RASPORED I. GODINA
P S V Termin nastave/mjesto

Srećko Gajović: Neuroetika

MULC

9 3 Kontaktirat dr. sc. Juliju Erhardt radi dogovora o nastavi

Neven Henigsberg: Neurobiologija liječenja psihijatrijskih poremećaja

LANGER HORVAT

6 6 Osobni dogovor s voditeljem

Peter McGuffin i Neven Henigsberg: Psihijatrijska farmakogenomika

LANGER HORVAT

6 6 Osobni dogovor s voditeljem

Miloš Judaš: Povijest neuroznanosti

STANČIĆ-ROKOTOV

Osobni dogovor s voditeljem

Miloš Judaš: Evolucijska neurobiologija čovjeka

STANČIĆ-ROKOTOV

Osobni dogovor s voditeljem

Božo Krušlin: Uvod u razvojnu neuropatologiju

LANGER HORVAT

3 6 3 Osobni dogovor s voditeljem

Mirko Dikšić: Uvod u neurokemiju

LANGER HORVAT

6 6 Osobni dogovor s voditeljem e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nives Pećina-Šlaus: Genske osnove tumora mozga

SALAMON

4 4 2 Osobni dogovor s voditeljem

Jasminka Štefulj: Sinapsa: od gena do proteina

LANGER HORVAT, SALAMON

5 5 2 Osobni dogovor s voditeljem

Srećko Gajović: Kako postati živčana stanica?

BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

4 4 2

14.11. -25.11. 2016.

15.00 - 17.00 h

Zavod za histologiju i neuroembriologiju

Nives Pećina-Šlaus: Genske osnove tumora mozga

SALAMON

4 4 2

05.- 09.12. 2016.

Lab HIIM

Ivana Rosenzweig i Neven Heningsberg: San, neuroplastičnost i sindromi talamokortikalnih disritmija

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

3 7

Siječanj ili veljača,

strani predavač, dogovor termina je u tijeku

Mario Vukšić: Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija

MULC, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

4 2 6

11.-13.01. 2017.

16.00-18.00

HIIM lab + seminarska

Vida Demarin: Neurosonologija

STANČIĆ-ROKOTOV

09. 01. -25. 01. 2017.

15.00-17.00 h

KB Sestre Milosrdnice, Klinika za Neurologiju

Zdravko Petanjek i Monique Esclapez:

Uvod u neurobiologiju

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, SALAMON

6 8

17.-19.01. 2017.

15-30-18.30

HIIM, seminarska dvorana

Zdravko Petanjek/Goran Šimić: Metode rekonstrukcije neurona i stereologija

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, SALAMON

1 2 3

20.01. 2017.

15.30-18.30

HIIM lab + seminarska

Ivica Kostović i Miloš Judaš: Neuroanatomija

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMO, JOVANOVIĆ

8 2 8

06.02.-10.02. 2017.

16.00 – 18.00 h

HIIM, seminarska dvorana

Predrag Zarevski: Memorija, metakognicija, inteligencija

MULC, STANČIĆ-ROKOTOV

4 6

Preliminarni termin 11.02. 2017.

Dogovor oko nastave

Ivica Kostović i Miloš Judaš:

Razvojna neurobiologija

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

8 2 8

13.02. – 23. 02. 2016.

15. 00 - 17. 00 h

HIIM, seminarska dvorana

Goran Šimić: Neurobiologija starenja

LANGER HORVAT, SALAMON

3 6 3

13.03. -24. 03. 2017.

15.00-17.00 h

HIIM, Seminarska dvorana

Tomislav Domazet Lošo: Makroevolucija živčanog sustava i filostratigrafija

MULC, BOBIĆ

4 8 Čeka se termin

Melita ŠalkovićPetrišić: Načela unutarstanične signalizacije

hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

4 8

11.-15. 04. 2017.

16.00-18.00

Zavod za farmakologiju

Nataša Jovanov-Milošević: Temelji i primjena neurohistoloških istraživačkih metoda: prikaz neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

2 4 4

25. 04. 2017.

15.30-19.00

HIIM

Željka Krsnik: Ne-radioaktivna in situ hibridizacija ljudskog moždanog tkiva

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

2 6

26. 04. 2017.

15.30-19.00

HIIM

Nataša Jovanov-Milošević: Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

2 2 8

27. 04. 2017.

15.30-19.00

HIIM

Martina Rinčić: Genetska osnova neurorazvojnih poremećaja

BOBIĆ, LANGER HORVAT

12 2

08.05-19.05.

15.00-17.00

Seminarska HIIM

Vlatka Mejaški-Bošnjak:

Razvojna (pedijatrijska) neurologija

BOBIĆ, SALAMON

4 3 3

11.-12.05.2017.

15.30-18.00

Predavaonica u KDB Zagreb, Klaićeva (IV. kat)

Zdenko Sonicki: Statističke metode u neuroznanosti

BOBIĆ, SALAMON, JOVANOVIĆ, MULC, STANČIĆ-ROKOTOV

15. - 19. 05. 2017.

