Mjesto održavanja nastave: HIIM, Šalata 12, Zagreb, Kompjutorska učionica (ponedjeljak) i Seminarska dvorana 1, prizemlje.

 

14.10.2014.

 

16.00 – 19.45

Razvitak i vulnerabilna razdoblja razvitka mozga čovjeka (NJM)

 

Mikroskopija fetalnog ljudskog mozga (NJM)

 

 

21.10.2013.

 

16.00 – 19.45

Strukturna plastičnost nakon lezije i eksperimentalni modeli (MV)

 

 

 

28.10.2013

 

16.00 – 19.45

Cijeloživotna plastičnost mozga (ZP)

 

Razvitak i plastičnost girusa, modula i kortikalnih area (SD)

 

 

4.11.2014.

 

16.00 – 19.45

Ekspresija gena tijekom razvitka (ŽK)

 

Anatomsko-funkcionalna korelacija: putova i ponašanje fetusa (VHS, DVD) (ŽK)

 

 

11.11.2014.

 

16.00 – 19.45

Razvitak i plastičnost transmitorskih sustava, kako sinaptička aktivnost podešava snagu sinapse (MR)

 

Praćenje maturacije mozga i strukturne plastičnosti slikovnim prikazom (MRI) (MR)

Ispit

 

 

Voditelji nastavnih jedinica:

  1. Prof.dr.sc. Nataša Jovanov Milošević (NJM) - voditelj kolegija
  2. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek (ZP)
  3. Prof.dr.sc. Mario Vukšić (MV)
  4. Doc.dr.sc. Milan Radoš (MR)
  5. Doc.dr.sc. Sanja Darmopil (SD)
  6. Doc.dr.sc. Željka Krsnik (ŽK)
  7. Dr.sc. Goran Sedmak (GS)