Od 17. do 19. rujna 2015. godine u Splitu je održan V. hrvatski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem. U radu kongresa sudjelovalo je više od 130 registriranih sudionika i 17 predavača. Uz registrirane sudionike, u programu kongresa, brojnim predavanjima i prezentacijama postera sudjelovao je veliki broj stručnjaka, kolega i suradnika s hrvatskih i stranih sveučilišta.

Osnovni program kongresa uključivao je i prezentacije odobrenih projekata Hrvatske zaklade za znanost, a šarolikost uključenih tema najbolje je vidljiva iz popisa tema koje su bile predstavljene u obliku postera. Teme izložene u obliku postera uključivale su široki spektar aktualnih pitanja iz područja neuroznanosti u rasponu od bazičnih tema poput molekularne neuroznanosti i neurorazvojnih poremećaja do kliničke problematike pokrivene kroz područja neurofarmakologije, kliničke neuroznanosti, neurofiziologije spavanja, likvora i neurodegenerativnih bolesti. Među nagrađenim posterima našli su se radovi sa splitskog i zagrebačkog sveučilišta, uključujući i Fakultet elektrotehnike i računarstva, što dodatno ilustrira širinu tema obuhvaćenih kongresom.

Pored glavnog programa kongresa, održana su i dva satelitska događanja. Prije početka samog kongresa održan je "Split Sleep Symposium" u organizaciji Zavoda za neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavanja na ovom simpoziju održalo je 18 predavača s hrvatskih i stranih sveučilišta. Po završetku kongresa je Studentska sekcija za neuroznanost s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji sa studentima Sveučilišta u Splitu, organizirala satelitsko događanje na kojem je predstavljeno djelovanje Sekcije.   

Nagrada "Branimir Jernej" ove godine dodijeljena je dr. Ani Hladnik za postignuća u istraživanju kortikalnih kalretininskih neurona u primata, o čemu je dobitnica održala zapaženo predavanje u sklopu kongresa. 

U ime Organizacijskog odbora V. hrvatskog kongresa neuroznanosti, akademik Ivica Kostović, predsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost i domaćin, profesor Zoran Đogaš, predsjednik Organizacijskog odbora, srdačno zahvaljuju kolegama, sudionicima i predavačima koji su omogućili uspješan tijek kongresa. 

Veselimo se našem novom susretu na VI. hrvatskom kongresu neuroznanosti u rujnu 2017. godine u Osijeku. 

Obavještavamo Vas da su svi zaprimljeni sažeci poster prezentacija prihvaćeni za objavljivanje u knjižici sažetaka i predstavljanje na kongresu.

Dimenzije postera  trebaju biti  90 x 120 cm (max. 90 - 140 cm), u vertikalnoj orijentaciji.

Podsjećamo sve one koji nisu uplatili kotizaciju za sudjelovanje na kongresu da uplate mogu izvršiti na račun HDN-a.

Podaci za plaćanje kotizacije:

ZA: Hrvatsko društvo za neuroznanost - kotizacija za kongres - Split 2015

ADRESA: ŠALATA 12, ZAGREB,  HRVATSKA

IBAN: HR8623600001101480576

Konačni program kongresa kao i popis prihvaćenih postera možete naći na donjim poveznicama:

Program

Popis postera

A satellite symposium on topic of sleep will be held as a part of the 5th Croatian Neuroscience Congress. 

Please find more information by clicking on the image to the right.

 

 

 

 

Obilježavanje 25 godina Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (HIIM)
25th anniversary of Croatian Institiute for Brain Research, School of Medicine, University of Zagreb (CIBR)

Program događanja pronađite ovdje.
Please find program here.

Knjižicu s podacima o HIIM-u možete preuzeti ovdje.
You can download the booklet with information about CIBR here.

Više informacija o događanju "Noć kada mozgovi svijetle" pronađite ovdje.
You can find more information about the Glowbrain event here.

Zahvaljujemo tvrtki GE Healthcare kao sponzoru 25-te obljetnice HIIM-a.We would like to thank GE Healthcare for sponsorship of the 25th anniversary of the CIBR.

Important: If you plan to attend the congress, please register on the link below.

By doing this, you will avoid any potential problems with registration, materials such as ID cards and programs, participating in social activities etc.

Please follow this link to register for congress attendance.

More Articles...

  1. ​NMDPD 2016
  2. 5th Croatian Neuroscience Congress - third announcement
  3. Novi broj Gyrusa
  4. 5. Studentski kongres neuroznanosti