Studenta vodi tročlano povjerenstvo, a njegov mentor je jedan od članova tog povjerenstva. Povjerenstvo sudjeluje u ocjeni teme, evaluaciji rada (koji je preduvjet za obranu disertacije) te u ocjeni i obrani disertacije. S obzirom da se studij temelji na istraživanju, na raspolaganju su sljedeći mentori i istraživački laboratoriji:

 ISTRAŽIVAČKE JEDINICE HRVATSKOG INSTIUTA ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA  
IME I PREZIME TITULA LABORATORIJ ODSJEK
      ODSJEK ZA RAZVOJNU NEUROZNANOST
Mario Vukšić Izv. prof. dr. sc. Laboratorij za neurohistologiju i kemijsku neuroanatomiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mario Vukšić Izv. prof. dr. sc. Laboratorij za konfokalnu mikroskopiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Goran Šimić Prof. dr. sc. Laboratorij za razvojnu neuropatologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravko Petanjek Prof. dr. sc. Laboratorij za neuromorfometriju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nataša Jovanov-Milošević Izv. prof. dr. sc. Laboratorij za imunohistokemiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miloš Judaš and Nenad Šestan Prof. dr. sc. Prof. dr. sc. Laboratorij za molekularnu neuroznanost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Željka Krsnik Doc. dr. sc. Laboratorij za neurogenetiku i in situ hibridizaciju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      ODSJEK ZA NEUROGENETIKU, MEDICINSKU GENETIKU i REGENERATIVNU NEUROZNANOST
Srećko Gajović Prof. dr. sc. Laboratorij za regenerativnu neuroznanost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marija Ćurlin Doc. dr. sc. Laboratorij za neurogenetiku i razvojnu genetiku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dinko Mitrečić Doc. dr. sc. Laboratory for stem cells This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Martina Rinčić Dr. sc., znanstveni suradnik Laboratorij za medicinsku genetiku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      ODSJEK ZA BIOKEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU
Hrvoje Banfić Prof. dr. sc. Laboratorij za druge glasnike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Svjetlana Kalanj-Bognar Prof. dr. sc. Laboratorij za neurokemiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vladiana Crljen Doc. dr. sc. Laboratorij za radioaktivne nuklide This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nives Pećina-Šlaus Prof. dr. sc. Laboratorij za neuroonkologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dora Višnjić Prof. dr. sc. Laboratorij za staničnu biologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      ODSJEK ZA NEUROFIZIOLOGIJU
Marijan Klarica Professor Laboratory for Neuropathophysiology of the CSF This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aleksandra Dugandžić Assocc. Professor Laboratory for neurophisiology and wholle cell pathc-clamp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darko Chudy Assist. Professor Laboratory for experimental neurosurgery This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DRUGE ISTRAŽIVAČKE JEDINICE PRI HIIM-u  
      ODSJEK ZA RAZVOJNU KOGNITIVNU NEUROZNANOST
Maja Cepanec Doc. dr. sc. Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mirna Kostović-Srzentić Dr. sc. Laboratorij za razvojnu kognitivnu psihologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nina Barišić Prof. dr. sc. Laboratorij za razvojnu neurologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Goran Ivkić Dr. med. Laboratorij za EEG i evocirane potencijale This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      ODSJEK ZA SLIKOVNI PRIKAZ MOZGA
Milan Radoš Izv. prof. dr. sc. Laboratorij za funkcionalno oslikavanje mozga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      ODSJEK ZA PSIHOFARMAKOLOGIJU I NEUROBIOLOGIJU PONAŠANJA
Neven Henigsberg Petra Kalember Prof. dr. sc. Dr. med. Laboratorij za neurofarmakologiju ponašanja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      ODSJEK “ZAGREBAČKA NEUROEMBRIOLOŠK ZBIRKA I BANKA TKIVA”
Željka Krsnik Doc. dr. sc. Laboratorij za digitalnu obradu preparata Zagrebačke neuroembriološke zbirke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    SURADNI LABORATORIJI HIIM-a  
Predrag Sikirić Prof. dr. sc. Laboratorij za viscerokranijske interakcije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Melita Šalković-Petrišić Prof. dr. sc. Laboratorij za molekularnu neurofarmakologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Danka Grčević Nataša Kovačić Prof. dr. sc. Doc. dr. sc. Laboratorij za molekularnu imunologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SURADNI LABORATORIJI NA DRUGIM INSTITUCIJAMA
RUĐER BOŠKOVIĆ INSTITUTE  
Mary Sopta Dr. sc., znanstveni savjetnik Laboratorij za gensku regulaciju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lipa Čičin-Šain Dr. sc., znanstveni savjetnik Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darko Orešković Dr. sc., znanstveni savjetnik Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
Dubravka Hranilović Prof. dr. sc. Odsjek za biologiju, Zavod za animalnu fiziologiju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Selma Supek Doc. dr. sc. Fizički odsjek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.