SASTAVI TROČLANIH POVJERENSTAVA ZA DOKTORANDE PDS NEUROZNANOST

 

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije.

Kandidat zajedno s mentorom bira i prijavljujeistraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

*= Doktorandi koji su obranili doktorski rad

 

Ak. God. 2017/2018

 

DINKO SMILOVIĆ. dr.med.

1. Prof. dr. sc. Goran Šimić

2. Prof. dr. sc. Mario Vukšić, mentor

3. Prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić

 

EMA BOKULIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Miloš Judaš

2. Doc. dr. sc. Goran Sedmak, mentor

3. Doc. dr. sc. Željka Krsnik

 

MIRNA KASSAL, mag. mol.biol.

1. Dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša znan. suradnica

2. Doc. dr. sc. Željka Krsnik, mentor

3. Prof. dr. sc. Mladen Roko Rašin

 

TOMISLAV ĆALETA, dr.med

1. Akademik Ivica Kostović

2. doc. dr. sc. Ruža Grizelj, mentor

3. prof. dr. sc. Goran Šimić

 

PETRA NIMAC KOZINA, dr. med.

1. doc. dr. sc. Željka Krsnik

2. Doc. dr. sc. Goran Sedmak, mentor

3. Dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša znan. suradnica

 

Ak. God. 2016/2017

 

MIHAELA BOBIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

2. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević, mentor

3. Prof. dr. sc. Milan Radoš

 

LEA LANGER HORVAT, mag. mol. biol.

1. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević

2. Prof. dr. sc. Goran Šimić, mentor

3. Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

 

DAMIR MULC, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević

2. Prof. dr. sc. Mario Vukšić, mentor

3. Prof. dr. sc. Milan Radoš

 

IVA SALOMON, mag. mol. biol.

1. Dr. sc. Dubravka Švob-Štrac, znan. savjetnica

2. Doc. dr. sc. Dinko Mitrečić, mentor

3. Doc. dr. sc. Željka Krsnik

 

SARAH STANČIĆ-ROKOTOV, dr.med.

1. Akademik Ivica Kostović, profesor emeritus

2. Doc. dr. sc. Željka Krsnik, mentor

3. Doc. dr. sc. Milan Radoš

 

IVAN JOVANOVIĆ, dr. med.

1. Prof. dr. sc. Milan Radoš

2. Prof. dr. sc. Marko Radoš, metor

3. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

 

GORAN MILAŠIN, dr.med.

1. Doc. dr. sc. Goran Sedmak

2. Prof. dr. sc. Marko Radoš, metor

3. Prof. dr. sc. Milan Radoš

 

Ak. God. 2015/2016

 

BARBARA SITAŠ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

2. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević, mentor

3. Prof. dr. sc. Goran Šimić

 

IRIS ŽUNIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Miloš Judaš

2. Akademik Ivica Kostović, profesor emeritus, mentor

3. Doc. dr. sc. Goran Sedmak

 

MATEA BALJKAS BARKOVIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Nenad Bogdanović

2. Akademik Ivica Kostović, profesor emeritus, mentor

3. Dr. sc. Lipa Čičin-Šain

 

DARKO OREŠKOVIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

2. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević, mentor

3. Prof. dr. sc. Marijan Klarica

 

INES MARTINEC, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Milan Radoš

2. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, mentor

3. Dr. sc. Darko Orešković

 

RAFAELA VUKASOVIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Dora Višnjić

2. Doc. dr. sc. Dinko Mitrečić, mentor

3. Doc. dr. sc. Željka Krsnik

 

IVAN ŠERBETAR, dr.sc.

1. Prof. dr. sc. Predrag Zarevski

2. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, mentor

3. Prof. dr. sc. Goran Šimić

 

Ak. God. 2014/2015

 

KATARINA ILIĆ, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević

2. Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar, mentor

3. Prof. dr. sc. Goran Šimić

 

IVANA JANDROKOVIĆ, mag.rehab.educ.

1. Doc. dr. sc. Maja Cepanec

2. Prof.dr.sc. Snježana Škrablin Kučić, mentor

3. Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

 

MARTA BALOG, mag.biol.

1. Prof. dr. sc. Marija Heffer- komentor

2. Prof. dr. sc. Srećko Gajović – mentor

3. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

 

VINKA KOVAČEVIĆ, dr.med.

