Uvjeti za upis na studij

Pravo upisa na poslijediplomski studij "Neuroznanost" imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • Kandidati koji imaju diplomu nakon 3+2, odnosno 6+0 (za biomedicinske studije), prema Bolonjskoj deklaraciji, u jednom od sljedećih područja; medicina, stomatologija, veterina, farmacija, biologija, biofizika, psihologija, rehabilitacija-edukacija i kineziologija.
 • Za studente koji su završili studij prije 2005. godine, uvjeti su završeni fakulteti iz navedenih područja.
 • Prosjek ocjena, najmanje 3,51 na ljestvici 1-5 (ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • Prijelaz iz drugog doktorskog studija: 50 % potrebnih ECTS bodova u prvoj godini sa srodnih doktorskih programa iz gore navedenih područja
 • Studenti doktorskih studija koji nemaju smjer Neuroznanost polažu blok ispit čiji sadržaj određuje Stručno vijeće. 

Kriteriji i postupci

 • Kriteriji za upis su, osim prosjeka ocjena, osnovne komunikacijske vještine u engleskom jeziku, osnovna kompjuterska pismenost, dosadašnje sudjelovanje u znanstvenom radu i preporuka dva profesora.
 • Prije upisa potrebno je postići dogovor s mentorom za određeni projekt istraživanja.
 • Izrada doktorata je moguća samo u jednom od raspoloživih laboratorija i s predviđenim mentorima koje kandidat unaprijed ima na uvidu, što omogućuje dogovor. 

Kompentencije koje student stječe završetkom studija

Završetkom studija, doktorand ima pune kompetencije za nastavak znanstveno-istraživačkog rada: poznavanje metodologije u području Temeljnih neuroznanosti i kognitivnih znanosti, kao i «neuroimaging» pristupa; zna napisati prijedlog istraživanja, napisati i publicirati rad za časopis koji se indeksira u Current Contents (s 'impact faktorom' većim od 1) i sposoban je izvjestiti i braniti rezultate istraživanja u znanstvenoj javnosti.
Postdoktorsko usavršavanje kao i zapošljavanje mogući su u jednoj od jedinica navedenih u ovom programu, u drugim Sveučilištima u Hrvatskoj, kao i u suradnim laboratorijima u svijetu (primjera radi, na Sveučilištu Yale radi pet postdoktoranada iz programa neuroznanosti koji su završili prijedoktoralno usavršavanje u Zagrebu). Zapošljavanje u javnom sektoru i to, u zdravstvu, istraživačkim ustanovama i znanstveno-nastavnim ustanovama. 

UPIS U I. GODINU DOKTORSKOG STUDIJA 

Osim dokumenata poslanih na kućnu adresu, na upis treba donjeti i sljedeće priloge:

 1. DVIJE FOTOGRAFIJE novijeg datuma (širina 4 cm x visina 6 cm) 
 2. INDEKS SVEUČILIŠTA U ZAGREBU možete ga kupiti u knjižari Medicinskog fakulteta u prizemlju dekanata po cijeni od 120 kn
 3. DOKAZ O PLAĆENOJ ŠKOLARINI (opća uplatnica, potvrda o internet transakciji... )

UPIS U II. GODINU DOKTORSKOG STUDIJA - pravo upisa ostvaruju polaznici koji su  prijavili temu doktorskog rada i odslušali nastavu I. godine studija (tj. prikupili sve potpise). 

UPIS U  III. GODINU DOKTORSKOG STUDIJA - pravo upisa ostvaruju polaznici kojima je prihvaćena tema doktorskog rada i koji su odslušali nastavu II. godine studija (tj. prikupili sve potpise). 

Polaznici upisne materijale mogu krajem listopada osobno zatražiti na HIIM-u u uredu za poslijediplomsku nastavu (I.kat)