Zaklada Adris, najveća korporativna zaklada u ovom dijelu Europe, svojim djelovanjem promiče i potiče inovativnost i kvalitetu u znanstvenom i umjetničkom radu, podupire darovite učenike, studente i mlade znanstvenike, štiti i promiče hrvatsku izvornost i jača ekološku svijest te pomaže najpotrebitijima u hrvatskom društvu. Misija Zaklade Adris je promicanje korporativne društvene odgovornosti te doprinos stvaranju naprednijeg hrvatskog društva. Vizija Zaklade Adris je sudjelovanje u uspostavljanju društvene pravednosti, jednakih prilika za sve građane, boljih uvjeta i kvalitete života hrvatskih građana te stvaranje konkurentnog i društveno odgovornog hrvatskog gospodarstva, utemeljenog na znanju i inovativnosti. Slijedeći vrijednosti na kojima počiva - izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrotu, pomaganje, odgovornost, toleranciju i otvorenost, na osnovi Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), Statuta Zaklade Adris te Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade Adris je dosada financirala slijedeće projekte pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

 

FINANCIRANI PROJEKTI:

Sukladno tome slijedeći projekti i programi istraživača Hrvatskog instituta za istraživanje mozga financirani su sredstvima Zaklade Adris:

  1. Projekt voditelja doc. dr. sc. Dinka Mitrečića "Integracija Republike Hrvatske u Europsku mrežu za unaprjeđenje liječenja bolesti mozga tehnologijom matičnih stanica" 
  2. Projekt voditeljice prof. dr. sc. Nataše Jovanov Milošević, HIMRICO, Komparativno histološko/MRI istraživanje u cilju poboljšanja dijagnostike perinatalnih oštećenja ljudskog mozga