Kolegij "Temelji neuroznanosti" u svojem izvedbenom planu sadrži i anatomske vježbe za koje su potrebni studenti demonstratori.

Prijave za studente demonstratore mogu se predati do 23. rujna 2019. u Tajništvo HIIM-a.

Prednost pri izboru imaju studenti koji su bili demonstratori prijašnjih godina na ovom kolegiju.

Prijava mora sadržavati:

  1. Ime i prezime studenta
  2. Godinu studija
  3. Ocjenu na kolegiju "Temelji neuroznanosti"
  4. Kontakt broj i e-mail adresu
  5. Kratki opis motiviranosti za rad sa studentima i za područje neuroznanosti.