1. MARTINA ZELJKO, dr. sc.

Naziv: Analiza gena i proteina E-kadherina (CDH1) i beta-katenina (CTNNB1) u metastazama u mozgu

Datum obrane: 11. 05. 2012.

 1. MARKO ČULJAT, dr. sc.

Naziv: Razvojne promjene mediosagitalnog presjeka korpusa kalozuma kao pokazatelji perinatalnog rasta interhemisferičnih veza u mozgu čovjeka

Datum obrane: 9. 07. 2012. 

 1. KATARINA KAPURALIN, dr. sc.

Naziv: Izražaj gena Stam2 u živčanom sustavu miša određen na razini mRNA, bjelančevine, te pomoću lacZ reporterskoga sustava

Datum obrane: 20. 07. 2012. 

 1. ANA KATUŠIĆ, dr. sc.

Naziv: Učinak zvučnih vibracija frekvencije 40Hz na spastičnost i motoričke funkcije u djece s cerebralnom paralizom

Datum obrane: 13. 09. 2012.

 1. IVAN BOHAČEK, dr. sc.

Naziv: Uloga receptora TLR2 u odgovoru mozga nakon ishemijskoga oštećenja

Datum obrane: 17. 12.2012.

 1. LANA VASUNG, dr. sc.

Naziv: Analiza kvantativnih i kvalitativnih promjena fetalnih zona, prikazanih magnetskom rezonancijom, kao pokazatelja glavnih histogenetskih događaja u normalnom razvoju ljudskog mozga
Datum obrane: 7. 03. 2013.

 1. MARINA DOBRIVOJEVIĆ, dr. sc.

Naziv: Učinak natriuretskih peptida na signalni put bradikinina nakon ishemijskoga oštećenja mišjega mozga

Datum obrane: 5. 07. 2013.

 1. GORAN SEDMAK, dr. sc.

Naziv: Razvojno porijeklo intersticijskih neurona i regionalne razlike u njihovoj raspodjeli, brojnosti i fenotipovima u mozgu čovjeka

Datum obrane: 13. 09. 2013.

 1. IVANA POGLEDIĆ, dr. sc.

       Naziv: Razmještaj i fenotipske značajke glija stanica u razvojnim slojevima čeonog režnja mozga    nedonoščeta nakon ozljede bijele tvari

       Datum: 24. 10. 2013.

 1. GORAN KRAKAR, dr. sc.

Naziv: Ultrazvučni biljezi mozga u dijagnozi kongenitalne citomegalovirusne infekcije

Datum: 12. 09. 2014.

 1. IVAN DOMAGOJ DRMIĆ, dr. sc.

Naziv: Protektivni učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje oštećenja želuca, duodenuma, jetara i mozga uzrokovanih visokom dozom celekoksiba u štakora

Datum: 19. 06. 2015

 1. DOMAGOJ DŽAJA, dr. sc.

Naziv: Morfološka i kemijska obilježja kalretininskih neurona u neokorteksu primata

Datum: 17. 07. 2015.

 1. TIHANA DŽOMBETA, dr. sc.

Naziv: Nazočnost i opseg peritumorskih pukotina te izraženost matriksne metaloproteinaze 2 u urotelnim papilarnim karcinomima pTa i pT1 mokraćnog mjehura

Datum: 14. 10. 2015.

 1. NINA KOSI, dr.sc.

Naziv: Diferencijacija i sinaptičko povezivanje živčanih matičnih stanica transplantiranih u mozak miša zahvaćen ishemijom

Datum: 13. 01. 2016.

 1. DUNJA GORUP, dr. sc.

Naziv: Uloga TLR2 u modulaciji sinaptičke plastičnosti i oporavka poslije ishemijskoga oštećenja mišjega mozga

Datum: 26. 02. 2016.