15.00 – 17.30

P1 dvorana na Školi narodnog zdravlja

Svjetlana Kalanj Bognar: Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji

LANGER HORVAT, SALAMON

3 7

24.- 26.05.2017.

16.00-18.00

Seminarska HIIM

Harry B. Ulyings: Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora

MULC, BOBIĆ, LANGER, HORVAT

4 4 2

Svibanj 2017.

Strani predavač, dogovor u tijeku

Roland Pochet:

Signalizacija kalcijem u živčanom sustavu

MULC, SALAMON

4 4 2 Strani predavač, dogovor u tijeku

Jean-Pierre Julien: Molekularna neuropatologija

MULC, BOBIĆ, LANGER HORVAT SALAMON

4 6

06. 07. 07. 2017.

16.00 – 18.00 h

HIIM. Seminarska dvorana

Srećko Gajović: Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga

BOBIĆ

1 2 3

18.-20.07.2017.

15.00-17.00

Lab HIIM

Srećko Gajović: Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti

BOBIĆ

2 4 6

18.-20.07.2017

15.00-17.00

Lab HIIM

Nenad Šestan i Miloš Judaš:

Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore

MULC, BOBIĆ, STANČIĆ-ROKOTOV, SALAMON

6 6 4

Rujan 2017.

RASPORED II. GODINE

Mary Sopta: Regulaciaj transkripcije u mozgu

OREŠKOVIĆ

4 3 3

Osobni dogovor s voditeljem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

David Neubauer: Rijetke neurometaboličke i neurodegenerativne bolesti

JOVANOVIĆ OREŠKOVIĆ,

6 4 2 E-mail dogovor – dva polaznika

David Neubauer i Metka Derganc: Neonatalna neurointenzivna dijagnostika i terapija

JOVANOVIĆ, OREŠKOVIĆ

6 4 2 E-mail dogovor – dva polaznika

Fajko Bajrovič i David Neubauer:

Poremećaji disanja, naročito smetnje disanja u spavanju i smetnje spavanja u ranoj dobi

JOVANOVIĆ, OREŠKOVIĆ

6 4 2 E-mail dogovor – dva polaznika

Z. Petanjek: Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore

ŠERBETAR, BALJKAS, SITAŠ

4 6 2

20.01. 2017.

Dogovor oko kolegija u 16.00 h

Seminarska HIIM

Maja Relja: Neurološki poremećaji pokreta

JOVANOVIĆ, SITAŠ

4 6 4

30.01.- 10.02. 2017.

17.00-19.00 h

KBC Zagreb, Klinika za neurologiju

Nina Barišić: Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi

ŠERBETAR, BALJKAS, SITAŠ

6 7 19

06.-24. 02. 2017.

15.00-17.00 h

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb

Dubravka Švob Štrac: Neurobiologija ovisnosti

ŽUNIĆ, JOVANOVIĆ

4 4 4

9. - 10. 02. i 13. -14. 02 2017.

od 16-18.15 h.

HIIM Seminarska dvorana II. kat

Sven Lončarić: Analiza i razumijevanje slika

ŽUNIĆ, ŠERBETAR, BALJKAS, OREŠKOVIĆ

4 6 Čeka se termin

Mario Vukšić:

Plastičnost hipokampusa nakon lezije

ŽUNIĆ, ŠERBETAR, BALJKAS, JOVANOVIĆ, OREŠKOVIĆ

3 6 5

8.-10.03.2017.

16.00-18.30

HIIM

Maja Relja: Klinička neurofarmakologija

JOVANOVIĆ, SITAŠ

4 6 2

13. 03. -31. 03. 2017.

15.00-17.00 h

KBC Zagreb, Klinika za neurologiju

Nataša Jovanov-Milošević: Navođenje aksona pri razvitku kortikalnih putova telecephalona čovjeka

ŽUNIĆ, ŠERBETAR, BALJKAS, JOVANOVIĆ, SITAŠ, OREŠKOVIĆ

6 6 2 Travanj 2017 – čekam termin

Marijan Klarica: Lijekovi, droge i mozak

ŽUNIĆ, BALJKAS, JOVANOVIĆ

6 6

08.-10.05. 2017.

16.00-19.00

Zavod za farmakologiju

Marija Heffer/Schnaar:

Molekularna biologija mijelina

ŽUNIĆ, BALJKAS

4 6 SVIBANJ 2017 – dolazak stranog predavača, dogovor u tijeku
RASPORED III. GODINE

Lipa Čičin-Šain: Animalni modeli u biološkoj psihijatriji

JANDROKOVIĆ

Osobni dogovor jedan polaznik

Marijan Klarica: Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, HABEK, DOMINKO, NIKIĆ, VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ

4 6 4

14.11. – 25. 11. 2016.

