Kolegij "Temelji neuroznanosti" u svojem izvedbenom planu sadrži i anatomske vježbe za koje su potrebni studenti demonstratori. Prijave za studente demonstratore mogu se predati između 01 i 15 rujna svake godine. Prednost pri izboru imaju studenti koji su bili demonstratori prijašnjih godina na ovom kolegiju. Prijava mora sadržavati:

 1. Ime i prezime studenta
 2. Godinu studija
 3. Ocijenu na kolegiju "Temelji neuroznanosti"
 4. Kontakt broj i e-mail adresu
 5. Kratki opis motiviranosti za rad sa studentima i za područje neuroznanosti.

Prijave se predaju u pisanom obliku u tajništvo Vijeća predmeta.

 

Studenti demonstratori u akademskoj godini 2014./2015. su:

 1. Adžić Luka - 3. godina
 2. Đerke Filip - 4. godina
 3. Filipović-Grčić Luka - 4. godina
 4. Markulinić Frane - 5. godina
 5. Mudrovčić Monika - 5. godina
 6. Obradović Kuridža Neven - 5. godina
 7. Prpić Nikola - 3. godina
 8. Smilović Dinko - 5. godina
 9. Tomić Barbara - 4. godina
 10. Turkalj Luka - 4. godina
 11. Zorić Marko - 6. godina
 12. Živaljić Marija - 5. godina

 

Studenti demonstratori u akademskoj godini 2013./2014. su:

 1. Ćaleta Tomislav - 6. godina
 2. Filipović-Grčić Luka - 3. godina
 3. Mandić Dora - 6. godina
 4. Markulinić Frane - 4. godina
 5. Martinec Ines - 6. godina
 6. Mudrovčić Monika - 4. godina
 7. Obradović Kuridža Neven - 4. godina
 8. Smilović Dinko - 4. godina
 9. Tomić Barbara - 3. godina
 10. Zorić Marko - 5. godina
 11. Živaljić Marija - 4. godina