Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej
raspisuje
N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Branimir Jernej“
za 2016. godinu

  1. Godišnja nagrada Zaklade dodjeljuje se sa ciljem promicanja znanstveno-istraživačkog rada u području molekularne biologije, biomedicine i neuroznanosti.
  2. Pravo natjecanja imaju zaposlenici Instituta Ruđer Bošković i članovi Hrvatskog društva za neuroznanost.
  3. Nagrada se dodjeljuje glavnom (prvom ili dopisnom - corresponding) autoru za izuzetan znanstveni rad u području molekularne biologije, biomedicine ili neuroznanosti koji je objavljen u razdoblju od 1. listopada 2015. do prijave na ovaj natječaj. U radu koji se predlaže za nagradu prvi autor, dopisni autor i većina ostalih autora moraju imati hrvatske adrese.
  4. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 5.000 kn.
  5. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2016.
  6. Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade ( zaklada-branimir-jernej.hr), te na oglasnim pločama Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga najkasnije 31. siječnja 2017.

Prijedlozi sa potpunom dokumentacijom koja obuhvaća: prijavu, obrazloženje s opisom znanstvene vrijednosti predloženog rada i njegov doprinos području istraživanja (najviše 300-400 riječi), kratki životopis glavnog autora (najviše pola stranice) i primjerak rada, podnose na adresu: Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2016.

Upraviteljica Zaklade
Dr. sc. Maja Osmak

Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
CroLASA
RADIONICA
„Pretkliničko biološko oslikavanje“
(Bioimaging)
Zagreb, 20. i 21. listopad 2016.

CROLasa logo

PRVA OBAVIJEST
Poštovani znanstvenici i stručnjaci s područja znanosti o laboratorijskim životinjama, čast nam je pozvati Vas da sudjelujete na edukativnoj radionici „Pretkliničko biološko oslikavanje“ (Bioimaging) u organizaciji Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA), Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta RuĎer Bošković, Zagreb.
Radionica se preporuča svim istraživačima koji dizajniraju pokuse na laboratorijskim životinjama, a posebno voditeljima pokusa koji u svom radu trebaju težiti suvremenim eksperimentalnim metodama istraživanja, a koje su i razvijene sa ciljem poštivanja 3R pristupa odnosno sa željom smanjenja broja životinja, zamjene testiranja na životinjama drugim metodama, kao i poboljšanja u samim postupcima provoĎenja pokusa na životinjama.
Pozivamo Vas da svojim dolaskom proširite znanje i mogućnosti primjene biološkog oslikavanja u vašem radu s laboratorijskim životinjama.

Više informacija potražite na ovoj poveznici.

FENS Pecuh

FENS Featured Regional Meeting

održat će se u Pečuhu, od 20.-23. rujna 2017.
Preliminarni program i opće informacije o kongresu dostupni su na mrežnoj stranici kongresa.

 

Pozivamo članove HDN-a i sve zainteresirane koji žele predstaviti svoj znanstveni rad, da se u što većem broju prijave za sudjelovanje na ovom regionalnom kongresu!

POZIV NA PREDAVANJAM Esclapez small

u programu poslijediplomskog doktorskog studija Neuroznanost, koja će održati
Dr. sc. MONIQUE ESCLAPEZ (Marseille, Francuska)
u
utorak, 13. 09. 2016.
na HIIM‐u (seminarska dvorana, prizemlje), u 16.00 h.

Role of the Supramammillary-Hippocampal Pathway: An Optogenetic Approach (predavanje je obavezno za sve polaznike kolegija “Uvod u neurobiologiju“ i „Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore“ )

Predavanje će se održati u okviru suradnje na HRZZ projektu "Neuralna osnova viših kognitivnih funkcija" (voditelj: prof.dr.sc. Zdravko Petanjek)

3rd pan slavic

It gives us a great pleasure to invite you to participate at the traditional international meetings of the 3rd Pan-Slavic Congress of Child neurology and 21st CNM Congress to be held as a double event in Dubrovnik in Croatia from 19 – 22 October 2016.
This joint congress will cover various challenging aspects of Child neurology, Neonatal Medicine and other fields of medicine in childhood and adolescence.
It is a Pan-Slavic and Mediterranean congress but we would like to establish a global bridge between East and West, North and South and experience up-to-date knowledge together with child neurologists, child psychiatrists, paediatricians and many other professionals working in the field of neurological and developmental problems.
The congress organizers have tentatively arranged an unforgettable social program for the attendees of the congress and their companions.
We hope to show you the legendary hospitality of people leaving in a part of cradle of civilisation you hear so much about.

Click on an image above to find out more about the congresses!

More Articles...

  1. Predavanje prof. dr. sc. Harry B. M. Uylingsa
  2. IGBMC International PhD Programme Call 2016
  3. Predavanje "Čimbenik odjeka (impact factor) znanstvenih časopisa"
  4. Simpozij o istraživanju i bolestima mozga 16.03.2016.