16.00-18.00 h

Zavod za farmakologiju

Mitrečić: Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti središnjeg živčanog sustava

HABEK, DOMINKO, VUKOJEVIĆ,

4 6 3

Dogovor o nastavi 7.12

15.30 h

Zavod za histologiju i embriologiju

Mirjana Randić i Aleksandra Dugandžić:

Stanična neurofiziologija

ILIĆ, HABEK, DOMINKO, BALOG

4 8

20.12.2016.

10.00 – 17.30

biblioteka HIM i Laboratorij

Aleksandra Dugandžić: Proučavanje membranskih proteina u

ekspresijskim sistemima

ILIĆ, HABEK, DOMINKO, BALOG

2 6 4

21. 12.2016.

10.00 – 17.30

biblioteka HIM i Laboratorij

Sigismund Huck: Uvod u Patch-clamp metode

 ILIĆ, HABEK, DOMINKO, BALOG

4 6

22.- 23.12.2016.

10.00-13.00

Laboratorij HIIM

Zdravko Petanjek: Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in vivo

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, RAK, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

1 2 3

21. 01. 2017.

Dogovor oko kolegija 16.00 h

Seminarska HIIM

Vida Demarin: Neurosonologija

GRĐAN, RAK, BALOG

5 5 15

09. 01. -25. 01. 2017.

15.00-17.00 h

KB Sestre Milosrdnice, Klinika za Neurologiju

Dubravka Hranilović: Genski polimorfizmi

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, DOMINKO, BALOG

4 4

23.-25.01. 2016.

16. 00-18.30

Biološki odsjek, PMF

Martina Rinčić:

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

ILIĆ, GRĐAN, DOMINKO, BALOG

7 2 3

30.1.2017-3.02.2017.

16.00-18.30.

Seminarska HIIM

Dora Višnjić:

Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom

HABEK, GRĐAN, RAK, DOMINKO, BALOG, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

1 5

02.02. 2017.

15.30-19.00

Seminarska + Lab na HIIm-u

Miro Jakovljević: Klinička psihofarmakologija

VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ

4 2 4

06. 02. -22. 02. 2017.

17.00 – 19. 00

Klinika za psihijatriju KBC Zagreb

Maja Cepanec i Sanja Šimleša: Procjena kognitivnih funkcija, komunikacije i jezika u djece rane predškolske dobi

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ GRĐAN,RAK, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ

6 0 4

20.03.2017.

15:00-19:30 sati

Utorak, 21.03.2017.

13:00-16:00 sati

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kampus Borongaj.

Vida Demarin: Moždani krvotok-klinički pristup

HABEK, GRĐAN, RAK, BALOG

5 9 16

06. 03. – 24. 03. 2017.

17.00 – 19.00 h

KB Sestre Milosrdnice Klinika za Neurologiju

Zoran Tadić: Uvod u ponašanje životinja

HABEK, BALOG, VUKOJEVIĆ,

4 6 Ožujak 2017. – čekam termin

Daniela Prayer/Marko Radoš: Strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, GRĐAN, RAK, NIKIĆ

4 2 6

TJEDAN MOZGA 13.-19. 03. 2017.

Predavanje stranog predavača u Tjednu mozga

Ivica Kostović: Neurobiologija donošenja odluka

VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

6 8 4

20.-24.03. 2017.

16.00-18.00

HIIM seminarska

Miloš Judaš/Milan Radoš: In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvitka i u odrasloj dobi

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, RAK, JANDROKOVIĆ, VODANOVIĆ

1 2 3

29.-30. 03. 2017.

16.00-18.30

HIIM+Neuron

Milan Radoš: MRI prikaz kralježnične moždine

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, GRĐAN, RAK, NIKIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

03. - 06. 04. 2017.

16.00-18.30

HIIM+Neuron

Milan Radoš: Moderno kliničko oslikavanje mozga

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, GRĐAN, RAK,NIKIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

10.- 13. 04. 2017.

16.00-18.30

HIIM+Neuron

Meri Tadinac/Miloš Judaš:

Uvod u evolucijsku psihologiju

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, RAK, NIKIĆ, VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ

6 6 2

18.- 21. 04. 2017.

16.30 – 18.30

Seminarska HIIM

Goran Šimić: Određivanje ukupnih i fosforiliranih tau proteina iz likvora pomoću ELISA postupka

HABEK, RAK, DOMINKO, BALOG, JANDROVKOVIĆ, ŠEČIĆ, VODANOVIĆ

4 2 6

24.04. 2017.

15.30 – 19.00

Laboratorij na HIIM-u

DAN DOKTORATA

ILIĆ, SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, HABEK, GRĐAN, RAK, BALOG, DOMINKO, VUKOJEVIĆ, JANDROKOVIĆ, VODANOVIĆ

26.05. 2017.

08.00 – 16.00 h

Mladen Roko Rašin: Mehanizmi progresivne diferencijacije živčanih matičnih stanica kore velikoga mozga (neokorteksa)

SEDMAK, MAJIĆ, KOVAČEVIĆ, BALOG, NIKIĆ, JANDROKOVIĆ, ŠEČIĆ

6 6 Strani predavač, dogovor u tijeku