fens750 new2

Ove godine održava se 10. po redu FENS Forum. Kongres će se održati u Kopnehagenu (Danska) u trajanju od 02. - 06.07.2016. godine. Rana registracija zainteresiranih sudionika, te prijava sažetka otvorena je do 08.02.2016., tj. produljena je za dodatnih 6 dana.

FENS Forum je najveći europski skup neuroznanstvenika iz svih područja neuroznanosti, a na prošlom FENS Forumu sudjelovalo je više od 5000 istraživača. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da se prijave za sudjelovanje na ovom skupu. Napominjemo da članovi Hrvatskog društva za neuroznanosti uživanju pogodnost sniženih cijena kotizacije i prijave apstrakata za ovaj skup.

Više informacija o ovom skupu, te registraciju možete pronaći na slijedećoj poveznici - FENS Forum 2016. - Copenhagen.

Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske organiziraju 

Tribinu Socijalni mozak

u utorak, dne 26. siječnja 2016. godine, s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb.

Predavač:
Akademik Ivica Kostović

Hrvatska liječnička komora bodovala je ovu tribinu:
predavač 8 bodova, slušači 6 bodova

Poštovani članovi Hrvatskog društva za neuroznanost, pozivamo Vas na redovitu godišnju skupštinu Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN), u ponedjeljak 30. studenoga 2015. u 16.00 sati, na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb (seminarska dvorana u prizemlju). 

Predloženi dnevni red:

 1. Prihvadanje zapisnika s redovite godišnje skupštine Hrvatskog društva za neuroznanost održane 28. studenoga 2014.
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješde tajnice i predsjednika HDN-a za 2015. godinu i plan rada za 2016. godinu
 4. Izvješde rizničara
 5. Prihvadanje financijskog izvješda
 6. Izbor novih članova Hrvatskog društva za neuroznanost
 7. Aktivnosti Zaklade prof.dr.sc. Branimir Jernej
 8. Priprema aktivnosti u okviru Tjedna mozga 2015 (14.3.-20.3.2016.)
 9. Najava 6. Hrvatskog kongresa neuroznanosti 2017.
 10. Razno i dopisi

Smotra sveucilista plakat HIIMNa ovogodišnjoj Smotri prvi puta će biti predstavljeni i doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Na fakultetima i akademijama našeg sveučilišta trenutno se izvodi 63 doktorska programa koji pokrivaju sva područja znanosti i umjetnosti, a većinu njih ćemo, uz preddiplomske i diplomske studije, ove godine predstaviti na Smotri Sveučilišta.

Doktorski studij najviši je stupanj formalnog obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih doktora znanosti ili umjetnosti izradom doktorskog rada koji se temelji na izvornom istraživanju.

Da bismo studentima koji su zainteresirani za upis na jedan od doktorskih studija olakšali snalaženje i odabir iz velikog broja ponuđenih programa, ove godine smo osmislili i Vodič kroz doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu. Vodič ćete moći preuzeti u tiskanom obliku na Smotri, te na web strancima Sveučilišta u Zagrebu. U Vodiču se nalaze najvažnije informacije o doktorskim studijima (kao što su kontakt informacije, kratki opis studija te uvjeti upisa), koje će vama, budućim doktorandima, olakšati odabir doktorskog studija koji vas najviše zanima te vam dati uvid u istraživanja koja se na njima provode.

Vodič kroz doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu 2015./2016.

Program Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2015.

Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej

raspisuje

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Branimir Jernej“

za 2015. godinu

1. Godišnja nagrada Zaklade dodjeljuje se sa ciljem promicanja znanstveno-istraživačkog rada u području molekularne biologije, biomedicine i neuroznanosti.

2. Pravo natjecanja imaju zaposlenici Instituta Ruđer Bošković i članovi Hrvatskog društva za neuroznanost.

3. Nagrada se dodjeljuje za izuzetan znanstveni rad u području molekularne biologije, biomedicine ili neuroznanosti koji je objavljen u razdoblju od 1. listopada 2014. do prijave na ovaj natječaj. U radu koji se predlaže za nagradu prvi autor, dopisni (corresponding) autor i većina ostalih autora moraju imati hrvatske adrese.

4. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 8.000 kn. i dodjeljuje se glavnom autoru.

5. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2015.

6. Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade (zaklada-branimir-jernej.hr), te na oglasnim pločama Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga najkasnije 31. siječnja 2016.

Prijedlozi sa potpunom dokumentacijom koja obuhvaća: prijavu, obrazloženje s opisom znanstvene vrijednosti predloženog rada i njegov doprinos području istraživanja (najviše 300-400 riječi), kratki životopis glavnog autora (najviše pola stranice) i primjerak rada, podnose na adresu: Zaklada prof. dr. sc. Branimir Jernej, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Maja.Osmak@irb.hr. Rok za podnošenje prijedloga je 20. prosinac 2015.

                                                                                                                                      Upraviteljica Zaklade

                                                                                                                                      Dr. sc. Maja Osmak

More Articles...

 1. Primjena 3R pristupa u radu s laboratorijskim životinjama
 2. XXIX Perinatalni dani u Splitu
 3. Predavanje - prof.dr. sc. Joachim Kirsch
 4. V. hrvatski kongres neuroznanosti - završna obavijest