Poštovani članovi Hrvatskog društva za neuroznanost,

objavljujemo da je Zakladna uprava Zaklade prof. dr. sc. Branimir Jernej odlučila da Nagradu Branimir Jernej za 2020. godinu dobije

Dušica Vujaklija za rad: „Leitmotif: protein motif scanning 2.0“
(autori: Biđin S, Vujaklija I, Paradžik T, Bielen A, Vujaklija D.)
objavljen u časopisu Bioinformatics. 2020, 36(11) 3566-3567.

Predavanje nagrađene znanstvenice bit će moguće pratiti u ponedjeljak, 08. 02. u 14 sati preko platforme BigBlueButton, dostupne kroz internetski preglednik preko poveznice https://bbb.irb.hr/b/bra-aq7-qfq.

Upraviteljica Zaklade
Dr. sc. Maja Osmak

Prof. Denis Vivien - Caen Normandy University
Lecture title: The past and future of translational stroke research

Wednesday, 3 February 2021 , 17.00 - 18.30 PM (CET)

Denis VIVIEN is a professor of cell biology at the Caen Normandy University and Hospital practitioner in Cell Biology at the Caen Normandie Hospital. After a training in molecular biology, with a special interest for the TGF-beta signaling (University Orsay Paris XI and Sloan Kettering Cancer Center, New York (Joan massage’s lab), he moved to neurosciences, with the discovery 1/ that TGF-beta was capable to protect neurons by promoting the astrocytic expression of ther Type 1 Plasminogen Activator Inhibitor (PAI-1) and 2/ that tPA (tissue plasminogen activator) was capable to influence NMDA receptor signaling. He is now director of an INSERM group (114 people) working on the influence of tPA on neurovascular and neurological disorders. He is also director of the Blood and Brain @ Caen Normandy Institute (BB@C), focused on translational research on the blood and brain interactions. GIP Cyceron, Caen, France.

Zoom-Login:
https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/96708163533?pwd=T1QrWW9BaXAwZUdzZit5ckViQ25FZz09 

Meeting-ID: 967 0816 3533
Password: 748190

Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej

raspisuje

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Branimir Jernej“

za 2020. godinu

1. Godišnja nagrada Zaklade dodjeljuje se sa ciljem promicanja znanstveno-istraživačkog rada u području molekularne biologije, biomedicine i neuroznanosti.

2. Pravo natjecanja imaju zaposlenici Instituta Ruđer Bošković i članovi Hrvatskog društva za neuroznanost.

3. Nagrada se dodjeljuje za izuzetan znanstveni rad u području molekularne biologije, biomedicine ili neuroznanosti koji je objavljen u razdoblju od 1. listopada 2019. do prijave na ovaj natječaj. U radu koji se predlaže za nagradu prvi autor, dopisni (corresponding) autor i većina ostalih autora moraju imati hrvatske adrese.Predloženikmože biti prvi ili dopisni autor. U slučaju kada je predloženik nije ujedno i dopisni autor, pismenu potvrdu takve kandidature treba priložiti i dopisni autor.

4. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 5.000 kn. i dodjeljuje se dopisnom autoru.

5. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2020.

6. Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade ( zaklada-branimir-jernej.hr), te na oglasnim pločama Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga najkasnije 31. siječnja 2021.

Prijedlozi sa potpunom dokumentacijom koja obuhvaća: prijavu, obrazloženje s opisom znanstvene vrijednosti predloženog rada i njegov doprinos području istraživanja (najviše 300-400 riječi), kratki životopis dopisnog autora (najviše pola stranice) i primjerak rada, podnose na adresu: Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Maja.Osmak@irb.hr. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2020.

                                                                                                            Upraviteljica Zaklade

                                                                                                             Dr. sc. Maja Osmak

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2020./2021.

1. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2020. godine. Prima se najviše 12 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja ((biologija, biokemija, biofizika, fizika, psihologija, rehabilitacija, logopedija, kineziologija) koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

2. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2020. godine.
Prima se najviše 5 studenta. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika, kineziologija). koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika
 • koji će raditi na znanstvenoistraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta.

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskihkvalifikacija/).
Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Obrasci za prijavu i bodovanje (ISPUNJAVAJU SE ONLINE): https://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog fakulteta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora i komentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Upravna pristojba u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obvezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta)
 13. Potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Razgovori s kandidatima iz točke 1 ovog natječaja bit će održani na daljinu od 30. rujna 2020. Razgovori s kandidatima iz točke 2 ovog natječaja bit će održani na daljinu od 13. listopada 2020. Kandidati će naknadno biti obaviješteni o vremenu i tehničkim pojedinostima.
 3. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE:
za točku 1) 25. rujna 2020. godine,
a za točku 2) 7. listopada 2020. godine.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga
"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 12
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se obaviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.
Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr i http://www.hiim.unizg.hr

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“, „Popis laboratorija“, „Europske jezične razine“ i „Europass životopis“.
Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Popis propisanih obrazaca:

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, ravnatelj HIIM-a

Voditelj ZCI za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost

Zagreb, 25.3.2020.

 

Predmet: Upute o postupanju i radu HIIM-a u kriznom stanju uzrokovanom potresom i pandemijom korona virusa (poveznica PDF)

 

Poštovani djelatnici i korisnici HIIM-a,

Kao prvo, obzirom na tekuće stanje objekata na Šalati, uzrokovano potresom, HIIM ostaje praktički jedina netaknuta zgrada na Šalati, sposobna za daljnji rad i funkcioniranje. Stoga smo, u dogovoru s gospodinom dekanom, osigurali hitno premještanje vitalnih službi Fakulteta iz zgrade dekanata u zgradu HIIM-a.

