Hrvatska zaklada za znanost osnovana je s temeljnom svrhom razvoja znanosti, visokog obrazovanja i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj s krajnjim ciljem osiguravanja društvenog i gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Zaklada osigurava financijsku potporu znanstvenih, visokoobrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te potporu međunarodne suradnje na području znanosti i visokog obrazovanja. Potpora uključuje i financiranje temeljnjih, primjenjenih i razvojnih znanstvenih istraživanja na temama od strateških potreba za Republiku Hrvatsku. Zaklada dodijeljuje stipendije poslijediplomandima, poslijedoktorandima te stručnjacima u gospodarstvu i stručnjacima u znanstvenim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske. Zaklada raspisuje natječaje za znanstvene projekte i programe u skladu s nacionalnim strateškim dokumentima za razvoj znanosti, na temelju kojih provodi postupak prijave, vrednovanja, nadzora i evaluacije financiranih projekata i kolaborativnih znanstvenih programa.


 

FINANCIRANI PROJEKTI

Sukladno tome slijedeći projekti i programi istraživača Hrvatskog instituta za istraživanje mozga financirani su sredstvima Hrvatske zaklade za znanost: