OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE

Načela znanstvenoga istraživanja i medicine utemeljene na dokazima dijelom su pristupa cjelokupnom postupku podučavanja na medicinskom fakultetu. Osnovni cilj nastave kolegija „Uvod u znanstveni rad“ jest osposobiti studenta medicine, budućeg liječnika, za kritičku evaluaciju svojeg i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih postupaka. Pored toga, nastava će  studentu dati osnovna znanja i vještine za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja u službi unapređenja kvalitete vlastitog istraživanje i prakse. Preduvjet za to jest usvajanje znanja, vještina i stavova za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidence based medicine).

 

UVOD U ZNANSTVENI RAD U MEDICINI se po novome nastavnom programu smješta na drugu i petu godinu medicine, a ujedinjuje se s dva druga predmeta - Medicinskom statistikom i Medicinskom informatikom. Svaki od tih predmeta važni je metodološki predmet u studiju medicine i svaki od njih važan je kako za promicanje znanstvene metode tako i ostvarivanje koncepta medicine utemeljene na dokazima. Stoga je nastava iz kolegija  „Uvod u znanstveni rad“ (UZR) u novoj shemi nastave organizirana vertikalno -  I. dio (UZR1) ima 5 sati nastave na II. godini studija, a ostatak kolegija (UZR II) ima sveukupno 25 sati nastave koja se prožima s nastavnim gradivom dvaju kolegija - „Medicinske statistike“ i „Medicinske informatike“ na 5. godini studija. Sveukupni fond sati iznosi 30 kao što je prikazano:

 

Broj sati predavanja:     10+2 (UZR1)

Broj sati seminara:        6

Broj sati vježbi:            9+3 (UZR1)

Ukupan broj sati:      30  (UZR1 + UZR2)

 

Prvi dio kolegija Uvod u znanstveni rad i odvija se u sklopu turnusa Temelji neuroznanosti.

Broj turnusa:   2 

Datum održavanja turnusne nastave:

  1. od 11. 10. 2013. do 21. 10. 2013.
  2. od 26. 11. 2013. do   2. 12. 2013.

 

PROVJERA ZNANJA I POTPISI 

Na kraju vježbe provjerit će se znanje rješavanjem praktičnog problema, pa će to ujedno biti i kolokvij iz tog dijela nastave,  što će biti preduvjet za polaganje završnog ispita iz UZR na 5. godini studija. 

 

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI 
  1. Prof. dr. Jelka Petrak, Središnja medicinska knjižnica, SMK 
  2. Dr. sc. Helena Markulin, dr. med., dipl. bibl., SMK 
  3. Davorka Granić, prof., SMK 
  4. Mr. sc. Marijan Šember, SMK 

 

NASTAVNO ŠTIVO 
  1. Marušić M, urednik. Uvod u znanstveni rad u medicini. 5. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada; 2013. (poglavlja 11, 12 i 13).

 

VODITELJ KOLEGIJA

Prof. dr. sc. Drago Batinić