Drugo, obzirom na činjenicu da će obnova preostalih zgrada očito trajati mjesecima (a i to tek nakon što prođe kriza uzrokovana pandemijom korona virusa), očito je da zgrada HIIM-a postaje srce vitalnih aktivnosti Fakulteta u narednom razdoblju. Stoga je prijeko potrebno žurno spriječiti moguću kontaminaciju zgrade korona virusom - podsjećam da zgrada HIIM-a ima jedinstven sustav ventilacije i klimatizacije, pa bi svaka kontaminacija virusom mogla dugoročno otežati ili posve onemogućiti daljnju uporabu ove jedine preostale funkcionalne zgrade na Šalati. Stoga je prijeko potrebno odmah osigurati striktno pridržavanje svih uputa Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, epidemiološke službe i Civilnog stožera RH i spriječiti moguće izbijanje zaraze u zgradi HIIM-a.

U skladu s navedenim, nalaže se sljedeće:

 1. Hitna obustava korištenja svih laboratorija i prostora HIIM-a za bilo kakva znanstvena istraživanja, stručni rad (uključujući i rad Poliklinike Neuron) te nastavni rad, na neodređeno vrijeme, to jest do ponovne uspostave normalnih uvjeta rada i života na razini grada i države. To znači da se trebaju prekinuti svi "tekući eksperimenti" i da se ne mogu započinjati nikakvi novi eksperimenti. Ne mogu se do daljnjega održavati niti sastanci (npr. journal clubs, sastanci istraživačkih skupina i slično - sve se to može obaviti digitalnim putem, ako je prijeko potrebno). Isto tako, obustavlja se postupak nabave bilo kakvih laboratorijskih sredstava, kemikalija, opreme, kao i planiranje i rezerviranje mogućih stručnih i znanstvenih putovanja i posjeta.
 2. Broj osoba koje ulaze u HIIM ili borave u njemu treba hitno smanjiti na apsolutni minimum. Stoga molim gospodina Dekana da žurno izda nalog svim djelatnicima HIIM-a za obvezu rada od kuće i da im se ne izdaju propusnice za dolazak na posao ("Ostanite doma" - čitajte, pišite znanstvene radove i pripremajte sve potrebne materijale za razne oblike e-nastave, na koju ćemo se očito morati bitno osloniti u narednim mjesecima). Iznimka se odnosi samo na onaj mali broj djelatnika (3 do 5 osoba - temeljem dogovora gospodina Dekana i zamjenika ravnatelja HIIM-a doc. dr. sc. Gorana Sedmaka) koje će biti određene kao prijeko potrebne za osiguravanje vitalnih funkcija - primjerice, portirska služba, nadzor servera i digitalne opreme za održavanje mrežnih stranica i e-mail komunikacije, skrb za prehranu i održavanje na životu laboratorijskih životinja, periodičko nadziranje stanja kapitalne opreme kao što je MRI uređaj i slično.
 3. Što vrijedi za djelatnike HIIM-a, mora biti jednako primijenjeno i na ostale djelatnike zavoda na Šalati - valja omogućiti premještanje u podrumska skladišta i/ili neke laboratorije HIIM-a samo za onu kapitalnu opremu koja je neposredno ugrožena u ostalim zgradama, no nikako se ne može dopustiti da djelatnici ostalih zavoda pokušaju "nastaviti svoj znanstveni rad" u prostorima HIIM-a, jer to u ovom času nikako ne spada u opseg vitalnih aktivnosti koje dopušta Civilni stožer RH. Isto vrijedi i za preseljenu kapitalnu opremu - može se tu pohraniti na sigurno, ali se ne može do daljnjega koristiti.
 4. Za osobe koje, sukladno rješenjima gospodina Dekana, ostaju raditi u prostoru HIIM-a, prijeko je potrebno osigurati zaštitnu protuepidemijsku opremu te osigurati da se striktno pridržavaju uputa Civilnog stožera RH (zabrana grupiranja, održavanje distance, osobna higijena itd.).
 5. Voditelji istraživačkih skupina i laboratorija ne mogu samostalno "određivati" kojim njihovim djelatnicima bi trebalo izdati propusnice za dolazak na posao, jer se sav istraživački posao do daljnjega obustavlja - jedina osoba nadležna za određivanje takvih zadataka je Dekan Medicinskog fakulteta, kao zapovjednik ustanove u doba krize; Dekan je također istaknuti član naše znanstvene zajednice, pa savršeno dobro zna procijeniti koje su aktivnosti vitalne i prijeko potrebne za očuvanje minimalnih uvjeta u doba krize za obnovu znanstvenog rada nakon što kriza prođe.

Pozivam Vas još jednom da se svi striktno pridržavamo uputa Civilnog stožera i epidemiološke službe - sada je prva i jedina zadaća spriječiti ugrozu vlastitih i tuđih života i zdravlja, te održati samo vitalne funkcije Fakulteta. Za obnovu i novih zamah znanstvenog, stručnog i nastavnog rada biti će dovoljno prilika i vremena nakon što se ova duboka kriza uspješno okonča.

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav i ključnu poruku "Ostanite doma".

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, ravnatelj

More Articles...

 1. 19. Tjedan mozga u Hrvatskoj
 2. Nagrada Branimir Jernej za 2019. godinu
 3. Interni natječaj za izbor ravnatelja Hrvatskog instituta za istraživanje mozga
 4. Godišnja skupština HDN-a 27.11.2019.