Z (1976) Prospektivno istraživanje promjena moždane kore u spontano pobačenih plodova. Perinatalni dani, ZLH, Zagreb, str. 315-323.
 16. Kelović Z, Kostović I, Krmpotić-Nemanić J, Kračun I (1979) Histochemical parameters of the prospective afferent systems in the human hippocampus. Folia Anat Iugosl 1(suppl):31-38.
 17. Štampalija A, Kostović I, Merlak I, Periša M, Stojnić E (1982) Testiranje supkortikalno-kolikularnog vida u donošene novorođenčadi i prijevremeno rođene djece. Lij Vjesn 104(10):402-404.
 18. Zečević N, Kostović I (1984) Development of the human cerebellar cortex: change in cholinesterase activity during prenatal period. Bull LXXXVII Acad Serb Sci Arts 13:1-8.
 19. Mrzljak L, Kostović I, Bunarević A, Judaš M (1987) Istraživanja razvojnih anomalija moždane kore. Libri oncologici 16/3-4:217-219.
 20. Judaš M, Mrzljak L, Kostović I, Bogdanović N (1988) Neurobiološka osnova pamćenja i kolinergički sustav. VI. Susret farmakologa ’88, Zagreb, lipanj 1988, Sažeci izlaganja str. 3-9.
 21. Judaš M, Chudy D, Prišćan A, Radonić N, Papić J, Marušić A, Banfić H, Kostović I (1991) Kronologija stradavanja civila u ratu protiv Hrvatske. Liječnički Vjesnik 113(7-8):198-202.
 22. Judaš M, Chudy D, Prišćan A, Radonić N, Papić J, Marušić A, Banfić H, Kostović I (1992) Chronology of civilian suffering in the war against Croatia. Croat Med J 33 (War Suppl 1):15-23.
 23. Kostović I, Judaš M, Henigsberg N (1993) Medical documentation of human rights violations and war crimes on the territory of Croatia during the 1991/93 war. Croat Med J 34(4):285-293.
 24. Judaš M, Radoš M, Lončar M, Kostović I (1993) War crimes and grave breaches of the Geneva Conventions committed by Muslim Army and Paramilitary forces against Croatian civilian population in Central Bosnia and Northern Herzegovina. Croat Med J 34(4):334- 341.
 25. Mijatović D, Henigsberg N, Judaš M, Kostović I (1996) Use of digital wireless communications system for rapid and efficient communication between Croatian Medical Centers in war. Croat Med J 37(2):71-74.
 26. Judaš M, Banfić H, Kostović I (1996) Croatian Institute for Brain Research: a model of priority research project. Periodicum Biologorum 98(1):5-10.
 27. Kostović I, Judaš M (1998) Transient patterns of organization of the human fetal brain. Croat Med J 39(2):107-114. (review article) CC
 28. Kostović I, Judaš M (2000) Neuroznanost na kraju desetljeća mozga. “Vaše zdravlje” (prosinac 2000), broj 15/godina III, str. 7-9.
 29. Kostović I, Henigsberg N, Judaš M (2000) The role of Croatia in the management of the humanitarian crisis in Bosnia and Herzegovina. National Security and the Future 2(1):133-145.
 30. Kostović I, Judaš M (2001) Neuroznanost na kraju desetljeća mozga. Radiološki vjesnik, godina XXXI, broj 1/2001, Kostović I, Henigsberg N, Judaš M (2000) The role of Croatia in the management of the humanitarian crisis in Bosnia and Herzegovina. National Security and the Future 2(1):133-145.
 31. Kostović I, Jovanov-Milošević N, Mejaški-Bošnjak V, Kostović M, Radoš M, Petanjek Z, Gojmerac T, Judaš M (2004) Development and structural plasticity of the human brain. Gynaecology and Perinatology 13 (Suppl. 2):35-40.
 32. Kostović I, Jovanov-Milošević J, Kostović-Srzentić M, Petanjek Z (2005) Razvitak i strukturna plastičnost čovjekova mozga. Medicina, podružnica Rijeka 42(41): 5-12
 33. Kostović I, Petanjek Z (2007) Razvojna reorganizacija kore mozga čovjeka. Paediatria Croatica 51 (Suppl. 1): 93-98