1. Doc. dr. sc. Željka Krsnik

2. Prof.dr.sc. Mario Vukšić, mentor

3. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević

 

KRISTINA DOMINKO, mag.mol.biol.

1. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević, komentor

2. Dr. sc. Silva Katušić Hećimović, viši znanstveni suradnik, mentor

3. Prof. dr. sc. Goran Šimić

 

DORA (MANDIĆ) SEDMAK, dr.med.

4. Doc. dr. sc. Milan Radoš

5. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, mentor

6. Akademik, Ivica Kostović, professor emeritus

 

VIŠNJA MAJIĆ, dr. med.

4. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

5. Doc. dr. sc. Željka Krsnik, mentor

6. Akademik Ivica Kostović, professor emeritus

 

INES (NIKIĆ) STRBAČKO, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Marijan Klarica

2. Doc. dr. sc. Milan Radoš, mentor

3. Prof. dr. sc. Marko Radoš

 

BENEDICT RAK, dr.med.

4. Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

5. Prof. dr. sc. Neven Henigsberg, mentor

6. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

 

JAKŠA VUKOJEVIĆ, dr. med.

1. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, komentor

2. Prof. Alenka Boban Blagaić, mentor

3. Prof. dr. sc. Srećko Gajović

 

NIKOLA HABEK, dr.med.

1. Prof. dr. sc. Goran Šimić

2. Prof. dr. sc. Aleksandra Sinđić, mentor

3. Prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević

 

MARTA SKELIN, dr.med.

1. Doc. dr. sc. Dinko Mitrečić

2. Doc. dr. sc. Marija Ćurlin, mentor

3. Doc. dr. sc. Željka Krsnik

 

Ak.god. 2013/2014

 

MARINA RAGUŽ, dr. med.

1. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

2. Doc. dr. sc. Milan Radoš, mentor

3. Prof. dr. sc. Ivica Kostović

 

VALENTINA GALKOWSKI, dr. med.

1. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

2. Doc. dr. sc. Milan Radoš, mentor

3. Prof. dr. sc. Ivica Kostović

 

BRANKA BARTOLIĆ SPAJIĆ, profesor psihologije

1. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

2. Prof. dr. sc. Neven Henigsberg, mentor

3. Prof. dr. sc. Ivica Kostović

 

EVA BERKOVIĆ, profesor psihologije

1. Prof. dr. sc. Ivica Kostović

2. Prof. dr. sc. Neven Henigsberg, mentor

3. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

 

*DORA POLŠEK, dr. med.

1. Doc. dr. sc. Dinko Mitrečić

2. Prof. dr. sc. Srećko Gajović, mentor

3. Prof. dr. sc. Goran Šimić

 

DINAH VODANOVIĆ, magistra logopedije

1. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

2. Akademik Ivica Kostović, mentor

3. Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

 

ANA ŠEČIĆ, magistra edukacijske i rehabilitacije

1. Prof. dr. sc. Ivica Kostović

2. Doc. dr. sc. Vanja Bašić Kes mentor (sumentor prof. dr. sc. Goran Šimić)

3. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

 

TATJANA TROŠT BOBIĆ, dr. sc. kineziologije

1. Prof. dr. sc. Mario Vukšić

2. Doc. dr. sc. Iris Zavoreo. mentor (sumentor prof. dr. sc. Goran Šimić)

3. Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

 

JAKOV RAGUŽ, dr. med.

1. Prof. dr. sc. Goran Šimić

2. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek- mentor

3. Prof. dr. sc. Miloš Judaš

 

Ak.god. 2011/2012

 

*TIHANA DŽOMBETA, dr.med.

 1. Prof. dr. sc. Miloš Judaš

2. Prof.dr.sc. Božo Krušlin, mentor

3. Prof. dr.sc. Goran Šimić

 

*NINA KOSI, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Srećko Gajović

2. Doc.dr.sc. Dinko Mitrečić, mentor

3. Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

 

IVANA OPAČAK, profesor logoped

1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

2. Prof.dr.sc. Marta Ljubešić, mentor

3. Doc.dr.sc. Milan Radoš

 

DANIRA BAŽADONA, dr. med

1. Prof.dr.sc. Marijan Klarica

2. Prof.dr.sc. Goran Šimić, mentor

3. Doc.dr.sc. Milan Radoš

 

 

Ak.god. 2010/2011

 

