Neuroznanost je danas središnje područje međunarodne znanstveno-istraživačke suradnje, posebice u europskom istraživačkom prostoru. Temeljem činjenice da je oko 60% svih ljudskih gena eksprimirano u živčanom sustavu kao i da je oko 30% svih gena specifično za živčani sustav proizlazi da su istraživanja u području neuroznanosti bitan dio suvremenih genomičkih i proteomičkih istraživanja. Ako se tome još doda da se trećina svih poznatih bolesti odnosi na živčani sustav vidljivo je značenje neuroznanosti u farmaceutskoj industriji (liječenje duševnih bolesti, Alzheimerove bolesti i neurodegenerativnih bolesti) u dijagnostici i postupku liječenja brojnih duševnih, neuroloških i neuroendokrinih bolesti. Osim u tim područjima pojedine tradicionalne discipline (neurofarmakologija, neurobiologija, neurogenetika, neuroimunologija, molekularna neurobiologija), kao i nove discipline (neuroetika, neuroekonomika, neuroinformatika i neurolingvistika) imat će značajnu ulogu i u drugim dijelovima javnog i privatnog sektora.


Kao interdisciplinarni studij, doktorski studij iz neuroznanosti, omogućuje pokretljivost studenata iz doktorskih studija medicine, stomatologije, farmacije i veterine zatim psihologije, rehabilitacije, logopedije, kao i biologije i biofizike.
Osigurano je sudjelovanje istaknutih predavača sa Sveučilišta u Beču, Goethe Sveučilišta u Frankfurtu, INSERM-a u Marseilleu od europskih akademskih institucija, kao i Yale Sveučilišta (SAD) i McGill Sveučilišta (Kanada), te vrhunskih neuroznanstvenika s iskustvom iz nastave u neuroznanosti, kao i vodećih stručnjaka iz Slovenije, te svjetski priznatih neuroznanstvenika iz regije.
  • Više od 50% programa prošlo je individualne strane recenzije
  • Cijeli program prošao je inozemnu recenziju putem Sveučilišta u Zagrebu
  • Nastavnici i neki kolegiji sudjeluju u interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu - Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON)
  • Na raspolaganju je izuzetna infrastruktura od 30 suvremeno opremljenih laboratorija koji pokrivaju različite metodološke pristupe od molekularne razine preko patch-clamp tehnika do predjezične komunikacije i neurofarmakologije ponašanja
  • Svakog doktoranda vodi tročlano povjerenstvo, a njegov mentor je jedan od članova tog povjerenstva. Povjerenstvo sudjeluje u ocjeni teme, evaluaciji rada (koji je preduvjet za obranu disertacije) te u ocjeni i obrani disertacije.

Nositelj studija je Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (zajedno sa sastavnicima Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Filozofskim fakultetom, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Veterinarskim fakultetom, Stomatološkim fakultetom i Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i suradnim ustanovama, Institutom „Ruđer Bošković“ i Kliničkim bolnicama) te suradni Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, kao i ostali hrvatski Medicinski fakulteti u Rijeci, Osijeku i Splitu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu institucijski rukovodi doktorskim programom preko Vijeća za doktorske studije, Koorinacijskog povjerenstva doktorskog studija u kojem su i predstavnici drugih institucija s kojima je potpisan sporazum o izvođenju studija (Sveučilište u Ljubljani, Institut R. Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet i ostale članice Sveučilišta) i Kolegija voditelja.
Voditelj studija: 
Prof.dr.sc. Mario Vukšić
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 12, 10 000 Zagreb
tel: 0385 1 4596 856
Fax: +385 1 4596 942
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pomoćnik voditelja studija:
Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 12, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 4596 616
Fax: +385 1 4596 942
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stručna savjetnica doktroskog studija
Željka Pavlović
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 12, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 4596 903
Fax: +385 1 4596 942
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.