NIKOLINA LUČEV, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

2. Prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, mentor

3. Prof.dr.sc. Zdravko Lacković-komentor

 

PETRA GRĐAN, dr.med

1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić

2. Prof.dr.sc. Nina Barišić, mentor

3. Prof.dr.sc. Goran Šimić- komentor

 

LAURA BELANČIĆ, dr.med

1. Prof.dr.sc. Goran Šimić

2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor

3. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg

 

Ak.god. 2009/2010

 

*DUNJA GORUP, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Branimir Jernej

2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

3. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, mentor

 

*MARINA DOBRIVOJEVIĆ, profesor biologije i kemije

1. Doc.dr.sc. Aleksandra Sinđić

2. Prof.dr.sc. Mario Vukšić

3. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, mentor

 

*DOMAGOJ DŽAJA, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor

3. Prof.dr.sc. Ivica Kostović

 

Ak.god. 2008/2009

 

MIHOVIL PLETIKOS, dr.med

1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić

2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor

3. Akademik Ivica Kostović

 

*IVAN BOHAČEK, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Goran Šimić

2. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, mentor

3. Prof.dr.sc. Hrvoje Banfić

 

*KATARINA KAPURALIN, dipl.biol.

1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

2. Prof.dr.s.c Srećko Gajović, mentor

3. Prof.dr.sc. Branimir Jernej

 

FADI ALMAHARIQ, dr.med

1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

2. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek, mentor

3.Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

 

MARTINA MUSOVIĆ, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Srećko Gajović

2. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor

3. Prof.dr.sc. Marijan Klarica

 

DRAŽEN AŽMAN, dr.med.

1. Prof. dr.sc Miloš Judaš- sumentor

2. Prof.dr.sc. Vida Demarin, mentor

3. Prof.dr.sc. Goran Šimić

 

RAPHAEL BENE, dr.med.

1. Prof. dr.sc Miloš Judaš- sumentor

2. Prof.dr.sc. Vida Demarin, mentor

3. Prof.dr.s.c Mario Vukšić

 

SLAĐANA ZLATAREVIĆ STANIĆ, dr.med.

1. Prof.dr.s.c Goran Šimić

2. Prof. dr. sc. Mate Mihanović, mentor (sumentor prof. dr. sc. Neven Henigsberg)

3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

 

*ANA KATUŠIĆ, profesor rehabilitator

1. Akademik Ivica Kostović

2. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, mentor

3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

 

Ak.god. 2007/2008

 

DAMIR LONČAREVIĆ, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Nina Barišić

2. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, mentor

3. Prof.dr.sc. Ivica Kostović

 

LANA ĐONLAGIĆ, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić

2. Prof.dr.sc. Hrvoje Banfić

3. Prof.dr.sc. Dora Višnjić, mentor

 

DOMAGOJ DLAKA, dr.med.

1. Doc.dr.sc. Darko Chudy

2. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, mentor

3. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

 

*LANA VASUNG, dr.med

1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš

2. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, mentor

3. Prof.dr.s.c Marko Radoš

 

*GORAN SEDMAK, dr.med

1. Prof.dr.sc. Ivica Kostović

2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor

3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

 

*MIHOVIL MLADINOV, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Božo Krušlin

2. Prof.dr.sc. Goran Šimić, mentor

3. Prof.dr.sc. Hrvoje Banfić

 

*IVANA POGLEDIĆ, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Nina Barišić

2. Prof.dr.sc. Ivica Kostović , mentor

3. Prof.dr.sc. Goran Šimić

 

*IVAN DOMAGOJ DRMIĆ, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Predrag Sikirić

2. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor

3. Prof.dr.sc. Božo Krušlin

 

*MARTINA ZELJKO, dr. med.

1. Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

2. Prof.dr.sc. Nives Pećina-Šlaus, mentor

3. Doc.dr.sc. Rajko Kušec

 

Ak.god. 2005/2006

 

*MARKO ČULJAT, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Marijan Klarica

2. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, mentor

3. Doc.dr.sc. Marko Radoš

 

PETRA KALEMBER, dr.med

1. Prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc

2. Doc.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor

3. Prof.dr.sc. Ivica Kostović

 

*GORAN KRAKAR, dr.med.

1. Prof.dr.sc. Ivica Kostović

2. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, mentor

3. Doc.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar